ÄR TESEN OM VATTENBRIST EN MYT?

April 2017

 

VATTENBRISTEN

Den organisation som är källan till denna debatt om vattenbristen i världen är Förenta Nationernas organisation FAO (Food and Agriculture Organization) eller Livsmedels-och jordbruksorganisationen. FAO skriver bl.a. följande:

“Nationella beslutsfattare, regionala och lokala vattenmyndigheter och enskilda jordbrukare måste alla vidta åtgärder för att möta dessa utmaningar. Effektiva system för vattenanvändningsberäkningar måste införas, vilket innebär noggrannare mätningar för att uppskatta försörjning, transport och flöden av vatten. På det här sättet underlättas beslut om hur vattenresurser bör skötas och användas under olika förhållanden”.

“Även kunskap när det gäller hur klimatförändringen påverkar vattentillgänglighet och vattenkvalitet saknas på många håll på regional nivå, enligt rapporten. Bättre precision och fokus krävs för att förstå karaktären, omfattningen och området för klimatförändringens påverkan på jordbrukets vattentillgång i låginkomstländerna. Att kartlägga sårbarheten är centralt på både nationell och regional nivå”.

DEBORAH TAVARES

Deborah Tavaras från Kalifornien USA  är en vattenaktivist som bl.a. driver sajten primarywater.org och är även verksam på sajten stopthecrime.net. I nedanstående video från 2015 så pratar hon på ett möte för de politiker som är ansvarig för vattnet i Sonoma County i Kalifornien.

RAND CORPORATION

“Jag är Deborah Tavares från “primarywater.org”. Jag har pratat ganska länge om primärt vatten. Primärt vatten är en förnybar resurs. Den skapas i djupet och när den omvandlas till ånga så kommer den upp till ytan. Vi kan se exempel i varma och kalla källor, vi kan se det i gejsrar och vi kan se det i oaser. Vi känner till Gadaffis “great manmande river project” där han ordnade så att 70 % av Libyens vatten var gratis som baseras på denna princip (givetvis så bombade NATO sönder detta projekt – jannes kommentar).

Jag hittade ett dokument från 1976 som heter “Efficient water use in California, water rights, water districts and water transfers”. Detta dokument skrevs tillsammans med RAND Corporation och det var sponsrat av Rockefeller Foundation. Ni gör affärer med både Rand Corporation och Rockefellers. Jag hittade också ett dokument från Goldman Sachs och dokumentet heter “Hållbar tillväxt”. I dokumentet pratar de om hur mycket pengar det skulle gå att tjäna på vattenhantering och på avsaltning av vatten”.

ATT PRIVATISERA VATTNET

Detta handlar alltså om en push för att erövra vattenmarknaderna världen över. Detta projekt sponsras av Världsbanken och av Rothschild. Nestle är också involverat såväl som våra allmännyttiga myndigheter. Det finns även “Water market USA” vilket är ett underrättelseprojekt av England. Där talar de om planerna för att privatisera vattnet i USA. Och det är det som vi kan bevittna nu. De nämner begrepp som “vattenbrist” för att kunna ta över och privatisera när vi faktiskt har ett överflöd av vatten.  Miljontals människor kommer att lida, både globalt och lokalt. De kommer att förlora sina farmar som vi ser hända nu. Detta skapar en global vattenstress. Varför? Därför att bakom fasaden om “vattenbrist” så finns GMO -mat. Det finns ett dokument från England som pratar om möjligheten att skapa iden om vattenbrist,  sedan begränsa mat- produktionen pga. ‘vattenbristen’ och i detta kölvatten introducera GMO globalt”.

“Ni arbetar med Goldman Sachs – som tillhör Rothschilds – och ni arbetar med RAND Corporation och Rockefeller. Ni har skrivit policy tillsammans med kriminella. Vatten representerar en multimiljard marknad som kan privatiseras och kontrolleras. De ser på vattenbehandling och avsaltning som en global marknad”. 

Referens:

Stopthecrime

Primarywater

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.