#VALFUSK 2018

September 2018 Riksdagsvalet i Sverige är över och det är ingen tvekan om att oegentligheterna i valet 2018 har varit många. Det preliminära resultatet från val...