ATTACKEN MOT ÄGANDERÄTTEN (KARL HEDIN)

Februari 2021

Jag har läst boken “Attacken mot äganderätten” skriven av Karl Hedin, storföretagare inom träindustrin. Boken handlar om hur det så kallade hotet mot den biologiska mångfalden hotar äganderätten i Sverige. 

 KONFLIKTEN

Konflikten mellan skogsägarna i Sverige och miljöaktivisterna  på våra myndigheter bottnar i det så kallade hotet mot den biologiska mångfalden. Miljöaktivisterna menar att det pågår en utrotning av svenska arter och för att planeten ska kunna överleva måste alla dra sitt strå till stacken och det gäller inte minst skogsindustrin. Man vill ha ett “hållbart skogsbruk”

Det främsta sättet som våra myndigheter installerar hållbara skogsbruk är att markera ett skogsområde som nyckelbiotop ( =  ett skogsområde som med sina höga naturvärden har en mycket stor betydelse för skogens växter och djur, enligt myndigheten). Blir ett område markerat som nyckelbiotop får inte skogsägaren fälla sin skog och det har hänt flertalet gånger att skogsägaren inte får ekonomisk ersättning för förlorad inkomst – därav konflikten. Förut har det varit en självklarhet att skogsägare får ekonomisk ersättning om de får avverkningsförbud av myndigheter men så är det inte längre. I princip stjäl man skogen av skogsägarna. 

Myndigheterna baserar sina beslut på Artskyddsförordningen som är en svensk förordning vilken baseras på EU: s Fågeldirektiv samt Art-och habitatdirektivet. 

karl hedin bok_ attacken mot äganderätten

Karl Hedin.

FINNS DET ETT HOT MOT DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN?

Hedin & Co satte sig in i frågan om det finns ett hot mot den biologiska mångfalden i Sverige. Man använde sig av Sveriges Lanbruksuniversitets (SLU) databas som heter Artdatabanken. Databasen om den biologiska mångfalden kallas Rödlistan. Efter att Hedin & Co granskat denna rödlista så kan de konstatera att arterna i Sverige inte alls är i fara, hela påståendet om hotet mot den biologiska mångfalden i Sverige verkar vara ett falsarium. Hedin menar att budskapet om jordens hotande klimatkris är ett sätt att skrämma massorna till att betala stora belopp till olika organisationer. 

Hedin menar att summerar man de olika typer av skogsskydd som finns så är sammanlagt är över 30% av Sveriges skog skyddad (skyddad från vad undrar Hedin). Myndigheter och organisationer som är drivande i klimat-och miljöfrågan är  Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, Greenpeace, Naturskyddsföreningen, WWF, Jordens Vänner, Skydda Skogen fär att nämna några.

karl hedin boken_varg attacken mot äganderätten recension

HOTET MOT SKOGSINDUSTRIN

På grund av myndigheternas nit så vilar ett hot mot den svenska skogsindustrin där äganderätten är i fara. Miljöreglerna innebär påtvingade miljökrav, extra administrativa kostnader för skogsägare, osäkerhet vad som gäller och vad som komma skall, rädsla för att skogsmark ska registreras som nyckelbiotop, stora ekonomiska utgifter tack vare de rättsliga processer som vissa skogsägare vidtagit mot staten, där staten har outtömliga ekonomiska resurser via våra skattepengar. Tjänstemän på våra myndigheter kan agera vådligt och komma undan med det tack vare att vi saknar ett tjänstemannaansvar i Sverige. 

Hedin nämner även den ekonomiska aspekten om vad som händer om svensk skogsindustri havererar. 

P.s. Allt som har med miljö och klimat att göra i dessa dagar härstammar från Förenta Nationernas Agenda 2030 och hållbar utveckling. 

20 minuter in i ovanstående video förklarar Karl Hedin om dagens situation  för de svenska  skogsägarna på grund av det så kallade hotet mot den biologiska mångfalden. 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

DONERA/DONATE. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.1 Comment on "ATTACKEN MOT ÄGANDERÄTTEN (KARL HEDIN)"

  1. Annika Persson | 2021-03-05 at 10:02 am | Reply

    Karl Hedin nämner inte att vargen blivit utrotad i Sverige och återinförts.
    Vargen är i toppen på näringskedjan och har alltid haft sitt berättigande. På många platser lever man tillsammans med varg men det vill Karl Hedin inte vidkännas.

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.