80 % av sin tidigare lön

 

ENDAST VAR TIONDE ARBETSLÖS FÅR UT 80 

De reformer som Allianspartierna har genomfört genom årens lopp har bl.a inneburit att  endast 1 av 10  av de heltidsarbetslösa får ut 80 % av sin tidigare inkomst från a-kassan.  Och denna siffra baseras endast på de första 200 dagarnas arbetslöshet – efter det blir siffran ännu lägre. År 2006 – när Alliansen tog över regeringsmakten – så fick cirka 40 procent av de heltidsarbetslösa ut 80 % av sin tidigare lön vid arbetslöshet. 2002 så fick cirka 75 % av de arbetslösa ut 80 % av sin tidigare inkomst.

 

ersättning_arbetslös_a-kassa_få_ut

Den gröna linjen visar antalet arbetslösa som får ut 80 % av sin tidigare inkomst från a-kassan. Statistik från samorg.

 

“Beskrivningarna om att höja taket i a-kassan och den här indexeringen är inte prioriterat enligt moderaterna, och den uppfattningen har vi haft väldigt länge. Och det är inget vi ändrar på genom en utredning, utan det är moderaternas hållning.”

Johan Forssell, vice ordförande i försäkringsutskottet i en kommentar i tidningen Kollega.

 

“EN ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRING FÖR ARBETE”

Bakgrunden till de dåliga villkor och låga ersättningar som medlemmarna i a-kassorna har i dessa dagar har sitt ursprung i Moderaternas och Alliansens arbetsmarknadspolitik. Startskottet för Alliansens attack mot a-kassan var Alliansens proposition “En arbetslöshetsförsäkring för arbete”. På sidan 17 i denna  proposition så skriver Alliansen:

“..En alltför generös arbetslöshetsförsäkring riskerar däremot att motverka människors vilja att vid arbetslöshet hitta ett nytt arbete. Enligt dagens regelverk lämnas arbetslöshetsersättning som huvudregel med 80 procent av den förlorade arbetsför tjänsten under avsevärd tid. De ekonomiska drivkrafterna att bryta arbetslösheten är därmed svaga. Enligt regeringens uppfattning skall arbete alltid löna sig mer än arbetslöshet. Arbetslöshetsförsäkringen bör därför reformeras.”

tak_taket_höjningar_a-kassa

Anders Borg med Alliansens budgetproposition. Startskottet för a-kassans verkliga försämring. Foto Wikipedia

 

ALLIANSENS GRADVISA FÖRSÄMRING AV A-KASSAN

På punkt efter punkt så har Moderaterna och Alliansen försämrat a-kassan. Försämringarna i a-kassan innebär nu att arbetslöshetsförsäkringen ligger på samma nivå som för försörjningsstödet. Att få ut 80 procent av inkomsten verkar avlägset. För mig personligen så är inte det inte bara beloppen/ersättningsnivåerna  som är problematiska  utan det som är minst lika bekymmersamt är den stränga linje och de komplexiteter som det innebär med att vara med i a-kassan. A-kassan har varit på dekis länge och den verkliga försämringen började med Alliansens välde 2006. Kritiken är berättigad.

Foto:

http://en.wikipedia.org/wiki/Alliance_%28Sweden%29

Relaterade sajter/bloggar om inkomster/ersättningar a-kassan

En av tio får ut 80 procent i a-kassan

80 procent av sin inkomst sällsynt

 


Be the first to comment on "80 % av sin tidigare lön"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.