EU:S ARTSKYDDSFÖRORDNING – ETT HOT MOT ÄGANDERÄTTEN

artskyddsförordningen_lavskrikan_skogsstyrelsen_EU

Juli 2018

PRENUMERERA/SUBSCRIBEArtskyddsförordningen är EU:s förordning som bland annat handlar om fridlysning av fåglar och att skydda växter i skog och mark. EU är med andra ord mån om naturen, den biologiska mångfalden, våra fågelarter och mycket mer. What could possibly go wrong?

NEKAD AVVERKNINGSTILLSTÅND PGA. EN FÅGEL

Anders Göransson är skogsägare som bor i Vallsta i Bollnäs kommun i Gävleborgs län. Under juli 2018 fick Göransson besked från Skogsstyrelsen att han får avverkningsförbud på sin egen mark på grund av att fågeln lavskrikan har sitt revir där. Skogsstyrelsen menar att Göranssons skogsmiljö har egenskaper som gynnar lavskrikan och att det rent generellt är ont om denna typ av skogsmiljö och därför måste således Göranssons skogsavverkning stoppas i syfte att hjälpa lavskrikans fortbestånd.

 Skogsstyrelsen hänvisar till EU:s Artskyddsförordning som bas för deras beslut. Artskyddsförordningen går bland annat ut på att ”rädda den biologiska mångfalden”.

DEN NYA SOVJETSTATEN

Myndigheterna betalar inte ut någon ersättning till Anders Göransson när nu myndigheten har konfiskerat hans mark. Myndigheterna  hänvisar till Artskyddsförordningen och de menar  att det inte finns skrivet om någon ersättningsrätt i Artskyddsförordningen. 

Eftersom Anders Göransson nu blir utan inkomst så får han lägga ned sin verksamhet och skriva in sig på arbetsförmedlingen.

– Jag kan ju inte fortsätta att bedriva skogsbruk när jag får förbud hela tiden. Jag får hela min månadslön från skogen. Nu får jag skriva in mig på arbetsförmedlingen och försöka hitta ett annat jobb. Jag tänker inte sitta med armarna i kors och vänta på att Kronofogden ska komma,  Man trodde i sin enfald att sådana myndighetsbeslut bara förekom i diktaturer. De stjäl egendom. Sverige har blivit den nya Sovjetstaten.

Anders Göransson är inte den enda att drabbas av Skogsstyrelsens och EU:s  mångfaldsiver. Några av Göranssons grannar har fått liknande besked och flera liknande fall pendlar i Mark-och miljööverdomstolen. Vissa skogsägare går till domstol med ärendena och får betala stora summor med en osäker utgång. Under tiden som skogsägarna har avverkningsförbud så står de utan inkomst eller ersättning.

DEN GRÖNA AGENDAN

Än är spelet inte över men om det fortsätter på detta vis så är alltså äganderätten för Sveriges 300 000 skogsägare i farozonen på grund av  EU:s Artskydds-förordning. Den fråga jag ställer mig när jag läser detta fall är: hur långt är Sveriges myndigheter och EU beredda att gå för att ”rädda den biologiska mångfalden?” Om en skogsägare kan få sin mark konfiskerad för miljön eller mångfaldens skull, vilka står då näst på tur? Kommer svenska myndigheter att tvinga folk från sina hem och gårdar eftersom marken som huset står på ”har ett högt miljömässigt värde” eller på grund av att  det finns en ”utrotningshotad fågel som häckar i närheten?” Kommer Sveriges skog och mark att tas över av EU:s naturfonder som ska förvalta marken åt oss?

Den som tror att den rödgröna regeringen kommer att kämpa för den svenska äganderätten lär bli besviken. Det finns inget politiskt parti som gillar EU:s klimat-och miljöregler lika mycket som socialdemokraterna. Socialdemokraterna lyssnar på Bryssel, inte på det svenska folket.

EU:s artskyddsförordning är inte bara ett hot mot de svenska skogsägarnas äganderätt, artskyddsförordningen är ännu ett exempel på hur EU:s lagstiftning  tar över Sverige mer och mer, bit för bit.

SWEXIT!

Video nedan: för den som är intresserad av att veta hur det går till när globalisterna tar vår egendom i beslag med hjälp av miljö-och klimatregler så rekommenderar jag att lyssna på nedanstående föreläsning av Rosa Koire där hon pratar om Förenta Nationernas Agenda 21 och Agenda 2030 hållbar utveckling. Koire menar att vad som görs är att man tar över områden (till exempel skogsområden) och gör dessa till allmän egendom. Detta övertagande kan rättfärdigas med att man ”bekämpar klimatförändringarna” eller ”man skyddar den biologiska mångfalden”.   Sedan kommer denna allmänna egendom att tas över av antingen privata utländska storföretag eller kanske av EU:s naturfonder.

Källor:

Artikel om Anders Göransson:

Land Lantbruk: EU:s artskyddsförordning

Karolina Skog från MP är nöjd med Artskyddsförordningen:

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/en-oversyn-av-artskyddsforordningen_H512866

 

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.