ÄR DET DAGS ATT MINSKA ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN TILL SVERIGE?

Augusti 2021

Sveriges gränser är vidöppna för utländsk arbetskraft (arbetskraftsinvandring). Gynnar denna liberala arbetskraftsinvandring Sverige eller stjäl dessa personer arbetstillfällen för svenskar och genererar lönedumpning?

  Kollar man på Migrationsverkets statistiker (1) så förtäljer dessa att beviljade uppehållstillstånd gällande arbetskraftsinvandring år 2020 var 15 231 stycken. För år 2019 var det 21 950. För år 2018 var det 20 841 stycken och så vidare.

  Går du in på ett bygge i Stockholm så överdriver jag inte om 7 av 10 arbetare är utlänningar som jobbar på utländska företag som underentreprenörer. Går man en promenad på stan kan man se utlänningar som jobbar som cykelbud och har andra liknande  låglönejobb. Många av de uppehållstillstånd som sökes av utlänningar är för så kallade låglöneyrken till exempel bärplockare, städare, snabbmatspersonal, kökspersonal etc.

   När arbetskraftsinvandraren och hans anhöriga  får uppehållstillstånd blir de samtidigt berättigade till det svenska välfärdssystemet – till exempel försörjningsstöd (2). Efter ett antal år får den invandrade arbetaren permanent uppehållstillstånd.  Den myndighet som beviljar uppehållstillstånden är Migrationsverket. 

  Enligt globalisternas OECD så har Sverige det mest liberala systemet för arbetskraftsinvandring i hela OECD eftersom krav varken ställs på särskilda kvalifikationer eller lönenivåer och systemet inte begränsas av kvoter. 

utländsk arbetskraft_sverige_regler_byggen:kollektivavtal

 

ARBETSKRAFTSINVANDRING TILL BYGGBRANSCHEN

   Ett område som kryllar av utländsk arbetskraft är svenska byggen där svenska arbetare och företag är i minoritet. Varför anställer byggjättar utländsk arbetskraft framför svenska företag? Därför att dessa inte följer svenska kollektivavtal och är således billigare att anlita.

   Byggjättarna  själva är inte så noga med vem/vilka som jobbar på deras byggen och moderaten och borgarrådet Dennis Wedin säger att det har vuxit fram en kultur där byggbolagen “tittar åt ett annat håll” (6).  Ibland agerar facken  och då upptäcker man, som i fallet med det slovenska byggföretaget KS, lönedumpning och andra brott (7). Byggherren ifråga“visste inte om” att företaget KS fanns på deras bygge. Fusket och brottsligheten inom byggbranschen har eskalerat. 

RÄTTVIST BYGGANDE

    Eftersom svenska byggjättar inte är så noga med vilka som jobbar på deras byggen så startade Stockholmshem, tillsammans med andra bostadsbolag, projektet “Rättvist byggande” (8). Detta projekt syftar till att få bort oegentligheter inom byggbranschen såsom fusk, kriminalitet, svartjobb  och så vidare. Vid inspektion på ett bygge upptäckte man bland annat två georgianska städerskor utan arbetstillstånd. 

   Byggnads kör även kampanjen “Helt seriöst” där man samlar in information om oegentligheter på byggarbetsplatser.

ARBETSKRAFTSINVANDRINGSREFORMEN

   Bilderbergaren Reinfeld och hans regering, med stöd av Miljöpartiet,  lyckades få igenom Arbetskraftsinvandringsreformen år 2008 (3) vilket gjorde att principerna för arbetskraftsinvandring liberaliserades. Före denna reform var det arbetsförmedlingen som bestämde vilka yrken som behövde arbetskraftinvandring men i och med denna reform är det nu fritt fram för företag att anställa utlänningar som i sin tur får uppehållstillstånd av Migrationsverket. 

  Denna reform innebar även att asylsökande som fått avslag på sin asylansökan kunde istället söka uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare.   Många använder arbetskraftsinvandring som utsäkt för att kunna komma till Sverige och  söka asyl. 

EU OCH  DEN FRIA RÖRLIGHETEN

   Sverige är som bekant medlem i det som kallas Europeiska Unionen och detta medlemskap har ytterligare liberaliserat arbetskraftsinvandringen.  Sverige gick med i EU 1995 och under dessa år på 90-talet låg beviljade uppehållstillstånd för arbetskraft på cirka 2 000 per år. Allteftersom fler länder anslöt sig till EU steg arbetskraftsinvandringen till Sverige. 

arbetskraftinvandring _sverige_eu_statistik

Bild ovan: på 90-talet låg beviljade uppehållstillstånd för arbetskraftsinvandring på cikra 2 000 om året. På senare tid har arbetskraftsinvandringen exploderat. 

EU-RÄTTEN STÅR ÖVER DEN SVENSKA GRUNDLAGEN

   EU-rätten står över den svenska grundlagen (4) och enligt EU-rätten så kan EU/EES-medborgare komma och arbeta i Sverige utan att söka uppehållstillstånd. Detta kallas för uppehållsrätt och introducerades i Sverige år 2006. Före det fick de ansöka om uppehållstillstånd. Även EU-migranterna (romerna) var förut tvungen att registrera sig hos Migrationsverket men den regeln togs bort år 2014 (kanska man ansåg att regeln i fråga var “rasistisk“?). Nordiska medborgare behöver inte söka tillstånd för att arbeta i Sverige.

  Det var EU som låg bakom domen Lex Laval vilket innebar att utländska företag kunde etablera sig i Sverige utan att följa kollektivavtal. EU menade att svenska kollektivavtal var “ett hinder mot den fria rörligheten“.  

   Under 2021 har EU ytterligare liberaliserat arbetskraftsinvandringen, bland annat med hjälp av Ylva Johansson (5) där man har gjort det ännu enklare för personer utanför EU/EEs att arbetskraftsinvandra till länder inom EU.

   När denna artikel skrivs så arbetar  EU på att införa minimilöner inom hela EU. Om detta sker kan vi säga godnatt till det svenska kollektivavtalet och då blir det Bryssel som kommer att bestämma svenska löner och arbetsvillkor.

arbetskraftsinvadnring sverige_eu_statistik_ylva johansson

EU-kommissionären Ylva Johansson har hjälpt till att ytterligare liberalisera arbetskraftsinvandringen till EU.

SUMMERING

   Sverige har, i sedvanlig ordning, vidöppna gränser inte bara för asylinvandring och deras anhöriga utan även för arbetskraftsinvandring. 

  Den liberala arbetskraftsinvandringen gör att konkurrensen om arbeten blir hård, kanske framför allt gällande låglöneyrken.  Sedan ska vi inte glömma de hundratusentals “flyktingar” som Socialdemokraterna har importerat till Sverige där lejonparten går på bidrag. 

   EU liberaliserar arbetskraftsinvandringen ytterligare och gör att Sverige och svenska fack får mindre att säga till om (maktförskjutning).

   Svenska byggjättar utnyttjar den liberaliserade arbetsmarknaden och anställer utländska företag som inte följer svenska kollektivavtal. Detta i sin tur innebär mindre jobb för svenskar samt att man bidrar till lönedumpning.

   Denna invandrande arbetskraft ska även ha någonstans att bo och således hårdnar konkurrensen på en redan hård bostadsmarknad. 

  Det svenska välfärdssystemet är, som vanligt, öppet på vid gavel – även för utlänningar som plötsligt får fullständiga rättigheter. 

   Vad jag har hört så ljuger många utländska företag om att de följer löneregler och dylikt och byggjättarna accepterar detta utan vidare undersökningar.

   Den utländska arbetskraften konkurrerar ut svenska ungdomar på jobbmarknaden eftersom ungdomars väg in i arbetsbranschen oftast är via enklare yrken.

NOLLVISION

   Lösningen på detta är givetvis att införa en nollvision vad gäller arbetskraftsinvandring och börja prioritera svenskar och deras väl och ve.

 

REFERENSER

1 https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Arbete.html

2. https://kvartal.se/artiklar/billig-arbetskraft-kan-bli-dyr-affar-for-en-valfardsstat/

3. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2008/04/prop.-200708147/

4. https://eu.riksdagen.se/vad-gor-eu/en-eu-lag-blir-till/eus-lagar-och-regler/#

5. https://www.msn.com/sv-se/ekonomi/marknader/eu-uppg%C3%B6relse-kring-arbetskraftsinvandring/ar-BB1gRMv6

6. https://www.svd.se/dags-for-byggjattarna-att-skarpa-sig

7. https://www.byggnadsarbetaren.se/byggnads-stammer-ue-pa-atta-miljoner-omfattande-fusk/

8. https://www.stockholmshem.se/vi-bygger/rattvist-byggande/

 

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

DONERA/DONATE. Please make a donation – any amount is welcome.  Hjälp alternativmedia att växa – gör en donation. Alla gåvor är välkomna. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.1 Comment on "ÄR DET DAGS ATT MINSKA ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN TILL SVERIGE?"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.