FÖDELSEKONTROLL FÖR MILJÖNS SKULL

Juni 2017

Är det dags att börja med befolkningskontroll för att rädda miljön? Se nedanstående video där FN:s Christina Figueres pratar om klimatet och nämner födelsekontroll.

Christina Figueres var tidigare FN:s  Executive Secretary of the UN Framework Convention on Climate Change. 4,20 minuter in i nedanstående video så ger Christina Figueres sin syn på avfolkning för miljöns skull. Christina intervjuas av Greg Dalton.

 

 

4.20  in i intervjuen.

Greg Dalton:

En annan fråga är födelsetal och befolkning. Många i kretsarna för energi och miljön vill inte diskutera detta ämne eftersom det är politiskt laddat. Är det korrekt att säga att om vi stoppar den ökande befolkningsmängden så kommer vi att hindra den största kraften bakom det  ökande utsläppet av växthusgaser?

Figueres:

Vi känner alla till att denna planet befolkningsmängd förväntas uppgå till nio miljarder år 2050. Ett mindre antal människor skulle innebära mindre tryck på planetens resurser.

Greg Dalton:

Finns det något vi kan göra åt den ökande befolkningsmängden till  nio miljarder människor?

Figueres:

Det finns en önskan att arbeta mot just detta. Det finns ingen tvekan om att vi kan minska dessa siffror och vi borde anstränga oss att göra detta eftersom denna planets kapacitet är överansträngd. Att vi kommer att bli mer människor innebär att givetvis att trycket bara ökar. så svaret är ja, vi borde göra allt som är möjligt. Men vi kan inte heller bara använda den populistiska förklaringen att befolkningsminskning är lösningen på problemet.

 

 

https://www.intellihub.com/united-nations-climate-czar-reveals-depopulation-plan-for-humanity/

 

Be the first to comment on "FÖDELSEKONTROLL FÖR MILJÖNS SKULL"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.