HISTORIEN OM ASPARTAM

November 2017

Aspartam är ett sötningsmedel som är 200 gånger sötare än socker och som används i många av de livsmedel vi äter. Etablerade studier säger att aspartam är ofarligt. Oberoende studier säger något annat. 

Aspartam (E 951) är ett sötningsmedel som sägs vara 200 gånger starkare än vanligt socker. Produkten är populär bland livsmedelstillverkare eftersom den är billigare att använda än socker. Aspartam är vanligt förekommande i många av de livsmedel vi äter. Aspartam förekommer t.ex. i lightdrycker, chips, juice, tuggummi, kakor etc. Vissa säger att aspartam är ofarligt och har testats medans andra menar att Aspartam kan orsaka en rad sjukdomar. Främst har Aspartam förknippats med cancer och hjärntumörer. Förespråkare för aspartam säger att “aspartam är en av de mest testade livsmedelstillsatserna”.

Jag spanade in dokumentären ‘Sweet Misery: A Poisoned Word’ som är gjord av Cori Brackett. Cori Brackett fick diagnosen MS. Hon ville lära sig mer om Aspartam och ta reda på om det var just Aspartam som var orsaken till hennes MS. I dokumentären spekulerar man även om de ökande antalet neurologiska sjukdomar som nu finns (bokstavsdiagnoser t.ex.). National Cancer Institute visade även siffror att det var en ökning av hjärncancer från år 1985 i USA. Jag har också tagit mycket information till denna artikel från hemsidan rense.com.

ASPARTAM OCH G.D. SEARLE

Aspartam upptäcktes av en slump av James Schlatter som jobbade på forskningsavdelningen på det amerikanska läkemedelsbolaget G.D. Searle på 1960-talet. James Schlatter upptäckte aspartamets söta smak. G.D. Searle tänkte att det skulle kunna finnas en marknad för detta ämne så man började göra forskningstester på djur. G.D. Man gav aporna mjölk blandat med aspartam. Mjölken gjorde att det tog längre tid för aspartamet att verka. Trots detta så dog en apa och fem andra apor fick slaganfall. När G.D. Searle senare sökte godkännande för aspartam hos det amerikanska läkemedelsverket FDA (Food and Drug Administration) så hemlighöll G.D. Searle incidenten med aporna.

HJÄRNSKADOR

Runt 1970 så fann neurologen John W. Olney att ingredientier i aspartam orsakade hjärnskador hos möss. Vissa av ingredientierna i aspartam gjorde att blod-hjärnbarriären stängde långsammare och således kunde den inte skydda hjärnan  från skadliga kemikalier. G.D. Searle blev informerade om detta men Searle valde att inte nämna något för FDA. G.D. Searle sökte godkännande för aspartam 1973 men undersökningar visade att Searles forskningsarbete var under all kritik.  En undersökningsgrupp från FDA undersökte Searles metoder, deras rapport konstaterade: 

“FDA måste förlita sig på att den data som vi tar emot är korrekt. När vi undersöker G.D. Searle så inser vi att deras data inte är pålitlig”.

1972 så undersökte Dr. Jacqueline Mauro på Biological Research Ltd forskningsresultaten gjorda av G.D. Searle. Hon upptäckte att aspartam orsakade tumörer i levern, sköldkörteln och testiklarna hos råttorna. G.D. Searle kontaktade då en annan obducent som fick fram en bättre rapport och denna rapport skickades istället till FDA. G.D. Searle sade senare att anledningen till att man inte skickat  in Mauros rapport till FDA berodde på ett misstag.

 En undersökning gjordes mot en av G.D. Searles chefer gällande aspartam (Robert Mcconnell). Till slut så blev Robert Mcconnell entledigad av G.D. Searle eftersom han var en “belastning för företaget“.  1975 så stämde aktieägare företaget G.D. Searle för att fuskat med sin forskning på djur.

aspartam_sverige_sötningsmedel_cancer_

KORRUMPERAD FORSKNING

1975 så gjorde FDA en ny undersökning gällande G.D. Searles forskningsmetoder. FDA fann bl.a:

a) Searle hade tagit bort hjärntumörer från levande djur och placerat dessa tumörer i formaldehyd en längre tid, vilket innebar att vävnaden upplöstes.

b) istället för att göra obduktion på försöksaporna som hade fått slaganfall av aspartam så hade Searle istället gjort en ny studie med annan metodologi som resulterade i ett positivare resultat.

c) de hade påstått att det inte fanns försöksdjur att göra obduktion på när det i själva verket visst fanns djur.

d) djur som hade dött hade rapporterats som levande och tvärtom.

e) man hade använt för litet antal djur i sina studier vilket resulterade i bristfällig forskning.

f) flera avvikelser från standardprocedurer vilket kan ha resulterat i att studien inte är pålitlig.

g) Searle hade i efterhand redigerat vissa forskningsrapporter.

h) man hade medvetet rapporterat i underskott vad gäller antalet tumörer som uppkom i studierna.

Plus mycket mer.

Dr. Andrian Gross från FDA konstaterade:

” G.D. Searle ljög för oss och presenterade inte deras riktiga data. Hade Searle visat sina sanna data så hade deras studier sannolikt blivit underkända. Searle gjorde sitt yttersta för att dölja bristerna i sin forskning”.

Många andra forskare instämde i kritiken.

ETT STORT LURENDREJERI”

M.D. Russell L. Blaylock, hjärnkirurg:

“G.D. Searle försökte få aspartam godkänt. De gjorde en studie på djur. Djuren fick små doser, mellanstora doser och stora doser av aspartam. Vissa av försöksdjuren fick ingen aspartam överhuvudtaget. Searles studie lämnades in till FDA och en av FDA:s forskare misstänkte att något inte var som det skulle vara. Det fanns tecken på att aspartam orsakade tumörer och framförallt hjärntumörer.  Så FDA undersökte Searles studie. Dr. Jerome Bressler gjorde undersökningen och han konstaterade efteråt:

“Antagligen så var hela studien ett stort lurendrejeri för att få produkten godkänd eller så är detta den sämsta forskning som någonsin gjorts”.

M.D. Russell L. Blaylock:

“FDA fann att vissa av djuren som dött i studien inte hade obducerats förrän ett år efter studien.  Vilket innebar att det inte gick att göra en seriös obduktion eftersom vävnaden brutits ned osv. Men Searle hade rapporterat till FDA att de hade gjort en normal obduktion.  Searle hade även sagt att djurens värden var normala. FDA fann att Searle skar bort tumörer från försöksdjuren, kastade bort dem och påstod sedan att allt var normalt med djuret. Searle hade vävnad från djur som innehöll tumörer men Searle rapporterade att vävnaden var normal. FDA fann en lymfkörtel som hade rapporterats som normal även fast den hade en tumör. Det fanns ännu fler exempel på oegentligheter och var uppenbart att Searle hade gjort sitt bästa för att dölja resultaten för att få ett godkännande”.

BETALDA FORSKNINGSRESULTAT

Processen runt G.D. Searle fortsätter på samma sätt under större delen av 1970-talet. Searle lämnar in studier för att få aspartam godkänt och FDA hittar bristande forskningen eller rent mygel gång efter annan och avslår Searles ansökan. Många som är involverade i processen runt aspartam skapar kontakter och en del får välbetalda jobb inom läkemedelsindustrin. Searle betalade för forskning om deras produkter, bl.a. fick ett forskningsteam 500 000 dollar för att göra en forskning om aspartam. Föga förvånande blev rapporten positiv.

Arthur Evangelista, f.d. utredare på FDA:

“G.D. Searle fick sina resultat genom att manipulera forskningen. Vetenskapliga data idag är helt opålitliga”.

DONALD RUMSFELD ÄNTRAR SCENEN

1977 så blir Donald Rumsfeld President för G.D. Searle och cirkusen fortsätter med ansökningar, forskningsfusk och avslag. Till slut börjar chefer på FDA att ändra attityd och blir mer välvilliga gentemot aspartam och G.D. Searle. FDA:s forskare protesterar dock mot vad som ser ut att gå mot ett godkännande av aspartam. Forskarna på FDA blir beordrade att inte tala om resultaten vad gäller forskning och analyser av aspartam. Mainstream media är samtidigt duktiga på att inte ha debatt om aspartam.

1981 så blev Ronald Reagan president.  Reagan bytte ut FDA kommissionären Jere Goyan. Den nya FDA kommissionären blev Arthur Hull Hayes Jr. Den 18 juli 1981 så godkände Hayes aspartam. Ett godkännande som bröt mot en lag. Aspartam blev även godkänd som en GRAS – Generally Recognized As Safe produkt. Detta innebar att  biverkningar eller reaktioner av produkten inte behövde rapporteras till FDA.

1982 så fick Searle klartecken att använda aspartam i lightdrycker och i vitaminer för barn.

Aspartam kom till Sverige under 1980-talet.

ÖKNING AV CANCERFALL I USA

Jim Bowen M.D.

– Aspartam kom ut på marknaden och 6 månader senare så hade hjärntumörerna ökat med 10 % i USA,  diabetes hade ökat med 30 % och lymfkörtelcancer ökade med 60 %.  80 % av de klagomål som kom in till FDA hade att göra med produkter som innehöll aspartam. Komponenter i aspartam bildar metanol (träsprit), vilket är ett gift.

På 1990-talet ville psykiatern Ralph S. Watson göra en oberoende studie på aspartam. Watson försökte få hjälp från Searle att göra denna studie men Searle vägrade att samarbeta. Till slut fick Watson och hans team tag på aspartam på annat håll. Deras egen studie blev lite av en tragedi. En av deras testpersoner fick blödningar i ena ögat, näthinnan lossnade. De fick ta personen till akuten och han förlorade synen på ena ögat.

En annan sak som Watson upptäckte var att de flesta studier om aspartam var sponsrade av samma industri. I det stora hela så var alla dessa studier positiva till aspartam. När oberoende studier gjordes så hittade man alltid något problem med aspartam som de sponsrade studierna missat.

Dr. Watson berättar att en patient till honom hade fått en slaganfall. Först blev hon manisk och sedan fick hon ett anfall. När de undersökte hennes kost så fann de att hon drack is-te och hade bytt från socker till en produkt med aspartam för att gå ned i vikt. Aspartamet triggade en maniskhet och gjorde att hon fick slaganfall.

När du intar aspartam så höjer du halten av vissa signalsubstanser på bekostand av andra. Detta påverkar hjärnfunktioner och kan leda till humörsvängningar, paniksymptom, slaganfall etc.

ASPARTAM OCH NATRIUMGLUTAMAT

M.D. Russell L. Blaylock, neurosurgeon:

“En excitotoxin är en signalsubstans i hjärnan. Det är kemikalier i hjärnan som gör att hjärncellerna kommunicerar med varandra. Om doserna av excitotoxiner är för stark så går neuronerna på högvarv.  Så pass mycket att de blir utbrända och dör. Det som är skrämmande är att vi sätter in excitotoxin  i vår mat i form av aspartam eller natriumglutamat. Nu för tiden är det inga tveksamheter om att natriumglutamat orsakar hjärnskador hos försöksdjur. Ger du glutamat till dräktiga djur så kan även deras avkomma få hjärnskador”.

“Matindustrin säger att dessa kemikalier inte kan passera blod-hjärnbarriären. Det jag fann i min forskning var att det finns många faktorer som försvagar blod-hjärnbarriären och som gör att kemikalierna kan passera den. Saker såsom  åldrande, Alzheimers, Parkinsons, stroke, ogräsdödare, droger, fria radikaer, MS, immunförsvarssjukdomar. En annan sak som vi hittade var att om du har en normal blod-hjärnbarriär och den utsätts under längre tid för dessa kemikalier så kommer kemikalierna förr eller senare att komma igenom blod-hjärnbariären”.

Aspartam bryts ned till träsprit. Förespråkare för aspartam säger att träsprit inte kan vara farligt eftersom det finns i fruktjuicer. Det som de inte berättar är att träspriten är bunden till pektin vilket gör att kroppen inte tar upp spriten.

 

DONERA/DONATE. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.
 

DONERA VIA SWISH: 076-9387471.
 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE (GRATIS/FREE)

 Referenser

Vill EU förbjuda kosttillskott?

jmm.nu kosttillskottsdirektivet

Rättslig seger för kosttillskott i Sverige.

jmm.nu seger för kosttillskott

Vill Förenta Nationerna förbjuda alternativmedicin?

jmm.nu Codex Alimentarius

 

Foton

3.0 license, author maskim

http://eu2.flamingtext.com/

#aspartamsverige,

Be the first to comment on "HISTORIEN OM ASPARTAM"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.