BYGGPLANER FÖR AXELSBERG

 Juni 2022

I videon redogör jag för de byggplaner som finns för Axelsberg, Stockholm. 

 

FADER BERGSTRÖM

    Vad gäller bygget på Selmedalsväget 100-88, det som kallas Fader Bergström så läste jag precis att det bygget har blivit godkänt av kommunfullmäktige. Samråd hölls 7 maj 2022 och där träffades boende i området med representanter från  stadens stadsbyggnadskontor respektive exploateringskontor. Vad jag har förstått gällande dessa samrådsmöten så är de egentligen inga samrådsmöten utan informationsmöte där staden berättar vad som komma skall. Ingen större respekt för demokrati med andra ord. Det blir ett rejält bygge med 450 bostäder och 2 förskolor.

TÄTBYGGE GÖSTA EKMANS VÄG

   Vad gäller bygget vid Gösta Ekmans väg så kallas det projektet fastigheten Hägersten 1:1 intill Spöksonaten 1 i Hägersten till HEBA Fastighets AB med diarienr 2021-04544.  Här kan vi se hur de vill klämma in byggnader  Det finns mer att läsa på denna adress: https://etjanst.stockholm.se/Byggochplantjansten/pagaende-planarbete/planarende/2021-04544. Man har tydligen inte kommit till samråd och granskning ännu.  Värt att nämna här är den bristfälliga informationen. Det sätt som jag fick reda på att det var ett planerat bygge på gång på Gösta Ekmans väg var att Heba Fastigheter hade satt upp en lapp på min port. Jag har inte fått någon information från Stockholm stad.  Helt plötstligt vaknar man upp en dag och det pågår ett bygge utanför ens dörr. Inte demokratiskt.

KASTANJEPARKEN

 Jag pratade med Rickard Gunnarsson som är ansvarig för motståndet mot byggandet i Kastanjeparken Örnsberg och han sade att samrådet skulle ske senare i år. Projektet kallas Hägersten 1:1 Klubbacken. 

Vad gäller bygget i centrala Axelsberg så har samrådet varit för länge sedan. Diarienumret är  diarienummer 2015-18143. Här vill man alltså smälla upp ett höghus mitt i centrum. På denna sida kan du läsa mer (bild 11). Här har man nu kommit till överklagande.

AGENDA 2030 OCH HÅLLBAR UTVECKLING

 Förutom att bygga tätt  så bygger man även ihop stadsdelar, man bygger höga byggnader, man bygger i trä, man energieffektiviserar bostäder och man sänker temperaturen i lägenheter.  Stilen kallas för hållbart byggande och källan till denna ide  är Förenta Nationernas Agenda 2030 och hållbar utveckling. Agenda 2030 är den plan från FN som ska rädda världen från de fruktansvärda klimatförändringarn. Man vill bygga “motståndskraftiga städer”. För boende i hyresrätt har nu en del fastighetsägare börjat ta betalt för ens vattenförbrukning – dvs det som brukar ingå i hyran. Orsaken till detta är direktiv från EU.

 

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

 

Be the first to comment on "BYGGPLANER FÖR AXELSBERG"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.