AGENDA 21 AVMASKERAD

25/12-2016

Ann Bressington är en Australiensk politiker och en skeptiker till Agenda 21. Här nedan är en föreläsning av henne och hennes åsikter om Agenda 21

Ann Bressington:

Ursprunget till miljörörelsen som vi ser idag började 1968 när Romklubben var formad. Romklubben har beskrivits som en tankesmedja som tänker ut kriser. Det primära syftet för denna tankesmedja var att formulera en kris så att vi människor skulle anpassa oss till iden om globala lösningar för lokala problem.

I ett dokument som heter “Den första globala revolutionen” så skriver författarna Alexander King och Bertrand Schneider följande:

“I sökandet av en ny fiende som skulle ena oss människor så kom vi på iden att miljöförstöring, hotet från global uppvärmning, vattenbrist, svält och liknande saker skulle passa. Alla dessa faror skulle givetvis vara skapat av människan själv och de skulle behöva en global lösning”.

Alexander King och Bertrand Schneider var medlemmar i Romklubben.

Nedan: Ann Bressingtons föreläsning om Agenda 21

Ann fortsätter:

Där har ni ursprunget till iden om global uppvärmning. 1992 så sade president George Bush senior följande:

“Verkställandet av Agenda 21 kommer att kräva nya omfattande fokuseringar i vårt samhälle som vi aldrig har skådat tidigare. Både regeringar och individer kommer att bli tvungen att ändra prioriteringar. Vi kommer att få se en helt ny omfördelning av mänskliga och finansiella resurser. Vi måste inse konsekvenserna av hur våra handlingar påverkar miljön. Vårt tänkande om miljön kommer att bli integrerat i varje nivå i samhället”.

Ann fortsätter:
Jag skulle vilja att ni tänker efter vad dessa ord betyder “en omfattande ny fokusering för  människan” och ” en aldrig tidigare skådad omfördelning av mänskliga och finansiella resurser”.

1992 så sade Maurice Strong – som var Secretary General på Förenta Nationernas Earth Summit och även medlem i Romklubben följande:

“Det är uppenbart att nuvarande livsstilar som medelklassen använder inte är hållbara. Detta inkluderar: att äta kött, snabbmat, användandet av fossila bränslen, förortsliv, ägandet av fordon och luftkonditionering”.

Ann fortsätter:

Om man sammanfattar allt detta så inser man att Agenda 21 handlar om att kontrollera varje aspekt av våra liv. Hur vi äter, vad vi äter, hur mycket vi äter, hur vi rör på oss, matproduktion, mängden mat och var vi bor.
 

 Dixie Ray har sagt:

“Syftet med Agenda 21 är att överföra välståndet från folket till tredje världen. De använder hotet om miljön som vapen för att skapa en världsregering där FN kommer att bestämma”.

Ann:

En rapport från FN:s konferens 1976:

“Mark kan inte behandlas som en vanlig tillgång. Marken kontrolleras av individer och är föremål för påtryckningar och ineffektiva marknader. Privat landägande är ett instrument för ackumulering och tecken på välmående och kan därför bidra till den sociala orättvisan”.
 
Ann:

En rapport från Presidentens råd om hållbar utveckling:

“Vi behöver en smart beslutsprocess. Denna ska leda till bättre beslut och snabbare och finare användning av naturliga och finansiella resurser om vi ska uppnå våra mål. Individuella rättigheter får stå åt sidan”.

Referenser

Infowars: Ann Bressington and Agenda 21

Be the first to comment on "AGENDA 21 AVMASKERAD"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.