BOSTÄDER TILL 300 000 FLYKTINGAR

 Under åren 2015 till 2018 så kommer Sverige att ta emot över 300 000 flyktingar och dessa behöver bostad. I Boverkets delrapport beskrivs förslag för hur den extrema situationen kan hanteras. Enorma uppoffringar kommer att få göras.

18/3  2015.

Sverige kommer att ta emot  cirka 300 000 flyktingar mellan åren 2015 – 2018.   Majoriteten kommer att få uppehållstillstånd och dessa flyktingar måste ha någonstans att bo. I Boverkets  rapport  ges  förslag om hur bostadsbristen för dessa nyanlända ska lösas.

boverket_delrapport_nyanlända_asylsökande_sverige

Antalet asylsökande till Sverige kommer att slå nya rekord. bild wikipedia

 

Migrationsverkets prognos för flyktingmottagande de kommande åren är följande:

Antal asylsökande

Årtal    Antal                      Varav anhöriga        

2015:  90 600                   16 800

2016:  80 800                   25 200

2017:  70 700                   32 900

2018:  60 900                   27 800 

 

BOSTÄDER TILL NYANLÄNDA FÅR HÖGSTA PRIORITET

Anskaffningen av lägenheter till de asylsökande kommer att ske genom att bygga bostadsmoduler, omvandla lokaler och införskaffa lägenheter.  Kommunerna ska vara ansvariga för övergångsboenden och dessa lägenheter ska vara möblerade. Boverket säger också att regeringen kan tvinga kommuner att göra detaljplaner om det finns bostadsbehov (sidan 62). (Detaljplan = en detaljplan är en uppgörelse mellan kommun och markägarna om vad som får göras och vad som inte för göras på ett specifikt markområde).

 LAGÄNDRING FÖR ATT FÅ MARK TILL MODULBYGGANDE

Den största satsningen kommer ligga på att bygga bostadsmoduler åt de nyanlända.  Det egentliga problemet är – enligt Boverket –  produktionskapacitet. Dvs. hur snabbt kan dessa moduler byggas. T.ex. finns ett företag som heter Containex som skulle kunna bygga 150 bodar om dagen och priset för varje bod skulle ligga mellan 70 000 – 160 000 kronor.  Det finns  mark för att bygga bostadsmoduler men det kan krävas lagändring för att få till stånd mer mark för byggande av bostäder till nyanlända.   Detta gäller även mark som från början var  tänkt för kontor, industri, handel, centrum och parkmark. Staten kan gå in och ta mark i besiktning om den vill menar Boverket.

moduler_nyanlända_boverket_

Här är en typ av modulhus. Fast tittar man på Boverkets rapport så verkar det som om de moduler som föreslås kommer att bli bra mer moderna. bild wikipedia

OMVANDLING AV LOKALER TILL FLYKTINGMOTTAGNINGAR

I Boverkets rapport pratas det  om att lokaler kan omvandlas till flyktingboenden.  Det kan vara lokaler som p.g.a. samhällsförändringar inte längre behövs för sitt ursprungliga ändamål såsom före detta sjukhus, vårdboenden, hotell och vandrarhem. Det kan också röra sig om förvaltningslokaler, butiker, kyrkolokaler och andra servicelokaler. På sidan 42 i rapporten visas en tabell där olika kommuner redovisar hur många lokaler i deras kommun som lämpar sig för ombyggnad till bostäder till förmån för nyanlända. Boverket skriver också att man kan titta på mäklares utbud av lokaler för att se om dessa kan uppköpas av staten och omvandlas till boenden för flyktingar.

I nuläget så har Migrationsverket pensionat, villor, hotell, vandrarhem och campingar som är tilldelade de asylsökande.

NYA BOSTADSFÖRMEDLINGAR FÖR NYANLÄNDA

Skulle en kommun sakna en bostadsförmedling så föreslås det att tillfälliga bostadsförmedlingar upprättas. Dessa bostadsförmedlingar ska prioritera nyanlända. Skulle en hyresvärd vägra att hyra ut en lägenhet till någon som är “ny på bostadsmarknaden” så kan denna hyresvärd eventuellt göra sig skyldig till diskriminering (sidan 53). Boverket spekulerar också om  att lagändra så att det blir anmälningsplikt för hyresvärdarna av lediga lägenheter eller en nationell lägenhetspool där staten betalar extra till hyresvärdar som ställer sina lägenheter till förfogande för nyanlända.

Boverket diskuterar att eventuellt lagändra de nuvarande bostadsförmedlingarna (t.ex. Bostad Stockholm och Boplats (Göteborg) så att reglerna ändras till förmån för flyktingarna. Boverket menar att många av de som står i bostadsköer redan har en bostad och således är dessa inte i omedelbart behov av en ny bostad (sidan 52). Boverket säger också att man skulle kunna göra ändringar i hyresrättslagen och bostadsrättslagen så att fler lägenheter blir tillgängliga.

  EXPROPRIERING OCH FÖRTUR PÅ ANDRAHANDSUTHYRNING

Boverket pratar även om expropriering – dvs att staten tvingar ägare av t.ex. småhus, bostadsrätter etc att sälja sitt hus eller att ställa det till förfogande för staten.  Boverket menar att verksamheten för andrahandsuthyrning kan ändras till förmån för nyanlända (sidan 52). Hyresrättslagen och bostadsrättslagen bör ändras så att det blir enklare att hyra ut lägenheter i andra hand till asylsökande.

 STATEN STÅR FÖR HYRA OCH BIDRAG

De nyanländas hushåll får etableringsersättning, etableringstillägg, bostadsersättning, bostadstillägg, bostadsbidrag, barnbidrag och övriga tillägg. Skulle någon nyanländ ha problem med hyran så föreslås det att staten står som garant för hyran till hyresvärdar.

DE NYANLÄNDAS VILJA BESTÄMMER VAR DE FÅR BOENDE

Boverkets rapport säger att många flyktingar avstår från att få boende i glesbygdskommuner utan de vill hellre bo på centralorter. Många nyanlända verkar tacka ja till att bo i Sundsvallsregionen eftersom den regionen betraktas som attraktiv.  Den vanliga kötiden för att få en lägenhet i Sundsvall är 2- 4 år. De nyanlända blir förr eller senare presenterade med förslag på boendeplatser för dem så att de kan lämna anläggningsboenden men väldigt många nyanlända tackar nej till dessa anvisningar. Boverket skriver att det är de nyanländas vilja samt tillgång till bostäder som avgör vilken kommun som de nyanlända ska anvisas till (sidan 49).

Boverket menar att om den nyanlände blir anvisad ett boende som ligger i ett attraktivt område så kommer den nyanlände att tacka ja och det kommer att innebära att de kan lämna Migrationsverkets anläggningsboenden snabbare. Boverket föreslår att man ska satsa på byggande i orter som ligger inom pendlingsavstånd till orter med bra arbetsmarknad så att de nyanlända ska ha tillgång till en potentiell arbetsmarknad,  barnomsorg, skolgång, SFI, utbildning och potentiella praktikplatser.

Om de nyanlända hamnar i små orter som är mindre attraktiva p.g.a. att de ligger långt från tätorter så föreslår Boverket att kollektivtrafik och andra medel bör byggas ut för att möjliggöra kontakt med andra orter (sidan 50).

FÖRSLAG FRÅN LÄNEN PÅ INTEGRATIONSÅTGÄRDER

På sidan 83 i Boverkets delrapport finns  tabeller över de olika länen och deras förslag för att underlätta för flyktingarna. Här är saker såsom renovering och restaurering av lägenheter så att de nyanlända kan bo där, ombyggnader av lokaler som blir lägenheter, förstärkning av kommunala kommunikationer för att underlätta,  vidareutveckla samverkan med fastighetsbolag för att underlätta att anskaffa bostäder, erbjuda utbildning i frågor om bostäder och bosättningar för de nyanlända, att öka mottagandet av nyanlända i närliggande byar, organisera mottagandet, anordna kollektivtrafik utöver under skoltiden,  attitydpåverkande arbete, lokal för utökad barnomsorg ,  ombyggnader av skolor och förskolor till lägenheter.

På sidan 92 och framåt i rapporten redovisas olika företag som kan bygga modulerna.  Från sidan 108 och framåt så visas exempel på hus och moduler som kan byggas åt de nyanlända.

Foto

bild wikipedia

Källor:

Boverkets delrapport Här kan du läsa Boverkets delrapport.

Sajter om Boverkets delrapport
Dagens samhälle Boverket delrapport
Fria Tider Boverket delrapport

http://ledarsidorna.se/2015/03/en-social-bomb/

http://cornucopia.cornubot.se/2015/03/boverket-flyktingar-ska-ga-forbi.html

Flyktingar från Syrien   Flyktingarna från Syria

 

1 Comment on "BOSTÄDER TILL 300 000 FLYKTINGAR"

  1. Inte rätt att de ska gå före i bostads kön, om de nu flytt så ska de vara tacksama för va de får, hur blir det med svenska ungdomar och familjer som behöver bostad. Hur vet ni vilka som verkligen flyr, vilka som verkligen är tonåringar.
    Sverige kommer inte klara av allt detta, har ni ens tänkt på kulturkrocken.
    Och är det inte meningen att man ska ta seden ditt man kommer alltså anpassa sig till sin nya omgivning.
    har inte sett att detta gynnar Sverige och de kommer inte göra det.
    Ni hjälper flyktningar men inte ert egna folk.

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.