BEVILJADE UPPEHÅLLSTILLSTÅND MOT NYA REKORD

Här är de beviljade uppehållstillstånden från år 1996 och fram till 2018. Nej, alla uppehållstillstånd är inte flyktingrelaterade men majoriteten är det. Jag tror att cirka 80 000 uppehållstillstånd för år 2018 var flyktingrelaterade.

Bra jobbat sjuklövern.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.