DRAR IN MILJONBELOPP SOM “ARBETSLÖS”

Juli 2017

Annika Billström drar in miljonbelopp som egenföretagare samtidigt som hon officiellt är arbetslös och får 55 000 kronor i månaden i pension som f.d. riksdagsledamot. Som grädde på moset så arbetar hon aktivt  på att höja hyrorna för hyresrätterna i Stockholm

Annika Billström slutade med politik 2006 men kvitterar fortfarande ut 55 000 kronor i månaden eftersom hon är “arbetslös” även fast hennes företag drar in miljonbelopp.

 Annika Billström är även  högste chef för Hyresgästföreningen region Stockholm. Hyresgästföreningens främsta syfte är att hålla kostnaderna för hyrorna på en skälig nivå. Annika Billström jobbar dock i motsatt riktning och vill införa s.k. “Stockholmshyror”.  Stockholmshyror innebär helt enkelt att det blir dyrt att bo i hyresrätt i Stockholm.

Jag själv är med i Hyresgästföreningen Stockholm och jag fick ett mail från en Bror Sandström som är redaktör på Hyrespressen (deras egen tidning). Här nedan kan du läsa hans meddelande.

Mail från Bror Sandström:

Hej

Annika Billström är känd för att dels, inte kunna försörja sig sedan hon fått sparken som politiker för ett drygt decennium sedan och dels hon därför uppbär s.k. trygghetspension så länge hon saknar inkomst eller möjlighet att få nytt arbete. Stockholms skattebetalare kan hålla sig för skratt, men Billström hävdar bestämt att det inte är straffbart att överutnyttja eller missbruka trygghetssystemet.

Etik & moral är inget ämne Billström gärna vill gå närmare in på.Genom ett kryphål i regelverket, kan man dirigera miljonbelopp som flyter in på heltidsarbete som
konsult till sitt eget ägandes enmansföretag och därmed påstå att man saknar all möjlighet att försörja sig  efter politikertiden och således har rätt att missbruka det sociala skyddsnätet på ett sådant sätt som det definitivt inte var avsett att fungera.

Under devisen: Vem skulle inte plocka ut 55 000 kr/mån extra vid sidan av de miljoner som flyter in till det egenägda enmansföretaget om man samtidigt kan undgå att lagföras för tilltaget? Det är ju dessbättre om det sedan är en demokratisk folkrörelse som via sina medlemspengar pytsar in miljoner i konsultens “skatteupplägg”. Det ger ju det hela lite mer legitimitet, för en folkrörelse har ju så hög moral att man aldrig skulle medverka till ekonomiskt “fixande & trixande” med sina medlemmars pengar.

Billström har f.ö. fullt upp vid sidan av sitt uppdrag som högste chef för Hyresgästföreningen region Stockholm, där ett av hennes allra tyngsta uppdrag är att på några månader pressa in ett helt nytt hyressättningssystem (Stockholmshyra), en hyra som ska ändra på de befintliga hyrorna, men på ett sådant sätt så att inga hyror sänks. (medlemsnytta?)

Vid sidan av detta ansvarskrävande och tunga uppdrag, har den “arbetslöse” Billström flertalet vd och styrelseuppdrag företrädesvis inom företag med anknytning till bygg & fastighetsbranschen utspridda över hela landet. Flera av uppdragen återfinns alltså i “motsidans” intressesfär, dvs. i fastighetsbranschen, vilket har fått hennes  kritiker att reagera starkt…

T.ex.I mitten av nov. 2016 fick Billström äran att ta första spadtaget till ett nytt äldreboende (Terra Nova) i Visby på Gotland. MEN varför förärades just Billström det prestigefyllda uppdraget? Troligtvis för att det är Billström som sitter som vd för Svenska Vårdfastigheter AB, som är verksamma inom  Bygg&Anläggningsteknik.
Kanske även för att det just är samma Svenska Vårdfastigheter AB som ska stå för driften av äldreboendet?

 Billström är sur för mina “skriverier”, men hon har erbjudits genmäle eller replik, men har ej hörsammat erbjudandet. Jag har endast återgivit uppgifter som redan finns offentligt publicerade på annan plats, men erbjudit mig att  såväl rätta som att dementera om någon felaktig uppgift föreligger. Billström har inte pekat på någon felaktighet, utan går nu i stället fram med en begäran till Hyresgästföreningens
högsta ledning om uteslutning ur HGF av mig som redaktör för medlemstidningen HyresPressen.

Känns lite konstigt att en inhyrd konsult kan kräva uteslutningar av de mest aktiva medlemmarna i en demokratisk (medlemsstyrd) Folkrörelse, aktiva som haft förtroendet att verka på de högsta posterna inom HGF under decennier. Jag har varit utsatt för mycket trista påtryckningar och trakasserier p.g.a. av tidningen HyresPressens kritiska granskande av misshälligheter inom Hgf alltsedan Billström hyrdes in som konsult/ t.f. regionchef.

HyresPressen är direktfinansierad via 5 av landets största hyresgästföreningar, men är i övrigt fristående från Hyresgästföreningen. Nu senast försökte man från centralt håll stoppa HP:s utgivning genom chockhöjning av kostnaden för
samdistributionen via inbladningen(piggyback) i Hgf-ägda Hem&Hyra, På några få år har man närmast 10-dubblat distributionsavgiften, vilket medfört att samtliga konkurrenter på distributionsmarknaden kan erbjuda mycket lägre pris för direktadresserad distribution av tidningen.

mvh
bror sandström, redaktör HyresPressen

Slut meddelande

 

Be the first to comment on "DRAR IN MILJONBELOPP SOM “ARBETSLÖS”"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.