ATT LEKA GUD (PIA HELLERTZ)

smarta städer sverige_agenda 2030 och hållbar utveckling

Juni 2018

Jag har läst Pia Hellertz bok Att leka gud – om klimatdebatten, geoengineering och en ny världsordning. Boken skrevs 2015.

KLIMATDEBATTEN

Pia Hellertz tar i sin bok Att leka gud upp ämnen såsom chemtrails, geoengineering, klimatförändringar, vädermodifiering etc. Här nämns bland annat klimatforskaren Göran Windelius som menar som många andra att koldioxidutsläppen inte alls är negativa. Tvärtom så behöver växterna koldioxid och växtligheten blir frodigare av just koldioxid.

I Pia Hellertz bok nämns en betydande faktor i debatten om klimatet nämligen Romklubben. I en av sina böcker skriver Romklubben:

“Den gemensamma fienden för mänskligheten är människan. I sökandet efter en ny fiende som kan förena oss kom vi fram med idén att föroreningar, hotet om global uppvärmning, vattenbrist, svält och liknande är vad vi behöver.

Alla dessa faror orsakas av människan, och det är bara genom förändrade attityder och beteenden som de kan övervinnas. Den verkliga fienden är då mänskligheten själv”.

FEJKAD VETENSKAP?

I Pia Hellertz bok kan man även läsa om hur klimatologidoktorn Michael Mann från East Angliauniversitet i Storbritannien skrev ett arbete som fick namnet “hockeyklubban”. Vad Mann gjorde var att ändra på historiens temperatur så att statistikerna då istället visade att det har skett kraftiga temperaturförändringar på senare tid och således fanns det ett “hot”. När andra forskare ville titta på Manns forskning så vägrade Mann att lämna ut sina data.

I  boken nämns även  Al Gore. Gore har tjänat storkovan på att predika om klimatförändringar.  Filmen En obekväm sanning släpptes 2006. I Storbritannien så får inte filmen  visas i skolorna  om man inte samtidigt informerar om de faktafel som dokumentären innehåller.

Hellertz nämner att det finns stora ekonomiska intressen bakom den så kallade omställningen. Världsbanken vill ha koldioxidskatt, utsläppsrätter osv. I Pia Hellertz bok så nämns Förenta Nationernas IPCC – IPCC. Intergovernmental Panel on Climate Change. Det är IPCC som pushar agendan om klimatförändringar. FN har genom årens lopp ofta beskyllts för att vilja vara en världsregering.

Här nämns att man vill påverka klimatet på jorden  med geoengineering för att hindra den globala uppvärmningen/klimatförändringarna.  Jordens undergång väntar om “vi inte gör något”. Många menar att det som kallas chemtrails ingår i geoengineering. Professon David Keith spekulerar om att spruta ut svavel i stratosfären i syfte att reflektera solljuset ut i rymden.

Dane Wigington från sajten GeoengineeringWatch menar att geoengineering pågått länge och att utsläppen innehåller aluminium, barium, strontium, nanopartiklar, virus, bakterier med mera.

Författaren Elena Freeland säger:

“Aerosolprogrammet som pågår över våra huvuden måste fortsätta att vara en hemlighet, eftersom vi, för första gången i mänsklighetens historia tvingas leva i en kemikaliserad atmosfär som mer liknar ett plasmabatteri än den atmosfär som våra förfäder fick njuta av”.

geoenigneering sverige_chemtrails_haarp

Besprutning av aerosoloer. Pågår det geoengineering i Sverige?

På sidan 135 går Pia Hellertz in på det som kallas chemtrails. Vissa menar att de rökstrimmor som vi bevittnar efter flygplanen endast är kondens medans andra menar att det är utsläpp av kemikalier. Hellertz nämner att när man har undersökt vad chemtrails innehåller så har man hittat aluminiumoxid, bariumoxid, bakterier, nio kemikalier, tjugosex tungmetaller, fyra sorters mögelsvamp, sju virus, två cancerformer, två vacciner, två lugnande medel och salmonella (bland annat).

Video nedan:protester i London mot geoengineering.

I södra Sverige har vi tiotusentals antenner som sägs ingå i ett europeiskt rymdteleskop. Anläggningen kallas LOIS = Lofar Outrigger in Scandinavia.  Sverige samarbetar   med andra länder uppe i Kiruna och rymdstationen Esrange.

Många menar att Haarp och liknande geoengineering kan underhålla och skapa jordbävningar och diverse naturkatastrofer.

 

DONERA/DONATE. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.
 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE (GRATIS/FREE)


Relaterat:

Pia Hellerts om Förenta Nationernas Agenda 2030 och hållbar utveckling:

jmm.nu Pia Hellerts Agenda 2030

Pia Hellertz om bok om NATO:

jmm.nu NATO – monster på katastrofkurs

 

 

 

 

Photo

By Hughhunt [CC BY-SA 3.0], from Wikimedia Commons

https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=149413&picture=chemtrails

Be the first to comment on "ATT LEKA GUD (PIA HELLERTZ)"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.