“VINDKRAFTEN HOTAR ELFÖRSÖRJNINGEN OCH DEMOKRATIN”

Februari 2021

I nedanstående video berättar miljöexperten Björn Gillberg om att vindkraftsutbyggnaden i Sverige kan orsaka elbrist och att regeringen Löfven försöker förbigå demokratiska processer i syfte att kunna snabba upp vindkraftsutbyggnaden. Sveriges elkonsumenter kan få ännu högre elavgifter på grund av den planerade installationen av vindkraft till havs (som gillas av EU). 

Video ovan: Björn Gillberg redovisar om vindkraften och dess konsekvenser. 

VINDKRAFT ETT HOT MOT ELFÖRSÖRJNINGEN

Miljöexperten Björn Gillberg menar att den omfattande satsningen på vindkraft som Sverige nu gör hotar landskapsbilden och förstör människors miljö samt ödelägger naturen. Vindkraftsutbyggnaden hotar även en trygg elförsörjning. Vindkraftsverken genererar ingen el om det inte blåser och regeringen bygger inte ut någon balanskraft att sätta in när det inte blåser. Vindkraften idag i Sverige svarar för cirka 20 % men när det blir kallt ute så är vindkraften inte mycket att hänga i julgranen.

SVERIGE TVUNGET ATT IMPORTERA EL KALLA DAGAR

Den 2:a februari klockan 08: 25  var Sverige tvungen att importera el på en effekt av 708 MW. Anledningen var att det var en kall dag och då genererar vindkraften endast 2,8 % elektricitet. Kärnkraften ligger i botten med 30,3 %, vattenkraften ligger på 55,8 %. Värmekraften ligger på 8,1 %. Hade detta skett för 2 år sedan så hade vi haft reaktorerna Ringhals 1 och 2 igång som hade levererat cirka 2 000 MW. Då hade vi till och med kunnat exportera 1 300 MW el. (Då bör man även veta att Gillberg har ett förflutet som kärnkraftsmotståndare). 

Gillberg menar att Sverige lever farligt om vi ska bli ett fossilfritt land år 2045 om vi hastar på för snabbt och istället får kaos i vår elförsörjning. Ska Sverige bli fossilfritt till år 2045 så måste vi höja effekten i elsystemet svarande 6 atomreaktorer på vardera 1 000 MW eller 8 400 vindkraftverk på vardera 2 MW. Techjättarna bygger serverhallar i Sverige som slukar ungefär en atomreaktors behov idag och Amazon, Google och Microsoft har ansökt om ytterligare 2 000 MW el.

ELKAFTASTROF I EU:S IHOPKOPPLADE ELNÄT

 Ju mer vi bygger ut vindkraft desto mindre kommer vattenkraften att kunna fungera som reglerkraft. Sverige riskerar att drabbas av elbrister och blackouts där systemen kommer i gungning när det är kallt och det blir svart i stora delar i Europa. Vi är ihopkopplade från Lissabon till Turkiet i ett enda gemensamt elnät (EU:s energiunion).

Den 8:e januari 2021 var vi på väg mot en elkatastrof i Europa. Det som hände var att frekvensen föll dramatiskt i mellaneuropa och samtidigt steg frekvensen i nätet i sydosteuropa. Plötsligt delades elnätet i 2 delar och kopplades bort ifrån varandra. Det blev för mycket el på ena stället och för lite på det andra stället. För att få balans i sytemet var man tvungen att koppla bort en del av elkonsumtion i Italien och Frankrike. Efter en timma fick man balans i systemet. Inom svensk mainstream media var det knäpptyst om denna händelse.

Anders Ygeman Energi- och digitaliseringsministerInfrastrukturdepartementet

Energiminister Anders Ygeman. Kommer han att skapa elbrist i Sverige? Sverige har kopplat ihop sitt stamnät med resten av EU i det som kallas Energiunionen. Debatten har varit lika med noll. Kommer Sverige att få hjälpa andra EU-länder när deras energisystem krisar?Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

SVENSKA KRAFTNÄT MÖRKADE ALLVARLIGT ELFEL I SKÅNE

Aftonbladet hade en artikel från 2020 där man menade att Svenska kraftnät mörkade att det kan bli allvarliga elfel i Sverige. Aftonbladet fick tag i en hemlig rapport där Svenska kraftnät strukit över vitala delar men reportern fick tag i originaldokumentet.

I oktober 2019 uppstod ett allvarligt elfel i Danmark.  Danmark är ihopkopplat med Skåne och i Skåne finns inte mycket elförsörjning i och med att man lagt ned reaktorerna i Barsebäck och numera även Ringhals 1 och 2. Problemet i oktober 2019 var så pass allvarligt att man var nära att koppla bort stora delar av elförsörningen i SydSverige. Ungefär hälften av konsumenterna skulle ha blivit utan el. I rapporten framgår det även att det skulle kunna ta dagar eller veckor att åtgärda problem som detta. Om ett ställverk skulle haverera kan det ta 2-3 år att reparera och Sverige har ingen beredskap för att reparera ställverk.

vindkraft björn gillberg svenska kraftnär elpriser

Svenska kraftnät mörkade elfelet i Skåne 2019.

REGERINGEN VILL TA BORT VETORÄTT FÖR KOMMUNERNA

Gillberg menar även att den hastiga framtagningen av vindkraftverk i Sverige är ett hot mot demokratin. Regeringen Löfven har en utredning på gång där man vill ta ifrån kommunerna vetorätten när det gäller vindkraftsutbyggnaden så att kommunerna inte kan stoppa vindkraftsbyggnader.

För att använda sig av vindkraft måste man bygga ut de svenska elnäten enormt mycket och detta vill regeringen göra snabbt. Man tycker att nuvarande processer är alldeles för långsamma där folk kan överklaga i olika instanser. Lantmäteriet prövar bland annat ledningsdragningar och man kan pröva ärendet i mark- och miljödomstolen. Regeringen tycker att allt detta tar för lång tid och man undersöker nu om man kan snabba på proceduren genom att minska rättsäkerheten för medborgare och markägare.

ELKONSUMENTER FÅR BETALA FÖR VINDKRAFT TILL HAVS

Den 2:a februari 2021 kom en premomemoria från regeringen som handlar om minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs. Man vill minska elproducenternas kostnader för att ansluta anläggningar för havsbaserad elproduktion till Sveriges stamnät. Det är väldigt dyrt för elproducenter att dra in ledningar till land och ansluta till landnätet så intresset för detta är minimalt hos elproducenterna. Detta vill regeringen lösa med minskade anslutningakostnader och där blir det vi elkonsumenter som får betala notan med ännu högre elpriser än vad vi redan har. Och det gäller varje Svensson och varje företag i Sverige.

Regeringen vill ha hit utländska bolag som ska producera el i Sveriges hav som sedan ska skickas via EU:s nät runt i Europa. Liberalerna har sagt nej till denna ide. Centerpartiet har ännu inte tagit ställning i frågan. Miljöpartiet kommer givetvis att applådera förslaget. Gillberg menar att med denna stora utbyggnad av vindkraft och utan krav på balanskraft så kommer Sverige och EU:s nät att komma i obalans så småningom.

I våra större städer i Sverige har vi haft kraftvärmeverk som har genererat fjärrvärme och el. Men regeringen har satt så hög skatt på dessa verk att dessa kraftvärmeverk stänger ned istället eftersom det inte är lönsamt att driva dem.

I slutet på videon kommer Gillberg med förslag på lösningar som inte skulle destabilisera det svenska elnätet. 

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

DONERA/DONATE. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.Be the first to comment on "“VINDKRAFTEN HOTAR ELFÖRSÖRJNINGEN OCH DEMOKRATIN”"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.