BIDRAGSPENGAR FÖR NYANLÄNDA (FÖRSÄKRINGSKASSAN)

April 2019

Jag hittade följande inlägg på Facebook: 

 

Försäkringskassan har publicerat de bidrag man som nyanländ kan få. 30 augusti 2018
Exemplet är som följer;

Nivåerna har höjts

Bidrags- och ersättningsnivåerna har ändrats. I dag ser det ut så här:

1. Etableringsersättningen administreras av Försäkringskassan och ersättningen kan som högst bli på 308 kronor per dag, fem dagar per vecka. På 22 dagar i månaden ger det 6 776 kronor. Men det förutsätter att den sökande har en etableringsplan på 100 procent och att ersättningen ges när den sökande deltar i aktiviteter i etableringsplanen. Under den tid det tar att utforma en etableringsplan tillsammans med arbetsförmedlaren ges en ersättning på 231 kr per dag. Om planen omfattar 75, 50 eller 25 procent av heltid blir ersättningen lägre.

2. Etableringstillägg administreras av Försäkringskassan. Eftersom att det i exemplet betalas ut underhållsstöd för tre barn betalas etableringstillägget enbart ut för två barn. Det beror på en begränsningsregel som finns i SFS 2017:819. Etableringstillägget blir då 1 500 kronor per barn alltså 3 000 kronor totalt och inte 4 500 kronor som anges i exemplet. För att det ska kunna bli 4 500 kronor, som också är maxbeloppet, krävs att man är ensamstående och har minst fyra barn hemma som är över elva år.

3. Barnbidrag för tre barn är 4 480 kronor inklusive flerbarnstillägg och administreras av Försäkringskassan.

4. Underhållsstöd administreras av Försäkringskassan. För tre barn är det 1 573 kronor per månad och barn vilket ger 4 719 kronor per månad.

5. Bostadsbidrag administreras av Försäkringskassan. Etableringsersättning är en skattefri ersättning som ska ingå i beräkningen av bidragsgrundande inkomst inom bostadsbidraget. Givet tre barn som bor hemma och är 12, 13 och 14 år, en hyra på 7 000 kronor för en trea på 85 kvadratmeter och en årsinkomst av etableringsersättning på 81 312 kronor om året blir bostadsbidraget 5 200 kronor per månad.

Så här ser det ut i dag

6 776 kronor i etableringsersättning.

3 000 kronor i etableringstillägg

4 480 kronor i barnbidrag

4 719 kronor i underhållsstöd

5 200 kronor i bostadsbidrag

= 24 175 kronor i månaden skattefritt

Be the first to comment on "BIDRAGSPENGAR FÖR NYANLÄNDA (FÖRSÄKRINGSKASSAN)"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.