Arla vill öka sin GMO-användning – Jordbruksaktuellt

Flera av de vanligare ostarna som säljs i butik innehåller det GMO-framställda ystenzymet, redan idag. Trots hårt motstånd från miljörörelsen vill dock Arla utveckla denna produktion vidare. Enligt företaget är denna moderna GMO-teknik ofarlig. – Det enzym som vi stegvis går över till att använda i en del av våra ostar är inte genmodifierat, det är identiskt med det som produceras i löpe och framställs med hjälp av mikroorganismer. De är dessa mikroorganismer som tagits fram med hjälp av genteknik, enzyme

Source: Arla vill öka sin GMO-användning – Jordbruksaktuellt

GMO – nej tack.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.