BJÖRN SÖDER: FOLKOMRÖSTNING SVERIGES EU-MEDLEMSKAP

swexit_hälsokost_EU kosttillskott_förbud_örter

Februari 2018

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

Björn söder från Sverigedemokraterna har lämnat in en fristående motion om en ny folkomröstning om Sveriges medlemskap i EU.

I september 2017 så lämnade Björn Söder från SD in en fristående motion om att Sverige bör omförhandla medlemskapet i EU och att Sverige bör ha en folkomröstning om vi ska vara kvar i EU eller inte.

Motionen:

Omförhandling av och folkomröstning om Sveriges medlemskap i EU, ändring i grundlagen och avlägsnande av EU-symbol i riksdagens plenisal

Motion 2017/18:33

av Björn Söder (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för en omförhandling av medlemskapet i EU så att svenska folket kan ges möjlighet att ta ställning till om Sverige ska lämna det överstatliga EU, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges EU-medlemskap inte ska stå inskrivet i grundlagen och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avlägsna EU-flaggan i plenisalen och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.

Motivering

Sverige var redan innan EU-inträdet 1995 en högteknologisk och framgångsrik välfärdsstat med en stark export samt högkvalitativa produkter och tjänster. Till det hade Sverige även innan EU-inträdet en hög arbetsmoral och ett välorganiserat samhälle. Allt detta lyckades svenskarna skapa utan en överstatlig union vars lagar har företräde över våra egna. Sveriges riksdag har i många frågor reducerats till ett transportkompani utan ett reellt inflytande över alltfler frågor och politiska områden.

Det kan inte anses vara rätt eller rimligt att EU:s regelverk står över de lagar som stiftas av Sveriges riksdag, det svenska folkets valda företrädare. Det svenska folket har aldrig blivit tillfrågat om detta, utan röstade ja till ett helt annat EU än vad EU framför allt på senare år utvecklats till. Ett totalhavererat Schengen med tillhörande invandring av flyktingar och andra till Sverige talar sitt tydliga språk. EU klarar inte och kommer aldrig att klara av den påfrestning detta ger. Med tanke på EU:s eftergifter till Turkiet borde det vara tydligt att det svenska folket så fort som möjligt ska få besvara frågan om man vill kvarstanna i eller lämna den överstatliga unionen.

Jag anser att svenskarna bäst bestämmer själva över sin egen framtid och vill därmed att Sverige ska inleda en omförhandling för att göra det möjligt att lämna den överstatliga delen av unionen för att istället samarbeta på en mellanstatlig nivå. Jag vill se ett samarbete som inkluderar ett gemensamt intresse att samarbeta kring, exempelvis rörande brottsbekämpning, miljö eller gränskontroller. När ett sådant alternativ är framförhandlat vill jag ge det svenska folket möjligheten att i en ny folkomröstning ta ställning till Sveriges medverkan i en överstatlig union.

År 2010 genomfördes ett antal grundlagsförändringar i Sverige. Dessa innebär bland annat att Sverige knyts än starkare till EU och till att multikulturalismen som ideologi står inskriven i Sveriges grundlag. EU-medlemskapet kan och bör vara ett avtal som Sverige ska kunna omförhandla eller dra sig ur utan att behöva genomgå något så tidskrävande som en grundlagsändring. Det faktum att Sverige inte kan utträda ur unionen oavsett vilken politisk riktning detta samarbete går i, innebär en allvarlig kränkning av principen om nationellt självbestämmande.

I Sveriges riksdags plenisal hänger både en svensk flagga och en EU-flagga. Då EU idag symboliserar överstatlighet är det ett rent hån mot den svenska demokratin och det svenska beslutsfattandet i riksdagen att denna symbol finns i plenisalen. Den bör därför omgående avlägsnas från den svenska demokratins finrum.

slut citat

Nästa steg är att bereda ärendet och senare under 2018 så blir det debatt i riksdagen.

Björn Söders motion om folkomröstningen:

Björn Söders motion om folkomröstning om Sveriges EU-medlemskap

 

8 Comments

 1. Hej Björn!
  Tack för att du vill ha en folkomröstning om EU medlemskapet.
  Jag röstade nej förra omröstningen och kommer rösta nej även denna gång
  om det blir omröstning.
  De enda som tjänar på medlemskap i EU är korrupta länder med dålig ekonomi
  och naturligtvis de som arbetar i EU med höga löner och traktamenten.
  Varför skulle inte Sverige klara sig bra utan EU:s överstatlighet? Det går att ha handelsavtal och Norge klarar sig jättebra utan EU.

  Varje land måste få bestämma över sitt eget land hur många flyktingar landet klarar av att ta emot och mycket annat som landet själv skall få bestämma, samt att medlemsavgiften kostar skattebetalarna väldigt mycket pengar och vad får vi tillbaka?

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.