MÖRKNING AV CHEMTRAILS

1/3  – 2016

Personer bakom sajten Blueshift begärde av flertalet myndigheter att få data om chemtrails/aerosoler via  offentlighetsprincipen. När de inte fick svar från myndigheterna  så gjorde Blueshift en anmälan till JK – Justitiekanslern.  Justitekanslern Anna Skarhed förbjöd personligen  myndigheten Justitiekanslern att lämna ut material om chemtrails till Blueshift.  Således hjälpte Anna Skarhed inte bara till att mörka regeringens information om chemtrails utan hon bröt även mot lagen,.

 I Sverige saknas författningsdomstol. Det innebär att medborgare inte kan utkräva ansvar av ministrar och tjänstemän och således inte få dem dömda. Blueshift gjorde en JO-anmälan som rann ut i sanden.

Referenser

Newsvoice: chemtrails och vädermodifiering

 

Foto By Ilgonis Linde, Saeima [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Be the first to comment on "MÖRKNING AV CHEMTRAILS"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.