» Blockad mot bygge på Rosenbad

På Rosenbad, med Regeringskansliet som hyresrätt, pågår just nu ett rivningsarbete. Statens fastighetsverk ansvarar för bygget och ett av företagen i entreprenadleden är 08 betonghåltagning, ett företag som trakasserar sina anställda och låter dem utföra hälsofarliga arbetsmoment under dygnslånga arbetspass. – Mitt i de finaste entreprenadleden och på de finaste objekten exploateras människor hänsynslöst, säger Emil Boss från Stockholm LS av SAC Syndikalisterna.

Source: » Blockad mot bygge på Rosenbad

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.