Bahnhof uppmanar till nätaktion för att rädda internet!

Reaktionerna efter att EU-parlamentet röstade ja till copyrightdirektivet den 26 mars 2019 har varit starka. Akademiker, bibliotekarier, människorättsorganisationer, FN, småföretag, IT-företag och även amerikanska webbplattformar har uttryckt sin oro för framtiden om direktivet faktiskt går igenom. Den 9 april 2019 förväntas EU:s ministerråd samlas för att slutgiltigt besluta om copyrightdirektivet som innehåller artikel 15 och 17 (tidigare artikel 11 och 13). Internets sista hopp hänger på detta ödesmöt

Source: Bahnhof uppmanar till nätaktion för att rädda internet! – Nyheter

Kontakta svenska ledamöter!!!

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.