BILDERBERGGRUPPEN

bilderberggruppen_daniel estulin_bok

September 2018

En gång per år samlas några från  planetens elit och håller konferens bakom lyckta dörrar. Fenomenet kalls för Bilderberggruppen och initiativtagarna bakom mötet sägs ligga bakom globaliseringen av västvärlden.

År 1954 samlades människor från det översta skiktet i samhället på Hotel de Bilderberg i staden Oosterbeek i Holland. Representanter från flertalet nationer var närvarande och från Sverige deltog Herbert Tingsten och advokaten och företagsledaren Martin Waldenström. Bilderberggruppens första möte var ett faktum.

Mötet var initierat av  familjerna Rockefeller och Rothschilds. Nederländernas Prins Bernhard stod som värd för mötet.  Mötet var stängt för journalister och sekretessen var stor. Syftet för mötet var att diskutera globala politiska skeenden och bestämma de kommande globala politiska utvecklingarna.

Jag har läst boken “Den sanna historien om Bilderberggruppen” som är skriven av kanadensaren Daniel Estulin.

bilderbergruppen_daniel estulin_trilaterala kommissionen_annie lööf

Hotell Bilderberg där första mötet för Bilderberggruppen skedde.

KONTROLLERAD MEDIA

Gruppen har opererat under  anonymitet tack vare det faktum att de kontrollerar mainstream media. Det var inte förrän på 1990-talet som bilderbergarnas existens blev känd. En av bilderbergarnas huvudfigur, David Rockefeller, fällde följande kommentar på ett Bilderbergsmöte 1991 gällande deras anonymitet:

David Rockefeller:

”Vi är tacksamma gentemot Washington Post, the New York Times, Time Magazine och andra stora publikationer. Eftersom deras chefer har besökt våra möten och respekterat löftet om tysthet i nästan fyrtio år. Det skulle ha varit omöjligt för oss att utveckla en plan för världen om vi hade varit föremål för publicitet under dessa år. Men nu är vårt arbete mer sofistikerat och förberett så att vi kan gå mot skapandet av en världsregering. En överstatlig suverän intellektuell elit samt globala bankirer är att föredra istället för de nationella självbestämmandet som har praktiserats i det förgångna”.

David_Rockefeller_bilderberggruppen

David Rockefeller.

Författaren Daniel Estulin blev själv varse om Bilderbergruppen under 1990-talet och han började forska i ämnet. Enligt Estulin så är det dessa personer som  ligger bakom globaliseringen av världen. Med globalisering menas inga gränser, frihandelsavtal, en centraliserad makt utom kontroll för medborgarna, EU, en världsregering.

EUROPEISKA UNIONEN

I boken ‘Den sanna historien om Bilderberggruppen’ kan man läsa att Europeiska Unionen är ett av Bilderbergarnas största projekt. EU skapades i “fredens, framstegens och välståndets namn” men enligt Estulin så är dessa argument bara rökridåer. Istället flyttades besluten bort från medborgarna och i händerna på teknokrater, byråkrater och oligarker.  I boken nämns det att Bilderbergarna lyckades  få bort Margaret Thatcher eftersom hon inte ville skänka bort Englands suveränitet till EU. Istället kom John Major och ersatte Thatcher, Major var en lydhund åt Bilderbergarna.

bilderberggruppen_ulf kristersson_annie lööf_trilaterala kommissionen

Alla människor är inte så förtjusta i Den Nya Världsordningen. Här är demonstranter vid Bilderbergmötet år 2012 i Virgina USA.

bilderberggruppen_daniel estulin_trilaterala kommissionen_sverige

 

FRIHANDELSAVTAL

Estulin skriver vidare i sin bok att Bilderbergarna står bakom frihandelsavtal såsom Nafta, Ceta med mera. David Rockefeller var mycket mån om att Bill Clinton skulle få igenom frihandelsavtalet Nafta i början på 1990-talet.  Bilderbergarna låg även bakom det amerikanska frihandelsavtalet GATT. I USA har frihandelsavtalet GATT drabbat medelklassen hårt där lönerna står stilla eller till och med sjunker. Jobben och produktionen flyttas utomlands till låglöneländer.  Målet för bilderbergarna vad gäller arbetare är löneslaveri.  Detta löneslaveri uppnås bland annat genom att man öppnar gränserna och släpper in folk från låglöneländer vilket slutar i allmän lönedumpning.

gatt_bilderbergruppen_frihandelsavtal_sverige

Med frihandelsavtal såsom GATT så kontrollerar Bilderbergarna handeln över stora delar av världen. Bilderbergarna har även skapat WTO , Världshandels-organisationen, vars syfte är att vara ett överstatligt organ vad gäller den globala handeln. Sverige är medlem i WTO.

Videon ovan: Daniel Estulin.

BILDERBERGARNA I SVERIGE 1973

Estulin skriver i boken att vid ett Bilderbergmöte i Saltsjöbaden i Sverige år 1973 så bestämde sig Bilderbergarna för att höja oljepriset med 350 %. Man ville skapa ekonomiskt kaos i USA och Västeuropa och att höja oljebolagens förmögenheter. Detta beslut resulterade i den så kallade ‘oljekrisen’.  Olof Palme var närvarande på detta möte. Två år senare röstade man igenom i riksdagen att Sverige skulle bli mångkulturellt. Globalisterna är som bekant stora förespråkare för öppna gränser och massinvandring. Blev Palme influerad på Bilderbergsmötet? Palme tog även bort tjänstemannaansvaret under samma period.

stefan löfven_bilderberggruppen_socialdemokraterna

Stefan Löfven har varit på Bilderbergmöte.

BANKIRER

Estulin skriver i sin bok att Bilderbergarna styr hanteringen av planetens valutor. Rockefeller och Rothschilds är kända namn inom finansvärlden och de kontrollerar bland annat Federal Reserve Bank (FED) (Federal Reserve Bank är trots namnet inte en statlig bank utan kontrolleras av privata  banker  sedan 1913 då FED grundades av just bankirer).   Estulin säger att Bilderbergarna  vill ha ett kontantlöst samhälle och de vill utrota alla valutor förutom en global valuta som ska vara digital. Enligt  Estulin så använder Bilderbergarna Internationella Valutafonden och Världsbanken för sin dominans. Bland annat så skapar man “struktureringsprogram” som tar död på allt som heter välfärd och löner i ett land.

wallenberg_bilderberggruppen_

Finansfamiljen Wallenberg är  trogna gäster hos Bilderbergarna. på bilden: Jacob Wallenberg.

Några andra saker bilderbergarna står för:

 • Estulin säger att de vill att den egenskapade Internationella domstolen i Haag ska bli det enda rättssystemet i världen.
 • De vill ha medborgarlön där lydiga medborgare får bidrag och motsträviga medborgare blir utan.
 • Bilderbergarna ogillar kärnkraft eftersom kärnkraft kan generera billig elektricitet och således få tredje världens länder ur deras underutvecklade tillstånd.
 • De jobbar för att skapa en Asiatisk Union.
 • De eftersträvar ett evigt krigande bland annat med hjälp av Nato. Nato är ständigt närvarande vid Bilderbergarnas möten.
 • De vill ta bort världens kärnvapen eftersom kärnvapen innebär självständiga nationer.
 •  Förenta Nationerna är deras centrum.
 • De har stort inflytande över vem som blir USA:s president (Hillary Clinton var deras favorit).
 • Bilderbergarna vill skapa en Amerikansk Union som skulle bestå av USA, Kanada och Mexiko i stil med Europeiska Unionen. Den unionen skulle ha en gemensam valuta som heter Amero. Syftet med unionen är centraliserad kontroll – efter modell av EU.
 • Bilderbergarna vill degradera USA:s och västerländska ekonomer till samma nivå som i tredje världen.  De söker industriell nolltillväxt (förutom för sig själva).
 • Bilderbergarna vill ha befolkningskontroll eftersom de anser att planeten är överbefolkad och denna överbefolkning “tär” på jordens resurser.

Video ovan: alternativmedia brukar ofta vara utanför Bilderbergarnas möten och rapportera om vad som sker. I videon ovan så rapporterar  Dan Dicks från Press for Truth om Bilderbergmötet i Schweiz år 2019.

carl bildt_bilderberggruppen_trilaterala kommissionen_daniel estulin

Carl Bildt är en frekvent besökare hos Bilderbergarna. Kanske är det just därför som Bildt går bananas när Swexit kommer på tal. 

COUNCIL OF FOREIGN RELATIONS (CFR)

I boken ‘Den sanna historien om Bilderberggruppen’ så går författaren Daniel Estulin in på den organisation som heter Council of Foreign Relations (CFR) och som är relaterad till Bilderberggruppen.  CFR skapades runt år 1921 av Edward Mandell House (president Woodrow Wilsons huvudrådgivare).  House är bland annat den som införde inkomstskatt i USA (inkomstskatt är en ide från kommunismens fader Karl Marx). Iden med CFR var att skapa en världsregering styrt av finanseliten. Rockefellers och Carnegie Foundation hoppade snabbt ombord på CFR-tåget.

Redan år 1922 så sade borgmästaren i New York John F. Hylan:

“Det verkliga hotet mot vår republik är denna osynliga regering som likt en gigantisk bläckfisk breder ut sin slemmiga längd över staden, delstaten och nationen. Vid huvudet finns en liten grupp bankfirmor som allmänt omnämns som ‘internationella bankirer’. Detta lilla kotteri av mäktiga internationella bankirer dominerar i realiteten vår regering för sina egna själviska ändamål”.

Video ovan: Carl Bildt tycker inte att det är några problem att svenska politiker deltar i Bilderbergsmöten.

TRILATERALA KOMMISSIONEN

Trilaterala Kommissionen (TC) är relaterad till Bilderberggruppen. Trilaterala Kommissionen grundades 1973 av David Rockefeller. Syftet för TC var att främja samarbete mellan Nordamerika, Japan och Europa. Här samlas eliten inom diverse områden. Givetvis så råder full sekretess på deras möten. Precis som bilderberggruppen så träffas TC en gång per år.

Senatorn och förre presidentkandidaten Barry Goldwater skrev i sin bok With No Apologies om TC:

“Vad trilateralerna verkligen avser är att skapa en världsomspännande ekonomisk makt som står över de politiska regeringarna i de nationalstater som är involverade. I egenskap av förvaltare och skapare av systemet, kommer de att regera över framtiden”.

annie lööf_trilaterala kommissionen_bilderberggruppen

Annie Lööf har blivit inbjuden till möte hos Trilaterala Kommissionen.

SVENSKA BILDERBERGARE

Många svenskar har gästat dessa Bilderbergmöten. Den mess frekvente svenska besökaren är Carl Bildt. Men här finns även  namn som Annie Lööf, Stefan Löfven,  Wallenberg-familjen och många mer. Andra celebriteter är Bill Clinton, Henry Kissinger, Tony Blair, Georg Robertson (f.d. generalsekreterare Nato), Donald Rumsfeld, CIA, Jimmy Carter mm. Många av  världens stora företag har varit med på mötena, till exempel representanter för  Coca-Cola, Goldman Sachs, ABB, Microsoft, Cisco. Många EU-parlamentariker är frekventa gäster på Bilderbergmötena.

 

Relaterat:

Globalisternas plan för en världsregering: Agenda 2030 och hållbar utveckling:

jmm.nu Agenda 2030

Lars Bern om globaliseringen av Sverige:

jmm.nu Lars Bern globalism

Annie Lööf har varit på möten hos både Bilderbergarna och Trilaterala Kommissionen:

jmm.nu Annie Lööf och Trilaterala Kommissionen

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.