ANNA DOGGSEN OM VINDKRAFTSHAVERIET I ÖSTERGÖTLAND [JMM-INTERVJU]

December 2021

   I Jmm-intervju # 20 intervjuar jag Anna Doggsen som tillsammans med sin man bedriver Doggsencenter som är ett kombinerat djurpensionat och rehabiliteringshem i Östergötland.

   De fick ett brev på posten om ett kommande planerat bygge av en vindkraftspark i närheten av deras hem. Skulle dessa planer bli verklighet så är deras hem dödsdömt eftersom en del av deras rehabilitering är närvaro av natur och dess lugn.

   Anna Doggsen berättar i denna intervju saker såsom:

  • Föreningen Rättvisa Vindar i Östergötland som har skapats för att motarbeta vindkraftsexploateringen.
  • Hur Holmen Energi visade upp manipulerade fotomontage för att få med sig lokalborna på projektet.
  • Blir verken en verklighet så kommer de att ligga 750 meter från deras hem vilket kommer att göra det outhärdligt att bo kvar där.
  • Anna menar att vi måste tillsammans arbeta mot att stoppa den exploatering av landsbygden som sker med vindkraften.
  • Norrköpings kommun verkar inte bry sig om deras situation utan är positivt inställda till vindkraftsbygge.
  • Vindkraftsverken som skulle hjälpa natur och klimat gör egentligen det rakt motsatta.

 

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

Be the first to comment on "ANNA DOGGSEN OM VINDKRAFTSHAVERIET I ÖSTERGÖTLAND [JMM-INTERVJU]"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.