“TA BORT PRESSTÖDET, BANTA PUBLIC SERVICE OCH LÄGG NED SIDA” (JOSEF FRANSSON SD)

Mars 2021

Josef Fransson Sverigedemokraterna har lagt in en motion om åtgärder mot vad han kallas institutionaliserad korruption. Den  handlar bland annat  om att minska den ideologiska styrningen som regeringen Löfven sysslar med. 

Josef Fransson vill: 

 1. Reformera och banta public service till en bråkdel så att fler röster, perspektiv och narrativ kan konkurrera.
 2. Ta bort presstödet. Systemet är omodernt och understödjer politiska strömningar på ett otillbörligt sätt. 
 3. Halvera partistöden. Ett stort partistöd skapar ett osunt oberoende för de politiska partierna gentemot medlemmar och väljare.
 4. Återinför tjänstemannaansvar och beivra myndighetsaktivism.
 5. Avskaffa det nationella sekretariatet för genusforskning samt stöd till genus­vetenskap.
 6. Skapa ett regelverk för de institutioner som fördelar forskningsmedel från det offentliga, där det inte är tillåtet att beakta ovidkommande faktorer som inte har med projekten att göra, så som klimat och genus.
 7. Sänk anslag till universitet och högskolor som inte förmår hålla tillbaka anti­vetenskapliga ideologier som genusteori och identitetspolitik från att infiltrera fakulteterna.
 8. Lägg ner Jämställdhetsmyndigheten.
 9. Lägg ner Brå. Brottsförebyggande rådet har i decennier levererat desinformation utifrån ett förljuget politiskt narrativ som kommit i vägen för nödvändiga politiska beslut. 
 10. Frånta myndighetsuppgifter och kapa tillhörande statsbidrag till samtliga ideella eller ekonomiska föreningar som uppbär sådant, så som Folkbildningsrådet och Krav.
 11. Lägg ner Allmänna arvsfonden.
 12. Lägg ner Sida. Miljardbelopp försvinner årligen i korruption och organisationen saknar förmåga och vilja att komma till rätta med problemen.
 13. Minimera Sveriges engagemang i FN och styr om det internationella engagemanget till transparenta insatser och samarbeten som är moraliskt försvarbara.
 14. Förbjud i lag ekonomiskt stöd från det offentliga till ideella föreningar som helt eller delvis producerar ideologi och propaganda.
 15. Förbjud i lag att offentligfinansierade verksamheter köper tjänster, certifieringar och liknande av ideella föreningar som helt eller delvis producerar ideologi och propaganda.
 16. Frånta fackförbunden rätten att administrera a-kassan.
 17. Reglera tillsättning av myndighetschefer och landshövdingar så att tillsättningsprocessen blir transparent och meritbaserad och inte missbrukas för politruker och som förhandlingsvaluta. Flytta utnämningsmakten till riksdagen.
 18. Reglera tillsättning av ambassadörer där ett krav ska vara att man arbetat med diplomati i ett antal år innan man kan bli aktuell som ambassadör.
 19. Inför lag om lobbyistregister.

 

josef fransson_sverigedemokraterna_ institutionaliserad korruption_motion

Josef Fransson Sverigedemokraterna

 

 

Be the first to comment on "“TA BORT PRESSTÖDET, BANTA PUBLIC SERVICE OCH LÄGG NED SIDA” (JOSEF FRANSSON SD)"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.