BJÖRN SÖDER: EU POLITISERAS

Samtidigt pågår en utveckling inom EU där beslut i olika områden fattas i ‘konsensus’, framförallt inom Ministerrådet, trots att en stark opposition finns. Det betyder att ett enskilt medlemsland inte längre har någon vetorätt och där minoritetsuppfattningar har allt svårare att hävda sig.

Grupper av länder får inte ens sin opposition omnämnd vid ett besluts offentliggörande.

Nuvarande EU-kommission har inför nästa mandatperiod redan föreslagit en sådan nyordning även för områden som migration, skatter, utrikespolitik och klimatpolitik.

Sajten Europaportalen rapporterar också att Marianne Thyssen, EU-kommissionär för sysselsättning, sociala frågor, yrkesfärdigheter och arbetskraftsmobilitet, även vill att EU-länderna ska avstå från sin vetorätt inom Ministerrådet till förmån för en regel om kvalificerad majoritet inom områdena social trygghet, skydd för arbetstagare och anti-diskriminering.

http://www.bjornsoder.net/eu-kommissionens-politisering-ar-ett-hot-mot-demokratin/

Läsvärd text av Björn Söder om hur EU går mot politisering och överstatligehet. Ditt val denna månad.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.