AVICCI OCH PSYKOFARMAKA

avicci_psykisk ohälsa_medicin_ångest_tim bergling_psykaitri

September 2018

 

Tim Bergling (Avicci) gick bort för inte så länge sedan.  Bidrog den psykiatriska medicinen till Berglings tidiga bortgång?

En hel värld chockades när det framkom att Tim Bergling (Avicci) gått bort (självmord) och även fast jag själv inte lyssnade på hans musik så kände jag givetvis till hans namn. Framgångarna och berömmelsen  hade tagit hårt på Tim Bergling och han upplevde både mental och fysisk vanmakt. Han sades bland annat lida av utmattningsdepression, panikångest och utbrändhet. Bergling tog mediciner både för det psykiska och det fysiska – ibland upp till 20 mediciner per dag.

Om  medicinerna sade han:

– Jag tog en massa mediciner som inte skulle vara beroendeframkallande, men de gav mig bara mer ångest.

MARKNADSFÖRING AV VANSINNE

Tim Bergling intog mediciner mot psykisk ohälsa. Namnet för medicin mot psykisk ohälsa kallas psykofarmaka. Är psykofarmaka ett bra verktyg mot psykisk ohälsa? CCHR (Citizens Commission on Human Rights) har gjort dokumentären ‘Marknadsföring av Vansinne’. Nedanstående videoklipp är ett utdrag från den dokumentären.

I dokumentären  menar man att psykofarmaka påverkar känsliga processer i hjärnan och således kan psykofarmakans effekter vara farliga, oförutsägbara och ibland permanenta. Många experter menar att psykofarmakan har biverkningar som är så pass påtagliga att medicinen kan skada patienten istället för att hjälpa denne. De flesta psykiatriska medicinerna har en bipacksedel, en informationslapp, som förklarar hur medicinen fungerar i kroppen. I filmen ges ett exempel på ett psykofarmaka där det står att verkningssättet är okänt. Psykofarmakan blir ett slags experiment.

PSYKOFARMAKANS BIVERKNINGAR

Olika psykofarmaka har olika biverkningar. En biverkning som verkar vara gemensam för psykofarmaka är den tar död på känslor, personen blir bortkopplad, känslolös, bedövad. Det antipsykotiska läkemedlet Thorazine användes ursprungligen för att stänga av det centrala nervsystemet hos intagna på mentalsjukhus.  Nu används denna medicin på människor med allvarliga psykiska problem. Antipsykotiska läkemedel kan få en att känna sig hjälplös, kan orsaka neurologisk skada,  kan generera demens,  man kan få skakningar, ryckningar och skador på inre organ. Ångestdämpande preparat kan innebära dissociation, nedsatt kognitiv funktion, ökad aggressivitet, utmattning, hallucinationer och minnesförlust. En del går upp i vikt av psykofarmakan, vissa blir diabetiker.

Stimulativ psykofarmaka, som bland annat ges till personer med bokstavsdiagnoser, är ofta beroendeframkallande och kan orsaka tillväxtstörningar, maniskt beteende, hjärtklappning, ryckningar, minskning i hjärnstorlek, ångest, sömnlöshet, våldsamt beteende och plötslig död. Ritalin är mycket likt kokain men är mycket mer potent. Studier visar att psykofarmakan kan orsaka permanenta förändringar i barnets växande hjärna.  Antidepressiv psykofarmaka kan innebära biverkningar såsom oskarp syn, torr mun, lågt blodtryck, inre blödningar, viktökning, sömnsvårigheter, krampanfall, sexuell dysfunktion och psykos. En studie visade att ett antidepressivt medel ökade risken för bröstcancer sjufaldigt hos kvinnor.

PSYKOFARMAKA OCH GRAVIDITET

När en havande mor tar psykofarmaka kommer medicinen även att påverka fostret. Att ge psykofarmaka till gravida kvinnor ökar risken för prematur förlossning (för tidig förlossning),  hjärnskador och underutvecklade foster med upp till 20 till 30 %. Psykofarmakan kan tredubbla risken för allvarliga missbildningar. Psykofarmaka kan orsaka hjärtbesvär hos nyfödda. Advokaten Karen Barth Menzies sägar att när en mor tar Paxil så kan barnet födas utan lemmar, vara harmynt, ha hjärtfel, sakna hjärtkammare, artärerna kan vara på fel ställe och organ kan växa på utsidan av kroppen.

Biverkningarna av psykofarmakan innebär ofta en försämring av det tillstånd som de är ämnade att hantera. Psykofarmaka kan orsaka depression, själv-mordsbenägenhet och självmordstankar. Patienter som blir behandlade för depression får ett läkemedel som kan orsaka depression.  Atypiska antipsykotiska läkemedel lanserades som en mirakelkur med få eller inga biverkningar. Men det har upptäckts att dessa kan orsaka viktökning, diabetes, kranskälrsjukdomar, muskelryckningar, inflammation i bukspottskörteln och delerium. 

Slut.

PRENUMERERA/SUBSCRIBE


Berodde tim Berglings bortgång på psykofarmaka? Kanske, kanske inte men ta en titt på hur många människor/kändisar det är som har knaprat piller och som inte längre finns bland oss.

Mer info:

https://www.equalsthlm.se/

https://www.kmr.nu/

 

Be the first to comment on "AVICCI OCH PSYKOFARMAKA"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.