ANNIE LÖÖF PÅ MÖTE MED TRILATERALA KOMMISSIONEN

annie_lööf_ marknadshyror_centerpartiet_januariöverenskommelsen

Mars 2019

Annie Lööf har blivit medlem i Trilaterala Kommissonen. Trilaterala Kommissionen är en organisation vars syfte är att implementera en ny ekonomisk styrning  som styrs av bankväsendet och multinationella företag

I september 2018 skrev Birger Schlaug en artikel i Expressen som avslöjade att Annie Lööf blivit invald i Trilaterala Kommissionen. Så vad är då den Trilaterala Kommissionen (TC)? Enligt Birger Schlaug så är Trilaterala Kommissionen “en privat elitorganisation som arbetar bakom kulisserna i syfte att påverka politiken i önskad riktning”.

Jag hittade en video på YouTube vid namn “Trilateral commission and technocrazy” där en ekonom vid namn Patrick Wood förklarar hans syn på den Trilaterala Kommissionen. Wood har studerat den Trilaterala Komissionen sedan 1978.  Ordet “trilateral”  (3) syfter på  USA, Japan och Europa. Patrick Wood förklarar att Trilaterala Kommissionen bildades av David Rockefeller, Henry Kissinger och Zbigniew Brzezinski år 1973. Iden att bilda denna grupp kom från ett Bilderbergmöte år 1972. Efter bildandet av TC så valde man  ut 289 medlemmar från  USA, Japan och Europa. Medlemmarna var bankirer, företagare, akademiker, advokatfirmor, mainstream media samt NGO’s (Non-Governmental-Organizations).   Det officiella syftet för den Trilaterala Kommissionen var ett ökat samarbete  mellan dessa tre regioner.

BANKER OCH FÖRETAG  SKA STYRA VÄRLDEN

Själva iden med TC startades egentligen på grund av Zbigniew Brzezinskis bok “Between two ages” från 1970 – en bok som gillades av David Rockefeller. I den boken förespråkar Brzezinski styre med hjälp av bankväsendet och företagsväsendet istället för politisk styrning. Brzezinski förespråkar det som kallas teknokrati och skriver att den teknokratiska eran innebär ett mer kontrollerat samhälle som styrs av en elit. Han menade att total kontroll och övervakning över varje medborgare  snart skulle  vara möjlig.

annie lööf_trilaterala kommissionen_bilderberggruppen

Annie Lööf är medlem i Trilaterala Kommissionen och har varit på Bilderbergmöten – två organisationer som ligger bakom iden om globalism i syfte att införa en ny världsordning styrd av banker och storföretag.

I sin bok  “Between two ages” illustrerar  Zbigniew Brzezinski vad  ett teknokratiskt samhälle innebär:

  1. En teknotronisk era.
  2. Ett kontrollerat samhälle som styrs av eliten och där politiker har minimalt inflytande.
  3. Ett samhälle där globala banker och multinationella företag styr den ekonomiska politiken.
  4. En kontinuerlig övervakning över varje medborgare.
  5. Personliga filer över varje medborgare.

En annan TC-medlem, Richard Gardner, skrev i sin bok “house of world order” att man skulle kringå den nationella suveräniteten genom att plocka sönder den bit för bit. Denna metod skulle vara mycket mer framgångsrik än den vanliga metoden att man konfronterar varandra med krig.

FRIHANDELSAVTAL OCH MINDRE HANDELSBARRIÄRER

Patrick Wood redogör de ursprungliga målen för den Trilaterala Kommissionen:

a) skapa en global ekonomisk styrning.

b)  skapa  ett förhållande mellan USA, Japan och Europa och runt detta samarbete  skapa en ny global ekonomisk styrning.

c) Man vill ha frihandelsavtal samt ta bort tariffer och handelsbarriärer mellan USA, Japan och Europa.

Patrick Wood definierar teknokrati såsom “ett alternativt  ekonomiskt system baserat på energikonsumtion- och distribution och som styrs av tekniker”.

Trilaterala Kommissionen har haft många prominenta medlemmar bland annat den före detta amerikanska presidenten Jimmy Carter. Zbigniew Brzezinski  och David Rockefeller hjälpte Jimmy Carter till makten. När Jimmy Carter blev president så såg han till att majoriteten av hans stab bestod av medlemmar av Trilaterala Kommissionen.

DAVID ROCKEFELLER_mainstream media_trilaterala kommissionen annie lööf

Citat från David Rockefeller under ett möte med den Trilaterala Kommissionen där han prisar Amerikansk mainstream media för att de har hållit tyst om kommissionens mål att bygga en ny världsordning.

Världsbanken lånar pengar till länder världen över så att landet landet ifråga  kan göra   projekt för infrastrukturen och sociala utvecklingsoprogram. Företag som var medlemmar i TC hjälpte till att låna ut pengar till dessa länder via Världsbanken. Mertalet av de personer som har varit presidenter i Världsbanken har varit medlemmar i TC.

ETT GLOBALT SMART ENERGINÄTVERK

Patrick Wood går in på några av de mer aktuella  mål som den Trilaterala Kommissionen har:

a) Ett globalt smart energinätverk för global kontroll av energin.  Detta ska uppnås  med hjälp av smarta elmätare. År 2009 så satte Barack Obama igång en kampanj för att installera smarta elmätare i hela USA. I USA finns det incidenter där elbolaget kommer till en kund och har  en sheriff med sig som hotar elkunden med fängelse om denne inte låter elbolaget installera en smart elmätare. (Jag såg en video på YouTube där en representant för elbolaget bröt sig in hos en elkund för att kunna installera en smart elmätare. Kunden ifråga var hemma och spelade in incidenten. förf. anm).

b) Man vill implementera Förenta Nationernas  Agenda 21 ( I Sverige heter det Agenda 2030 och hållbar utveckling). Agenda 21 är en plan för att förändra världen och iden om hållbar utveckling finns nu över hela världen.

c) Global uppvärmning. TC pushar iden om global uppvärmning. De använder den dåliga vetenskapen bakom global uppvärmning för att införa global kontroll. Al Gore är medlem i Trilaterala Kommissionen.

d) Handel med utsläppsrätter (Cap and Trade). Syftet med denna ide är att minska produktionen som släpper ut koldioxid, en slags koldioxidskatt. Detta skulle kunna vara ett steg till den energivaluta som teknokraterna vill ha.

e) Obamacare. Wood menar att Obamacare handlar mer om din personliga information och mindre om din hälsa.

 

smart nätverk_övervakning_klimatsmarta elmätare_

Enligt Patrick Wood så vill den Trilaterala Kommissionen ta kontroll över vår energiförbrukning genom att installera ett globalt smart energinätverk. I detta projekt ingår smarta elmätare

 

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

Relaterat:

Bilderberggruppen är en annan globalistorganisation som Annie Lööf har varit och hälsat på:

jmm.nu Bilderberggruppen

Vad har globaliseringen av Sverige inneburit? Lars Bern håller föreläsning.

jmm.nu Swebbtv, Lars Bern om globalismen

Förenta Nationernas Agenda 2030 och hållbar utveckling – planen för en ny världsordning:

jmm.nu Agenda 2030 och hållbar utveckling.

Foton:

https://www.flickr.com/photos/centerpartiet/

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Smart_Grid_Function_Diagram.png#filelinks.licns 3.0

 

News Oresund [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Be the first to comment on "ANNIE LÖÖF PÅ MÖTE MED TRILATERALA KOMMISSIONEN"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.