13/07/2024

1 thought on “BOSTÄDER TILL 300 000 FLYKTINGAR

  1. Inte rätt att de ska gå före i bostads kön, om de nu flytt så ska de vara tacksama för va de får, hur blir det med svenska ungdomar och familjer som behöver bostad. Hur vet ni vilka som verkligen flyr, vilka som verkligen är tonåringar.
    Sverige kommer inte klara av allt detta, har ni ens tänkt på kulturkrocken.
    Och är det inte meningen att man ska ta seden ditt man kommer alltså anpassa sig till sin nya omgivning.
    har inte sett att detta gynnar Sverige och de kommer inte göra det.
    Ni hjälper flyktningar men inte ert egna folk.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.