NYTT BOENDE TILL NYANLÄNDA FÖR 85 MILJONER KRONOR

ASYLBOENDE_STOCKHOLM_västertorp

Juni 2020

I Västertorp, Stockholm öppnas under sommaren 2020  ett genomgångsboende för nyanlända. I sedvanlig ordning körde politikerna över sina invånare gällande protesterna mot bygget. Kostnaden för bygget är cirka 85 miljoner kronor.


Video ovan: jag besöker  fastigheterna i Västertorp.   Detta är ett så kallat genomgångsboende. Där det är meningen att de nyanlända ska bo tills de har hittat en “riktigt” lägenhet. Personligen tror jag att dessa blir permanenta bostäder. 

KOSTNAD: 85 MILJONER KRONOR

   Enligt tjänsteutlåtandet från Stockholmshem kommer kostnaden för bygget i Västertorp att uppgå till 85 miljoner kronor. Stockholmshem skriver även att modulhusen har en livslängd på cirka 40 år. Fastigheterna kommer även att innehålla verksamhetslokaler, lekplats, parkeringsplats, miljöstation och tvättstugor. Stockholmshem har varit snälla och sett till att lägenheterna är bullerdämpande så att de nyanlända får ett bra inomhusklimat. 

modulbygge_västertop_axelsberg_nyanlända_2020

Kostnaden för bygget i Västertorp är 85 miljoner kronor. Stockholmshem kommer att starta 80 boenden  i Stockholm under 2020.  

ETABLERINGSERSÄTTNING TILL DE NYANLÄNDA

   De nyanlända som har fått plats på genomgångsboendet kommer att få etableringsersättning i två år. Etableringsersättning innebär att alla utgifter är betalda under två år så att den nyanlände kan etablera sig i samhället. Skulle etableringen ha misslyckats efter två år får den nyanlända gå över till försörjningsstöd.  Den vuxne nyanlända kan få 308 kronor per dag i etableringsersättning. Har man barn under 20 kan man få etableringstillägg vilket är 800 kronor per barn och månad eller 1500 kronor om barnet är över 11 år. Nyanlända har även rätt att få bostadsersättning. Bostadsersättningen är lika mycket som hyran minus 1 800 kronor. 3 900 kronor är det maximala beloppet som betalas ut.

   Nyanlända som har svenskt medborgarskap har rätt att söka underhållsstöd (högst 1 537 kronor per månad),  bostadsbidrag (om hyran är över 7 500 kronor i månaden kan bostadsbidraget bli 5 200 kronor) och barnbidrag (cirka 1050 kronor per barn per månad). Underhållsstödet är 1 573 kronor per månad per barn. Nyanlända har rätt till föräldrapenning och föräldrapenning kan ges max 96 dagar retroaktivt. Om den vuxne får ett jobb kan denne ändå behålla etableringsersättningen i sex månader.  Det är Försäkringskassan som betalar ut bidragen till de nyanlända. 

boende för r nyanlända_stockholm_västertorp_badet_

Fastigheter som den i Västertorp, Stockholm ploppar upp som svampar ur jorden över hela Sverige. Tydligen finns det gott om ekonomiska resurser när det gäller att skaffa boende till nyanlända.

“GENOMGÅNGSBOSTÄDER” I VÄSTERTORP

Boendet består av tre fastigheter och husen ligger på Personnevägen i Mellanbergparken, vilket är ett fint grönområde alldeles nära Hägerstensbadet. Fastigheterna består av 60 rum som består av 2:or och 4:or och cirka 100 migranter kommer att bo där.  Fastigheterna är för nyanlända med familjer. Det är Stockholmshem som ansvarar för bygget och det är SHIS Bostäder som kommer att stå för underhållet. Ytterst ansvarig för att detta projekt har kommit till skott är Anna Mölgård som är samordnare på Stadsledningskontoret Stockholms Stad (hennes jobb är att hitta boende åt nyanlända). 

nyanlända boende stockholm_bygge axelsberg_

Stockholmshem bygger modulbostäder till nyanlända. Detta boende i Västertorp Stockholm består av tre fastigheter med 60 rum. Invigning sommaren 2020. 

ÖVERKÖRDA AV STOCKHOLMS STAD

   Vissa i närområdet  var dock  inte lika positiva som Anna Mölgård till detta bygge. Boende i området skrev debattartiklar och man gjorde en namninsamling mot det planerade asylbygget men det hjäpte föga. När Stockholms Stad hade informationsmöte om bygget möttes invånarna av en arrogant Mölgård och när de boende mailade berörda politiker fick man inget svar.
När boende i närheten (Aspudden) för inte så länge sedan hade ansökt om att bygga en skateboardpark så fick man avslag från Stockholm Stad med motiveringen att   “man vill bevara de få stora grönytor som finns kvar i Hägersten för att uppmuntra till fri lek och rekreation”. När bygglov söktes till boendet för nyanlända i Västertorp var de stora grönytorna tydligen inte lika viktiga längre.

anna mölgård_asylboende_hägerstensbadet_mellanberget

Ytterst ansvarig för att asylboendet i Hägersten har blivit verklighet är samordnare Anna Mölgård. Mölgård har många järn i elden och nyligen hjälpte hon till att kasta ut gamlingar från Fruängsgården för att bereda plats år migranter. En vanlig metod som politiker använder är att påstå att fastigheten måste renoveras. Sedan när renoveringen är färdig så flyttar migranterna in. 

 

 

I videon ovan blir Anna Mölgård intervjuad av Mikael Wilgert från Swebb-tv. Denna gång hade Mölgård hjälpt till att kasta ut gamlingar på Dianagården i Stockholm så att de nyanlända skulle få någonstans att bo. Även här använde man renoveringstricket för att kunna få iväg gamlingarna.  Mölgård säger att enligt Bosättningslagen är Stockholms Stad tvungna att anordna bostad åt de nyanlända som kommer till Stockholm. Samma garanti finns dock inte för svenskar. Bosättningslagen klubbades igenom år 2016 av sjuklöverpartierna. Värt att nämna är att de kommuner som tar emot migranter får bidrag av staten, kommunerna får inte bidrag för att inhysa äldre. 

 

asylboende_etableringsersättning_hägersten_nyanlända

Asylboendet är placerat i ett fint grönområde i Hägersten som heter Mellanbergsparken. Alldeles bredvid fastigheterna ligger Hägerstensbadet. 

AVSLAG PÅ ÖVERKLAGAN

   Bygglovsansökan till asylboendet i Västertorp skickades in år 2017 och Stadsbyggnadsnämnden beviljade ansökan. Överklagan gjordes till Länsstyrelsen och sedan till Mark-och miljödomstolen men i sedvanlig ordning avslog Mark-och miljödomstolen överklagan och gick istället på Stockholms Stads linje. Stockholmshem var så entusiastiska över att bygga ännu ett asylboende att man inte väntade på Mark-och miljödomstolens beslut utan man satte igång med planering ändå. Även  Stockholms Stad  hade byggiver och man satte igång med bygget innan man hade fått beslutet från Mark-och miljödomstolen.

Stockholmshems  anser  att det är viktigt att tillgodose de nyanländas behov av lägenheter.  Stockholmshem planerar att bygga av 80 modulbostäder åt nyanlända under 2020 i Stockholm.  

 

uppehållstillstånd_sverige 2020

På detta bygge finns även en annan typ av invandring: arbetskraftsinvandring. År 2019 gav Sverige uppehållstillstånd till cirka 25 000 utländska arbetare. Sverige gav även uppehållstillstånd till 15 000 anhöriga till dessa utländska arbetare. Alla dessa  får access till det svenska välfärdssystemet.

 

asylboende_hägerstensbadet_mellanbergparken

Så röstade de boende i Västertorpsområdet i kommunvalet 2018.

 

bosättningslagen_sverigedemokraterna_nyanlända asylboende

År 2016 klubbade sjuklöverpartierna igenom bosättningslagen – SD röstade emot.

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

DONERA/DONATE. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.2 Comments on "NYTT BOENDE TILL NYANLÄNDA FÖR 85 MILJONER KRONOR"

  1. Det var inte länge sedan dom byggde asylboende på Västertorpsvägen 83-89 o nu ett till inte undra på om dom boende är förbannade.

    • ja det kan jag förstå att de är förbannade. shtlms politiker kör över sin egen befolkning

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.