ÄR TESEN OM VATTENBRIST EN MYT?

April 2017   VATTENBRISTEN Den organisation som är källan till denna debatt om vattenbristen i världen är Förenta Nationernas organisation FAO (Food and Agriculture Organization) eller Livsmedels-och jordbruksorganisationen. FAO skriver bl.a. följande: “Nationella beslutsfattare, regionala och lokala vattenmyndigheter och enskilda jordbrukare måste alla vidta åtgärder för att möta dessa utmaningar. Effektiva system för vattenanvändningsberäkningar måste…

This content is for Standard members only.
Login Join Now