BILDERBERG-GRUPPEN BAKOM EU

 

8/1 2015
Iden bakom EU och iden bakom valutan Euro härstammar från samma källa: Bilderberggruppen. Syftet med EU och Euron var att skapa global finansiell kontroll och att öppna gränserna mellan länder.

Bilderberggruppen är planetens elit inom politik och finanser. De samlas en gång per år för att diskutera världsutvecklingen. EU och euron är två projekt som är skapade av Bilderberggruppen. Iden bakom  EU föddes år 1955 när Bilderberggruppen samlades på Grand Hotel Sonnerbichi i staden Garmisch-Partnerkirchen i Tyskland. Wikileaks släppte för några år sedan några dokument som visar att Bilderberggruppen introducerade iden om valutan Euro i början på 90-talet.

Dokumenten från Bilderbergmötet 1955 säger:

“There is a pressing need to bring the German people, together with the other peoples of Europe, inte a common market.” To arrive in the shortest possible time at the highet degree of integration, beginning with a common European market”.

“Det är av stor angelägenhet att vi enar det tyska och det Europeiska folket,  genom att skapa en gemensam marknad.”

Två år senare så skapades den första versionen av EU, nämligen EEC – European Economic Community som handlade om en gemensam marknad i ett antal europeiska länder. 1993 så blev denna grupp European Union – EU. 

 EN CENTRAL POLITISK AUKTORITET

Wikileaksdokumenten säger också:

“A European speaker expressed concern about the need to achieve a common currency, and indicated that in his view this necessarily implied the creation of a central  political authority.”

“En europeisk talare uttryckte oro över att det inte fanns en gemensam valuta. Han indikerade att det skulle behöva skapas en central politisk auktoritet för att detta skulle kunna bli verklighet.”

F.d Bilderbergordförande Etienne Davignon, politiker, f.d. EU-kommissionär medger att Bilderbergruppen hjälpte till att skapa Euron  på 90-talet.

“When we were having debates on the euro, people [at Bilderberg events] could explain why it was worth taking risks and the others, for whom the formal policy was not to believe in it, were not obliged not to listen and had to stand up and come up with real arguments.”

En amerikansk medlem sade att” de borde jobba på att ena Europa med mindre betoning på ideologiska konsiderationer.”

Wikileaksdokumentet säger också att en av medlemmarna yttrat:

“The necessity to bring the German people into a common European market as quickly as possible. The future is in danger without a united Europe”.

 

Referenser

Svenska Dagbladet. Bilderbersgruppen

Prison planet: Bilderbergsgruppen EU och Euron

Photo By Security and Defence Agenda (originally posted to Flickr as sda – 0044) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Photo Bilderberg by raulbarraltamayo 

CC BY 2.0

 

 

Be the first to comment on "BILDERBERG-GRUPPEN BAKOM EU"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.