BILDERBERGGRUPPEN

bilderberggruppen_trilaterala kommissionen_annie lööf_carl bildt

September 2018

PRENUMERERA/SUBSCRIBE (GRATIS/FREE)

 

År 1954 samlades människor från det översta skiktet i samhället på Hotel de Bilderberg i staden Oosterbeek i Holland. Representanter från flertalet nationer var närvarande och från Sverige deltog Herbert Tingsten och advokaten och företagsledaren Martin Waldenström.

Mötet var initierat av  familjerna Rockefeller och Rothschilds. Nederländernas Prins Bernhard stod som värd för mötet.  Mötet var stängt för journalister och sekretessen var stor. Syftet för mötet var att diskutera globala politiska skeenden och bestämma de kommande globala politiska utvecklingarna.

Jag har läst boken “Den sanna historien om Bilderberggruppen” som är skriven av kanadensaren Daniel Estulin.

bilderbergruppen_daniel estulin_trilaterala kommissionen_annie lööf
Hotell Bilderberg där första mötet för Bilderberggruppen skedde.

Med start från år 1954 så träffas dessa Bilderbergare en gång per år på något fashionabelt ställe. Syftet är att diskutera politik, uppnå samstämmighet och lägga ut riktlinjerna för den globala världspolitiken. Allt sker bakom stängda dörrar. Gruppen har opererat under  anonymitet tack vare det faktum att de kontrollerar mainstream media. Det var inte förrän på 1990-talet som bilderbergarnas existens blev känd. En av bilderbergarnas huvudfigur, David Rockefeller, fällde följande kommentar på ett bilderbergsmöte 1991 gällande bilderberggruppens anonymitet:

David Rockefeller:

”Vi är tacksamma gentemot Washington Post, the New York Times, Time Magazine och andra stora publikationer. Eftersom deras chefer har besökt våra möten och respekterat löftet om tysthet i nästan fyrtio år. Det skulle ha varit omöjligt för oss att utveckla en plan för världen om vi hade varit föremål för publicitet under dessa år. Men nu är vårt arbete mer sofistikerat och förberett så att vi kan gå mot skapandet av en världsregering. En överstatlig suverän intellektuell elit samt globala bankirer är att föredra istället för de nationella självbestämmandet som har praktiserats i det förgångna”.

David_Rockefeller_bilderberggruppen
David Rockefeller.

Författaren Daniel Estulin blev själv varse om bilderbergruppen under 1990-talet och han började forska i ämnet. Enligt Estulin så är det dessa personer som  ligger bakom globaliseringen av världen. Med globalisering menas inga gränser, frihandelsavtal, en centraliserad makt utom kontroll för medborgarna, EU, en världsregering.

EUROPEISKA UNIONEN

I boken ‘Den sanna historien om Bilderberggruppen’ kan man läsa att Europeiska Unionen är ett av bilderbergarnas största projekt. EU skapades i “fredens, framstegens och välståndets namn” men enligt Estulin så är dessa argument bara rökridåer. Istället flyttades besluten bort från medborgarna och i händerna på teknokrater, byråkrater och oligarker.  I boken nämns det att Bilderbergarna lyckades  få bort Margaret Thatcher eftersom hon inte ville skänka bort Englands suveränitet till EU. Istället kom John Major och ersatte Thatcher, Major var en lydhund åt Bilderbergarna.

Den utveckling som EU går mot är ett Europas Förenta Stater. En union där alla beslut tas i Bryssel och det enda som Sverige kan göra är att lyda. Svenska lagar ändras regelbundet för att anpassa sig till EU:s direktiv och förordningar. Den grupp eller person som motsätter sig denna utveckling stämplas som “protektionister“, “högerpopulister” eller liknande benämningar. 

FRIHANDELSAVTAL

Estulin skriver vidare i sin bok att bilderbergarna står bakom frihandelsavtal såsom Nafta, Ceta med mera. David Rockefeller var mycket mån om att Bill Clinton skulle få igenom frihandelsavtalet Nafta i början på 1990-talet.  Bilderbergarna låg även bakom det amerikanska frihandelsavtalet GATT. I USA har frihandelsavtalet GATT drabbat medelklassen hårt där lönerna står stilla eller till och med sjunker. Jobben och produktionen flyttas utomlands till låglöneländer tack vare GATT.  Målet för bilderbergarna vad gäller arbetare är löneslaveri. Här i Sverige har Stefan Löfven och Ann Linde pratat varmt om dessa frihandelsavtal. Endast superlativer har hörts. Alla partier utom vänsterpartiet röstade ja till frihandelsavtalet CETA, till och med SD röstade ja.

Detta löneslaveri uppnås bland annat genom att man öppnar gränserna och släpper in folk från låglöneländer vilket slutar i allmän lönedumpning. Här i Sverige ser vi samma sak utveckla sig: låglönearbetare från hela världen jobbar i Sverige. Dessa utländska företag kan erbjuda billigare priser på grund av deras arbetare har så låga löner. Dessa företag får fotfäste på den svenska marknaden och konkurrerar ut svenska företag som följer kollektivavtalet. Inte minst den svenska transportsektorn har drabbats hårt av detta. Slutresultatet blir lönedumpning inom alla branscher. Allt detta hade inte kunnat ske utan EU och dess “öppna gränser” där EU:s regler välkomnar denna typ av beteende.

 

gatt_bilderbergruppen_frihandelsavtal_sverige
Med frihandelsavtal såsom GATT så kontrollerar bilderbergarna handeln över stora delar av världen. Bilderbergarna har även skapat WTO , Världshandels-organisationen, vars syfte är att vara ett överstatligt organ vad gäller den globala handeln. Sverige är medlem i WTO.

Videon ovan: Daniel Estulin.

BILDERBERGARNA I SVERIGE 1973

Estulin skriver i boken att vid ett bilderbergmöte i Saltsjöbaden i Sverige år 1973 så bestämde sig Bilderbergarna för att höja oljepriset med 350 %. Man ville skapa ekonomiskt kaos i USA och Västeuropa och att höja oljebolagens förmögenheter. Detta beslut resulterade i den så kallade ‘oljekrisen’. Värt att nämna är att Olof Palme var närvarande på detta möte. Två år senare skrevs det in i den svenska grundlagen att Sverige skulle bli mångkulturellt. Palme tog även bort tjänstemannaansvaret. Globalisterna är som bekant stora förespråkare för öppna gränser och massinvandring. Blev Palme influerad på bilderbergsmötet i Sverige?

stefan löfven_bilderberggruppen_globalism
Stefan Löfven var på Bilderbergmöte år 2013.

BANKIRER

Estulin skriver i sin bok att bilderbergarna styr hanteringen av planetens valutor. Rockefeller och Rothschilds är kända namn inom finansvärlden och de kontrollerar bland annat Federal Reserve Bank (FED).  Estulin säger att bilderbergarna  vill ha ett kontantlöst samhälle och de vill utrota alla valutor förutom en global valuta som ska vara digital. Enligt  Estulin så använder Bilderbergarna Internationella Valutafonden och Världsbanken för sin dominans. Bland annat så skapar man “struktureringsprogram” som tar död på allt som heter välfärd och löner i ett land.

Här i Sverige ser vi hur det kontantlösa samhället snabbt närmar sig. Man skyller på att man vill “minska rånrisken” och andra faktorer men utan kontanter är vi helt i händerna på bankirer. Och med tanke på hur svenska banker behandlar sina kunder, inte minst när man vill handla med kontanter, så kan man fråga sig hur detta kommer att sluta? I Europa implementerar Internationella Valutafonden tillsammans med EU “struktureringsprogram” som tar död på välfärden. Är det därför våra svenska politiker massakrerar Försäkringskassan? Är det bara en tidsfråga innan Internationella Valutafonden och Världsbanken implementerar “struktureringsprogram” i Sverige?

wallenberg_bilderberggruppen_
Finansfamiljen Wallenberg är  trogna gäster hos bilderbergarna. på bilden: Jacob Wallenberg.

Några andra saker bilderbergarna står för:

 • Estulin säger att de vill att Internationella domstolen i Haag ska bli det enda rättssystemet i världen.
 • De vill ha medborgarlön där lydiga medborgare får bidrag och motsträviga medborgare blir utan.
 • Bilderbergarna ogillar kärnkraft eftersom kärnkraft kan generera billig elektricitet och således få tredje världens länder ur deras underutvecklade tillstånd. Dessa länder blir således mer svårkontrollerade.
 • De jobbar för att skapa en Asiatisk Union.
 • De eftersträvar ett evigt krigande bland annat med hjälp av Nato. Nato är ständigt närvarande vid bilderbergarnas möten.
 • De vill ta bort världens kärnvapen eftersom kärnvapen innebär självständiga nationer.
 •  Förenta Nationerna är deras centrum.
 • De har stort inflytande över vem som blir USA:s president (Hillary Clinton var deras favorit).
 • Bilderbergarna vill skapa en Amerikansk Union som skulle bestå av USA, Kanada och Mexiko. I stil med Europeiska Unionen. De skulle ha en gemensam valuta som heter Amero. Syftet med unionen är centraliserad kontroll – efter modell av EU.
 • Bilderbergarna vill degradera USA:s och västerländska ekonomer till samma nivå som i tredje världen.  De söker industriell nolltillväxt (förutom för sig själva).
 • Bilderbergarna vill ha befolkningskontroll, de anser att planeten är överbefolkad.
carl bildt_bilderberggruppen_trilaterala kommissionen_daniel estulin
Carl Bildt är en frekvent besökare hos bilderbergarna. Kanske är det just därför som Bildt går bananas när Swexit kommer på tal. EU är nämligen bilderbergarnas favoritprojekt.

COUNCIL OF FOREIGN RELATIONS (CFR)

I boken ‘Den sanna historien om Bilderberggruppen’ så går författaren Daniel Estulin in på den organisation som heter Council of Foreign Relations (CFR) och som är relaterad till bilderberggruppen.  CFR skapades runt år 1921 av Edward Mandell House (president Woodrow Wilsons huvudrådgivare).  House är bland annat den som införde inkomstskatt i USA (inkomstskatt är en ide från kommunismens fader Karl Marx). Iden med CFR var att skapa en världsregering styrt av finanseliten. Rockefellers och Carnegie Foundation hoppade snabbt ombord på CFR-tåget. Redan år 1922 så sade borgmästaren i New York John F. Hylan:

“Det verkliga hotet mot vår republik är denna osynliga regering som likt en gigantisk bläckfisk breder ut sin slemmiga längd över staden, delstaten och nationen. Vid huvudet finns en liten grupp bankfirmor som allmänt omnämns som ‘internationella bankirer’. Detta lilla kotteri av mäktiga internationella bankirer dominerar i realiteten vår regering för sina egna själviska ändamål”.

Video ovan: Carl Bildt tycker inte att det är några problem att svenska politiker deltar i Bilderbergsmöten.

 

TRILATERALA KOMMISSIONEN

Trilaterala Kommissionen (TK) är relaterad till bilderberggruppen. Trilaterala Kommissionen grundades 1973 av David Rockefeller. Syftet för TC var att främja samarbete mellan Nordamerika, Japan och Europa. Här samlas eliten inom diverse områden. Givetvis så råder full sekretess på deras möten. Precis som bilderberggruppen så träffas TC en gång per år.
Senatorn och förre presidentkandidaten Barry Goldwater skrev i sin bok With No Apologies om TC:

 

”Vad trilateralerna verkligen avser är att skapa en världsomspännande ekonomisk makt som står över de politiska regeringarna i de nationalstater som är involverade. I egenskap av förvaltare och skapare av systemet, kommer de att regera över framtiden”.
 
annie lööf_trilaterala kommissionen_bilderberggruppen
Annie Lööf har blivit inbjuden till möte hos Trilaterala Kommissionen. Kommer de att prata om Sverige?

SVENSKA BILDERBERGARE

Många svenskar har gästat dessa bilderbergmöten. Den mess frekvente svenska besökaren är Carl Bildt. Men här finns även  namn som Annie Lööf, Stefan Löfven,  Wallenberg-familjen och många mer. Andra celebriteter är Bill Clinton, Henry Kissinger, Tony Blair, Georg Robertson (f.d. generalsekreterare Nato), Donald Rumsfeld, CIA, Jimmy Carter mm. Många av  världens stora företag har varit med på mötena, till exempel representanter för  Coca-Cola, Goldman Sachs, ABB, Microsoft, Cisco. Många EU-parlamentariker är frekventa gäster på Bilderbergmötena.

 

Läs mer:

Daniel Estulins hemsida:

https://english.danielestulin.com/

Annie Lööf är inbjuden till möte med Trilaterala Kommissionen. Jag undrar vad de ska prata om?

Samnytt: Annie Lööf och Trilaterala Kommissionen

Peter Krabbe om Trilaterala Kommissionen:

Globalismen – framtidshopp eller hotet mot vår civilisation? Del 6. Trilaterala Kommissionen (TC).

Foto:

https://www.flickr.com/photos/raulbarraltamayo/. Licens 2.0

https://www.flickr.com/photos/djandywdotcom/ licens 2.0

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WTO2005.png licens 3.0

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bilderberg_-_Oosterbeek.jpg#globalusage. Licens 2.0

Foto Annie Lööf: Centerpartiet. Licens: 2.0

Foto Löfven https://www.flickr.com/photos/flickr-s/ licens 2.0

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.