BYA INFÖR OBLIGATORISKT VACCININTYG FÖR VÄKTARUTBILDNING

Januari 2022

BYA (Bevakningsbranschens Yrkes – och Arbetsmiljönämnd)  står för utbildningar till väktare. Från januari 2022 har BYA infört obligatoskt vaccinintyg om man ska vistas i deras lokaler. Alla som ska utbilda sig till väktare måste alltså vaccineras. 

BYA hemsida

Be the first to comment on "BYA INFÖR OBLIGATORISKT VACCININTYG FÖR VÄKTARUTBILDNING"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.