KOMMER JÖK-REGERINGEN ATT ÅTERINFÖRA FASTIGHETSSKATTEN?

April 2021

 Staten behöver pengar och nu höjs alltmer röster för att återinföra fastighetsskatten.  En avgift som skulle innebära kraftigt höjd boendekostand inte bara för småhus-och villaägare utan man vill även inkludera bostadsrätter.  Att frågan är på tapeten igen är ett resultat av  Januariöverenskommelsen och Socialdemokraterna Stockholm har sagt ja till återinföra fastighetsskatten. 

Video ovan: Håkan Larsson från Föreningen Villaägarnas Riksförbund berättar att mer och mer distrikt inom Socialdemokraterna nu propagerar för återinförd fastighetsskatt. En skatt som skulle drabba allt boende. Socialdemokraterna kommer ta sitt slutgiltiga beslut på Socialdemorkaternas kongress i november 2021. Även Miljöpartiets teori är att höja taket i den nuvarande fastighetsavgiften. Vänsterpartiet vill  ha extra skatt på taxeringsvärden över 4 miljoner kronor. Centerpartiet har sagt att “man bör se över fastighetsavgifterna i storstäderna”. Liberalerna är heller inte främande för höjd fastighetsavgift. Det konservativa blocket säger nej till förslaget om fastighetsskatt.  Skulle denna skatt införas så kommer Stockholms kranskommuner bli de som drabbas värst.  Larsson menar att fastighetsskatten kan bli den stora valfrågan år 2022. 

FÖRENINGEN SKATTEBETALARNA

   Jag läser en pdf från föreningen Skattebetalarna med titeln “fastighetsskatt skulle slå hårt mot sveriges bostadsägare”. Där framgår det att fastighetsskatten är på tapeten igen på grund av en klausul i Januariöverenskommelsen.  I punkt 4 i Januariöverenskommeslen pratar man om en “omfattande skattereform” och det har visat sig att alla Jök-partier har visat sig vara positiva till en ny fastighetsskatt i mer eller mindre omfattning. 

   Fastighetsskatten avskaffades år 2008 på grund av dess orättvisa utformning och på grund av folkets protester. Den gamla fastighetsskatten innebar helt enkelt att det blev  svindyrt att äga sitt boende och många tvingades flytta från sina hem. Istället införde man en kommunal fastighetsavgift som innebär att man får betala 0,75% av bostadens taxeringsvärde med ett tak på 8 349 kronor per år. År 2019 drog denna avgift in 17 miljarder kronor till statskassan.

   Något som är nytt i den nya fastighetsskatten som diskuteras är att även bostadsrätter kan komma att inkluderas. I dagsläget betalar en bostadsrättsinnehavare 1 400 kronor i fastighetsavgift per år för sin bostad via sina inbetalningar till sin bostadsrättsförening. Det är en slags dold avgift som innahavaren kanske inte känner till. Det kan hända att även vanliga hyresrätter drabbas av detta förslag eftersom hyresvärdarna kommer att få höjda avgifter. 

EXEMPEL PÅ AVGIFTER OM FASTIGHETSREFORMEN INFÖRS

Och vad skulle det då innebära om Jök-regeringen återinför en fastighetsskatt? Föreningen Skattebetalarna ger några exempel på vad som skulle kunna ske om fastighetsskatten återinförs:

  • Exempel 1: Ett hushåll med två löner på 27 800 kronor i månaden boendes i en villa värd 3 miljoner kronor skulle få en fastighetsskatt på 22 500 kronor per år.  Det innebär en skattehöjning på 14 200 kronor per år jämfört med dagens fastighetsavgift.
  • Exempel 2: Ett par tjänstemän där båda har varsin lön på 43 500 kronor som bor i en bostadsrätt värd 5,5 miljoner kronor med en sommarstuga värd 1,7 miljoner kronor skulle få en avgift  på 44 200 kronor per år.
  • Ett vanligt småhus i Sverige (försäljningspris 3 miljoner kronor) skulle med de olika förslagen få en årlig fastighetsskatt i intervallet 11 000 till 27 400 kronor att jämföra med dagens högsta fastighetsavgift på 8 349 kronor.
  • Exempel 3: ett Pensionärspar i ägd lägenhet varav en med pension på 17 900 kronor och en med en hög pension på 29 890 kronor . Bostadsrätten är värd tre miljoner kronor skulle få en fastighetsskatt på 22 500 kronor. 

återinföra_fastighetsskatt_socialdemokraterna_januariöverenskommelsenBild ovan: Föreningen Villaägarnas Riksförbund om vad priserna skulle kunna bli om fastighetsskatten återinförs. Och allteftersom att tiden går kommer denna avgift att höjas. 

“EXPERTERNA”

   Till sin hjälp för att propagera för återinförd fastighetsskatt  har regeringen ett antal “experter”.  Dessa så kallade experter är SNS Konjunkturråd, Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) och Finanspolitiska rådet. Föga förvånande stödjer alla dessa gruper regeringens förslag om återinförd fastighetsskatt och de stödjer även iden om att bostadsrätter ska inkluderas i den nya fastighetsskatten. 

JANUARIÖVERENSKOMMELSEN

   Anledningen till att fastighetsskatten åter är på tapeten beror på Januariöverenskommelsen. De som driver på frågan om fastighetsskatt mest är Socialdemokraterna och Miljöpartiet men även Centern och Liberalerna är även de positiva till en fastighetsskatt. Även  Vänsterpartiet-dörrmattorna är positiv till fastighetsskatt – ett parti som älskar skatter över allt annat.   Mer skeptiska mot förslaget är det konservativa blocket. 

   Nästa år startar valrörelsen och det är inte så svårt att förstå vad som kommer att hända om Jök-regeringen blir omvald. De  kommer, utan tvekan, att återinföra fastighetsskatten. Och kom även ihåg  detta är givetvis bara början. Lyckas man  att återinföra fastighetsskatten så är det glasklart att avgiften successivt kommer att höjas genom årens lopp. 

socialdemokraterna_återinföra fastighetsskatten_januariöverenskommelsen

Ygenman i farten igen. Socialdemokraterna i Stockholm går  ut med att man vill återinföra fastighetsskatten. En skatt som skulle innebära kraftigt höjda boendekostnader för all form av boende – till och med hyresrätter.

 

 

 

Be the first to comment on "KOMMER JÖK-REGERINGEN ATT ÅTERINFÖRA FASTIGHETSSKATTEN?"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.