“ELBILAR ÄR EN KLIMAT-OCH MILJÖBLUFF”

björn gillberg_elbilar_klimatförändringarna

September 2020

Björn Gillberg driver Youtubekanalen VärmlandsMetanol. I nedanstående video förklarar Gillberg att elbilen i mångt och mycket släpper ut lika mycket koldioxid som en bensinbil. Videon heter “Elbilar är en klimat-och miljöbluff”. Gillberg är en av Sveriges mest meriterade miljöexperter. 

Video ovan: Björn Gillberg om elbilen. 

HUR MILJÖVÄNLIG ÄR ELBILEN EGENTLIGEN?

Även om en bil går på el så släpper den någonstans ut fossil koldioxid. Det går åt en hel del fossilt bränsle för att producera och få fram, genom gruvbrytning, batterierna som ska driva elbilarna. Om elen, som elbilen går på, är producerad i Tyskland eller USA så kommer hälften av elen från koleldade kraftverk. Kör man då en elbil så släpper man ut koldioxiden via kraftverken istället. Batteritillverkningen inklusive brytningen av de sällsynta jordartsmetallerna resulterar i så mycket utsläpp av fossil koldioxid att vid en jämförelse av vad en dieselbil släpper ut så svarar dieselbilens utsläpp under 20 000 mils körning ungefär mot utsläpp av fossil koldixoid när man bryter metallerna och tillverkar batterierna till elbilar. Först när man har kört en elbil 20 000 mil börjar den på allvar att börja kunna tävla med dieselbilen vad gäller koldioxidutsläpp.

ATT VÄLJA MELLAN PEST ELLER KOLERA

Volkswagen gjorde en undersökning med en Volkswagen TDI, en diesel, och jämförde utsläppen av fossil koldioxid med en Volkswagen TDI  med batteri och elmotor. Om vi tittar på tillverkningen av bilen, från det att man bryter järnmalm för att få fram plåt till bil och motor och hela livscykeln igenom med en körcykel på 20 000 mil så blev resultatet  att tillverkningen av dieselbilen resulterade i 29 gram koldioxid per kilometer. Elbilen resulterade i 57 gram per kilometer. Elbilen släpper alltså ut dubbelt så mycket som dieselbilen under en livslängd på 20 000 mil. Och det beror på de stora utsläppen från batteritillverkningen.

När det gäller tillverkning och körning tillsammans under 20 000 mil så släpper dieseln ut 140 gram per kilometer och elbilen släpper ut 119 gram per kilometer. Då måste man ha kört elbilen på en EU-mix, vilket är en blandning av kolkraft, vindkraft och kärnkraft. Kör man en elbil i Sverige kan man hamna på 59 gram per kilometer eftersom Sverige drivs av vattenkraft och kärnkraft. Fast då har man å andra sidan producerat radioaktivt avfall istället som måste förvaras i årtusenden. Kör man elbilen i Sverige har den producerat 600 000 mikrogram plutonium. Det blir med andra ord ett val mellan pest och kolera. 

GRETAS UTSLÄPP UNDER USA-RESAN

Greta Thunberg åkte elbil i USA 800 mil. I USA har vi en mix av  50 % kol-och gaskraft, 25 % kärnkraft och 25 % vattenkraft. Gretas utsläpp under denna resa blev 142 gram per kilometer. Hade Greta kört en Golf Diesel hade det blivit 140 gram per kilometer. Resan resulterade även i 24 000 mikrogram plutonium. 

greta thunberg_björn gillberg_elbilen_koldioxid_sverige

Greta Thunbergs USA-resa, inte så klimatvänlig trots allt.

OMÖJLIGT ATT ALLA BILAR SKA DRIVAS PÅ EL

Skulle alla 5 miljoner bensin-och dieselbilar ersättas med elbilar i Sverige så är det en omöjlighet eftersom det kommer att kräva elproduktion svarande mot årsproduktionen av två nya atomreaktorer på vardera 1000 MW. Den elen finns inte idag. Översätter vi detta till hela EU, om alla bilar ska vara elbilar, då kräver det att vi bygger 100 atomreaktorer på 1 000 MW inom EU för att bli fossilfria. Det är en omöjlighet. 

Våra politiker har inte speciellt mycket kunskap inom detta område, de hoppar från tuva till tuva. I början på detta århundrade skulle man satsa på etanol. Även biogas som bränsle är dödsdömt eftersom vi inte har råvarumässiga resurser för det. Politikerna har även pratat om att vi ska köra på vätgas vilket är rena vansinnet eftersom det går åt så mycket el för att göra vätgas och mata in i motorerna. Att allting nu ska gå på el är precis lika stolligt som när allt skulle gå på etanol. 

Gillberg menar att lösningen finns i skogen. Här finns biomassan. Lösningen för bensinbilar är träsprit och för dieslar är det dimetyleter. 

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

DONERA/DONATE. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.1 Comment on "“ELBILAR ÄR EN KLIMAT-OCH MILJÖBLUFF”"

  1. Intressant och kul jämförelser, men tappar ordentligt i trovärdighet när du envisas att använda enheten mikrogram för att få fram stora siffror och bidra till rädsla och förvirring.. 600000 mikrogram är lika med 600 milligram som är det samma som 0.6 gram. Skriv det istället, så man förstår mängden i mått man kan relatera till.

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.