MODULBYGGE FÖR 115 MILJONER KRONOR I BECKOMBERGA, STOCKHOLM

modulbostäder_kopparbacken_nyanlända_ spånga_

 

Augusti 2020

Ett nytt boende för nyanlända tar form i Beckomberga/Spånga utanför Stockholm. Kalaset går på 115 miljoner kronor och är beläget i ett fint parkområde (spångavägen/kopparbacken). Markarbetena startade i augusti 2020. 

modulhus_beckomberga_nyanlända_genomgångsbostäder

 På Kopparbacken/spångavägen i Beckomberga Stockholm har man börjat bygga genomgångsbostäder för nyanlända (modulbostäder).  Byggnationen startade i augusti 2020 och kommer att resultera i sju byggnader som består av 83 lägenheter och dessa lägenheter kommer att vara 2.or och 3:or. Stockholmshem står för bygget och det kommer att kosta 115 miljoner kronor. Här kommer att byggas lekplats, parkeringsplatser, cykelplatser och miljöstation. Lägenheterna är bullerdämpande så att de nyanlända kommer att få ett bra inomhusklimat.  Stockholmshem skriver att lägenheterna är välplanerade med bra funktioner och god standard.  Området ifråga är ett parkområde. Stockholmshem  skriver på sin hemsida att här kommer de nyanlända att ha närgång till kollektivtrafik. 

stockholm beckomberga nyanlända modulbostäder

Klicka för större bild.

modulbostäder_beckomberga_boende för nyanlända

Bosättningslagen klubbades igenom av sjuklövern år 2016 och syftet var att underlätta för byggen som detta. Lagen innebär även att Stockholm Stad måste ordna boende åt nyanlända. Det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem står för byggnationen av modulbostäder i Stockholm kommun. Lägenheterna kommer att bestå av 2:or och 3:or. SHIS Bostäder står för driften av de färdiga bostäderna ( I modulbostäderna i Hässelby ska modulhemmet en egen receptionist dagtid). 856 myanlända kommer till Stockholm. 

beckombega_spånga_modulbostäder stockholm_nyanlända_genomgångsbostäder

Ett helt kvarter kommer att byggas till de nyanlända. 

Stockholmshem menar att “Staden har ett behov av bostäder till personer som av olika skäl står utanför den ordinarie bostadsmarknaden. Stockholmshem har inkommit med en markanvisningsansökan att tillsammans med SHIS uppföra bostäder som uppfyller detta sociala bostadmål”.

Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS) är den organisation i Stockholm som hjälper nyanlända att få bostad i Stockholm. SHIS skriver “SHIS bostadssociala uppdrag bygger på övertygelsen att en trygg och stabil bostadssituation är en grundläggande förutsättning för att människan ska fungera i samhället och ta vara på sina medborgerliga rättigheter och skyldigheter”. 

Det är  Stockholms samordnare Anna Mölgård som är ytterst ansvarig för att detta bygge har blivit till. Mölgårds specialite är att kasta ut gamlingar från äldreboenden så att flyktingar kan flytta in istället. 

boende nyanlända_spånga_beckomberga_modulbostäder

Anna Mölgård i farten igen. Mölgårds specialite är att skylla på “renoveringsbehov” för att kasta ut gamlingar från äldreboenden. När “renoveringen” är gjord flyttar nyanlända in.

 

 

modlubostäder_nyanlända_beckomberga_kopparbacken

Spånga/Beckomberga är ett välbärgat område där många röstar på Moderaterna men även sosseriet får bra med röster samt att liberalerna verkar vara framgångsrika. 

 

boende nyanlända_kopparbacken spånga

Jehovas vittnen får nya grannar.

genomgångsbostäder_stockholm_nyanlända_beckomberga

Modulbostäder i Beckomberga. Inflyttning sker sommaren 2021. 

111boende nyanlända_ bygge_spångavägen_jehovs vittnen

Hade Sverige haft ett genuint tjänstemannaansvar kanske man kunde ha inlett rättsliga processer mot politikerna/tjänstemännen men Sveriges tjänstemannaansvar är så pass urvattnat att politikerna oftast kommer undan.

 

humanitära stormakten sverige beckomberga boende nyanlända_bygge

Någon/några har satt upp ett hjärta på stängslet. Den humanitära stormakten Sverige visar sitt generösa ansikte.

ÖVERKLAGAN AVSLAGEN – SOM VANLIGT

Vissa boendes i området var inte så förtjusta i byggplanerna så man överklagade projektet men i vanlig ordning avslogs ansökan när den hamnade hos mark-och miljödomstolen. En annans sak som Stockholm Stad är duktiga på är att inte informera de boende i området om ett planerat bygge för nyanlända. Detta skedde även i fallet med Beckomberga.

 

 

Ovanstående video visar ett möte mellan politiker, tjänstemän och boende i området i Spånga från april 2016 (filmat av Mikael Wilgert från Swebb-tv).  Detta möte gällde ett annat modulhus för nyanlända i Spånga.  Lägg märke till politikernas gester där man himmlar med ögonen åt medborgarnas åsikter och frågor, man skruvar på sig om att signalera att man ogillar alltihop. En medborgare konstaterar att man känner sig överkörd och att Stockholms Stad redan har bestämt sig för att bygga oavsett vad medborgarna tycker. I videon konstateras även att Stockholms Stad inte har informerat de boende i området vad de tycker om ett boende i området (att inte informera eller informera boende  undermåligt är ett vanligt fenomen när politikerna vill bygga ). En medborgare menar att det redan finns stora sociala problem i området och risken är att det knappast kommer att bli bättre med detta bygge. 

BETALT UPPEHÄLLE

De nyanlända kommer att få sitt uppehälle betalt via det som kallas etableringsersättningen. Etableringsersättningen varar i två år och om de nyanlända inte har lyckats etablera sig så kommer de att få gå över till försörjningsstöd.  

stockhom stad_boende nyanlända_sverige_bostäder

 

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

DONERA/DONATE. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.Be the first to comment on "MODULBYGGE FÖR 115 MILJONER KRONOR I BECKOMBERGA, STOCKHOLM"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.