avskaffande av antroposofundantag

Maj 2018

Vid dagens riksdagsdebatt röstade kammaren ja till de ändringar i läkemedelslagstiftningen som innebär att undantaget som gällt för antroposofiska läkemedel avskaffas.Därmed är regeringens beslut från sommaren 2016 att upphäva den särlösning dessa medel har haft sedan 1993 nu formellt spikat.Tack vare undantaget har antroposofiska produkter kunnat säljas och marknadsföras som läkemedel utan godkännande från Läkemedelsverket. Från och med den 1 juli i år kommer det inte längre att vara möjligt.

Källa: Ja till avskaffande av antroposofundantag | Läkemedelsvärlden

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.