AVTALSRÖRELSEN 2016

 

5/1 2016.
Avtalsrörelsen är den händelse när representanter för arbetsgivare och representanter för arbetstagare samlas och 
  bestämmer reglerna för det nya kollektivavtalet. Man förhandlar om lönehöjningar för de kommande åren,  pensoner, kompetensutveckling, regler för arbetsplatsen etc.

LÖNEHÖJNING TACK. Avtalsförhandlingen innebär att representanter från arbetsgivarförbunden diskuterar villkoren för kollektivavtalet med representanter från de fackliga organisationerna. Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan fackförening och arbetsgivare som bestämmer löner, anställningsvillkor och andra förhållanden på arbetsplatsen.  Kollektivavtalet kallas även för den svenska modellen. Kollektivavtal gäller oftast tre år innan de går ut.  Representanterna för arbetsgivarförbunden tjatar om att lönerna inte får höjas för mycket medans fackföreningarna vill ha en rättvis löneökning för arbetarna.   I år har vi läst om hur bl.a. polisen protesterar mot låga löner och dåliga villkor. Låt oss hoppas att farbror blå lyckas få mer i lönekuvertet  samt bättre arbetsvillkor för nästa kollektivavtal.

 

 

Referenser

Transport: avtalsrörelsen 2016

Foto Pixabay

 

Be the first to comment on "AVTALSRÖRELSEN 2016"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.