JOAKIM ISHEDEN – KANDIDAT FÖR ALTERNATIV FÖR SVERIGE TILL KYRKOVALET 2021

Juni 2021

Den 19 september 2021 är det kyrkoval i Sverige.  I denna video pratar Gustav Kasselstrand med Joakim Isheden som ställer upp som kandidat för Alternativ för Sverige till kyrkovalet i Uppsala stift. 

KYRKOVALET 2021

   Alternativ för Sverige ställer upp i kyrkovalet 2021. Afs kommer dock endast att ställa upp i valet för kyrkomötet (svenska kyrkans högsta beslutande organ) medans kyrkovalet består av 3 val:  kyrkomötet, Stiftsfullmäktige (styr det lokala stiftet), kyrkofullmäktige (styr församlingens arbete).

   Det behövs 4 000 röster för att få ett mandat i kyrkovalet (inte 4 000 röster inom ett stift utan hela Sverige räknas). För att få rösta i kyrkovalet måste du vara 16 år fyllda och vara medlem i svenska kyrkan. Man kan personkryssa i kyrkovalet och valsedlar kan beställas från Afs hemsida.  Alternativ för Sverige fick cirka 20 000 röster vid riksdagsvalet 2018. 

JOAKIM ISHEDEN

   Joakim Isheden har ett förflutet inom SDU – Sverigedemokraternas Ungdomsförbund vilket han lämnade år 2015 och började arbeta för Alternativ för Sverige. Isheden är utbildad ekonom och har kandidatexamen i språkvetenskap. Isheden vill återinföra kultur och tradition till svenska kyrkan samt fosterländskt tänkande istället för den vänsterpolitik som nu dominerar svenska kyrkan.

   Isheden och Kasselstrand menar att idag agerar svenska kyrkan mer eller mindre som Socialdemokraternas förlängda arm där man förespråkar ökad invandring, marknadsför HBTQ-politik, uträttar Greta-aktivism, man gömmer illegala flyktingar, man allokerar svenska skattepengar till tredje världen istället för att satsa dessa pengar på Sverige. 

VALMANIFEST TILL KYRKOVALET 2021

   Kasselstrand går in på Alternativ för Sveriges valmanifest till kyrkan. Nedanstående är ett axplock från detta manifest. Afs vill: 

Att svenska kyrkan ska vara en samlande kraft för svenskarna – en folkkyrka.  Detta innebär stopp för invandringskampanjer, stopp för märkliga klimatkampanjer, stopp för HBTQ-kampanjer, allokera kyrkans skattepengar till projekt i Sverige och inte till tredje världen.

Att kyrkan värnar kristendomen och förmedlar det kristna budskapet. En kyrka som förnekar kristendomen har inget existensberättigande. 

Att svenska kyrkan återigen blir sina bekännelseskrifter trogen.

Finansiera kyrkans kulturarvsvårdande arbete via statsbudgeten. Många kyrkor rivs idag eftersom det anses för dyrt att renovera dem. Kasselstrand menar att man inte ska riva vårat kulturarv på grund av att det saknas pengar. Etablissemanget är även duktiga på att strunta i att lägga pengar på upptäckta vikingafynd men däremot kan man  lägga 10 miljoner kronor på en enhörningsstaty i Malmö. Afs vill att pengar till kyrkan ska gå via statsbudgeten, på så sätt får gemene man en minskad avgift till kyrkan. Idag tar staten 1 procent av ens inkomst för att vara medlem i Svenska kyrkan. Det ska vara billigare att vara med i kyrkan.

Stoppa alla rivningar av historiskt och arkitektoriskt viktiga kyrkor. Vänstern vill givetvis inte bevara svenska kyrkor och de tycker att historia inte är så viktigt. I extrema kommuniststater som forna Sovjet rev man kyrkorna.

Skydda kulturarvet genom att stärka brandskyddet och införa en särskild brottsrubicering för stölder från kyrkor.

Att skolavslutningar hålls i kyrkan med präst, kristna psalmer och nationalsången. Idag anses man att det är kränkande för muslimer och andra grupperingar om man sjunger svenska nationalsången så därför görs det sällan.  Man berövar således kulturarvet för den yngre generationen. Det man även gör i Sverige är att framhäva att allt som är svenskt eller har med svensk kultur och tradition att göra är fult. Detta indoktrines våra barn och ungdomar i.  Vänstern angriper kulturarvet eftersom man anser att det är ett hinder till deras mål där man vill att svenskarna ska glömma  sin historia. Vi ska inte påminnas om att Sverige var ett homogent land, vi ska inte påminnas om att vi hade skolavslutningar i kyrkan. En filmproduktion från 60-talet (Saltkråkan) visar upp en helt annan bild av det Sverige vi har idag och därför vill de göra om den i mångkulturell tappning.  Man har även utställningar såsom Ecco Homo i Svenska kyrkan i syfte att provocera oss och klippa banden med vårt kulturarv.

Återför psalmen Fädernas Kyrka till psalmboken. Den sjöngs sista gången officiellt 1986 och rensades sedan bort från psalmboken av kyrkomötet till fördel för vänsterprogressivismen. 

Höja konfirmationens status och lyfta fram det kristna budskapet genom läsning av bibeln och lilla katekesen. Sverige har varit ett kristet land i 1000 år och bör få en särställning inom skolväsendet och bör lyftas fram.

Prioriera underhållet av kyrkogårdar och begravningsplatser. Många begravningsplatser förfaller idag och blir tillhåll för missbrukare och andra. Folk åker till och med pulka på kyrkogårdarna och kyrkogårdarna idag är inte fredade platser. 

Avveckla all invandringsaktivism inom kyrkan. Kyrkan idag har ställning för moskebyggen och böneutrop och svenska kyrkan har mer eller mindre blivit lakejer åt Islam och islamiseringen av Sverige. 

Att kyrkan verkar för att stoppa moskebyggen, böneutrop och andra uttryck för islamieringen av Sverige. Idag är det mer eller mindre tvärtom.

Att kyrkan hjälper till med återvandring. Afs tycker att det är bättre att de som har kommit till Sverige borde förenas med sina landsmän och bygga upp sitt eget land. 

Inrikta kyrkan sociala arbete på utsatta svenskar. Idag är det många svenskar som far illa och som är hemlösa.

   SVERIGE ÄR I GRUNDEN ETT KRISTET LAND

   SD fick  2 mandat i kyrkovalet 2001 vilket var 9 år innan dess inträde i riksdagen. Alternativ för Sverige har 50 kandidater till kyrkovalet 2021. Kasselstrand rekommenderar intresserade att bli medlem i Alternativ för Sverige på så sätt hjälper man Afs att expandera. Till exempel kan man trycka upp 1 500 flygbland för en medlemsavgift. Afs medlemmar har i nuläget delat ut 200 000 flygblad. Afs är  på väg att slå medlemsrekord i år endast efter 5 månader.

   Svenska kyrkan har idag över 5 miljoner medlemmar. Kasselstrand menar att istället för att gå ur svenska kyrkan så kan man bli medlem igen och förändra kyrkan inifrån. Svenska kyrkan bör vara en folkkyrka, det vill säga att man inte behöver vara kristen men man kan sysla med körverksamhet, social verksamhet, kulturvård och så vidare. Sverige är i grunden ett kristet land, kom ihåg att den svenska flaggan representerar ett kors. 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

DONERA/DONATE. Please make a donation – any amount is welcome.  Hjälp alternativmedia att växa – gör en donation. Alla gåvor är välkomna. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.Be the first to comment on "JOAKIM ISHEDEN – KANDIDAT FÖR ALTERNATIV FÖR SVERIGE TILL KYRKOVALET 2021"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.