Är TTIP bra för Sverige?

Det pågår förhandlingar mellan EU och USA om ett frihandelsavtal som kallas TTIP. TTIP står för Transatlantic Trade and Investment Partnership. Syftet är att underlätta handeln mellan EU och USA. Förhandlingarna sker bakom stänga dörrar. Information har läckt ut från förhandlingarna och nu ökar kritiken mot TTIP. 

VAD ÄR TTIP?

    TTIP står för Transatlantic Trade and Investment Partnership. TTIP är ett handelsavtal mellan EU och USA. Syftet med handelsavtalet är att göra det lättare för företag att bedriva handel mellan kontinenterna och att skapa enhetliga regler inom vissa områden

    Förhandlingarna sker i detta nu och de sker bakom stängda dörrar. Den person som leder förhandlingarna för Sveriges sak är EU-kommissionären Cecilia Malmström. Information från förhandlingarna har läckt ut och nu växer kritiken mot ISDS.

KRITIK MOT ISDS

    Den faktor inom TTIP som har fått utstå hård kritik är den klausul som kallas ISDS. Vad är ISDS? ISDS står för Investor-State-Dispute-Settlement och är en klausul som ger storföretag rätt att stämma nationer om företaget kalkylerar att det kommer att ta ekonomisk skada p.g.a. beslut som en nation har gjort. 

ISDS no thanks

SÅ FUNGERAR ISDS 

Enligt sajten Arbetaren  så går det till på följande sätt:

“Om en regering stiftar lagar som kan inverka menligt på ett utländskt företags vinst kan företaget stämma staten till en skiljedomstol där den anklagande staten inte får komma till tals. Varken regeringar eller andra organisationer har representation i dessa domstolar utan frågan avgörs i stället av tre jurister. Om det visar sig att företaget kommer att lida ekonomisk skada kan antingen staten tvingas betala ersättning för utebliven vinst eller dra tillbaka reformen. Beslutet kan inte överklagas!

EXEMPEL NÄR ISDS HAR PRAKTISERATS 

Faktum är att denna princip har tillämpats på flera håll i världen.  Här är några exempel:

1.Tobaksjätten Philip Morris har stämt Australienska staten eftersom att Australien beslöt att tobakspaketen ska ha en varningstext istället för Philip Morris logga på cigarettpaketen.

2. Svenska Vattenfall har stämt tyska staten eftersom Tyskland har bestämt att avveckla kärnkraften till år 2020 vilket innebär att Vattenfalls investeringar i Tyskland kommer att gå om intet.

3. Den Slovakiska staten fick punga ut 260 miljoner kronor till det holländska företaget Achmes eftersom Holland har förbjudit vinster i sjukförsäkringssystemet.

4. Ett amerikanskt företag –Lone Pine – stämmer Kanadensiska staten för uteblivna intäkter eftersom provinsen Quebec inte längre utvinner skiffergas (eftersom metoden som som utvinner skiffergas –frackingmetoden – är extremt miljöfarlig.

5. Läkemedelsbolaget Eli Lilly strider mot kanadensiska staten.

SVENSK DEMOKRATI TILL SALU

    Detta innebär alltså att utländska storföretag kan komma att stämma svenska staten om de kalkylerar att beslut från svenska regeringen kommer att skada deras intäkter. De politiker som vurmar för ISDS i Sverige är Cecilia Malmström (FP) och Mikael Damberg (S). Alla nationer är dock inte glada över avtal som detta. Frankrike säger nej till TTIP p.g.a. ISDS och Holland har nu börjat protestera mot avtalet. 

 

Sajter

http://www.stopfasttrack.com/

http://truth-out.org/news/item/17472-stopping-the-tpp-a-victory-in-the-global-revolt-against-corporate-domination

https://stop-ttip.org/what-is-the-problem-ttip-ceta/videos/

 

 

Be the first to comment on "Är TTIP bra för Sverige?"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.