BEGRÄNSNINGAR I STREJKRÄTT

I Sverige finns många kunniga lokalt fackligt aktiva som häftigt har kritiserat detta svek mot de fackliga målen. För att lugna dessa personer har nu LO snabbproducerat en propagandaskrift, Tillsammans – Om facklig samverkan och lagändringarna i strejkrätten, som försöker genomföra den omöjliga uppgiften att förklara hur försämringar i strejkrätten egentligen är en förstärkning av den fackliga styrkan!

Source: » ”Förljuget om begränsningarna i strejkrätten”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.