BJÖRN SÖDER VILL HA TIGGERIFÖRBUD I KRISTIANSTAD

Björn Söder vill ha tiggeriförbud i Kristianstad.

http://www.bjornsoder.net/motion-om-tillagg-i-allmanna-lokala-ordningsforeskrifter-i-kristianstad-kommun-gallande-insamling-av-pengar/

 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt kommunstyrelsen att i ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Kristianstad kommun” införa en ny paragraf om ”Insamling av pengar” med följande lydelse:

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, utom om insamlingen utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

När insamlingen sker i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.

Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på områden som framgår av bilaga D.

att uppdra åt kommunstyrelsen att i ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Kristianstad kommun” införa BILAGA D i enlighet med motionen.

 

Be the first to comment on "BJÖRN SÖDER VILL HA TIGGERIFÖRBUD I KRISTIANSTAD"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.