FÖRSÄMRINGEN AV SJUKFÖRSÄKRINGEN

Alliansen vann valet 2006. Det pratades om massarbetslöshet och utanförskap. Alliansen menade att sjukförsäkringen “överutnyttjades” och Alliansen tyckte att det var viktigare att sjukpengarna gick till de som hade jobb istället.

ALLIANSEN LOVAR ATT REFORMERA SJUKFÖRSÄKRINGEN

Alliansen tog hem riksdagsvalet 2006. Det pratades om massarbetslöshet och utanförskapet.  Alliansen menade att sjukförsäkringen “överutnyttjades” och kostnaderna för staten var alltför höga.   Alliansens reformer skulle råda bot på detta problem och pengarna som gick till de sjuka skulle istället gå till de som arbetar – i syfte att sporra svenskarna till arbete istället för att ta emot  bidrag.

I budgetpropositionen för 2007, “utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp”  gick startskottet för det som skall bli den  Försäkringskassa vi har i Sverige  idag. Regeringen – Alliansen –  skrev (sidan 37):

“Sjukskrivningsprocessen präglas i stor utsträckning av passivitet och väntan när den i stället skall vara aktiv och initiativrik med tidiga insatser. Alltför många har härigenom beviljats aktivitets-och sjukersättning och den tidigare regeringen har inte vidtagit tillräckligt kraftfulla åtgärder för att bryta utvecklingen, vilket har resulterat i ett ökat utanförskap.”

“En sjukskrivning skall bara undantagsvis behöva pågå längre tid än ett år.”
(Sidan 38)

anders_borg_budgetpropositonen_2007_sjukförsäkringen

Anders Borg – Moderaternas f.d. finansminister. Här bär han budgetpropositionen för år 2007. Den budgetproposition som var startskottet av urholkningen av sjukförsäkringen och Sveriges trygghetssystem.

 RIKSDAGEN SÄNKER TAKET I SJUKFÖRSÄKRINGEN

En av de första saker som klubbades igenom i riksdagen var att sänka taket i sjukförsäkringen. Före Alliansen fick man ut 80 % av sin lön i sjukpenning efter riksdagens beslut  så får bara var tredje ut 80 % vid sjukdom f.o.m. januari 2007. 2015 är det cirka 40 % som får ut 80 % av sin lön vid sjukdom. (sidan 7).

PENGAR TAS FRÅN DE SJUKA

Moderaterna och Alliansen tyckte att det var viktigare att de som arbetade fick mer pengar och således skulle pengarna som betalades till sjuka och arbetslösa istället gå till de som redan hade jobb för att “stärka drivkrafterna för arbete”. 

i budgetpropositionen för 2007 i avsnittet “Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp” (Sidan  38) så skriver Alliansen:

” Regeringen anser att det är mycket angeläget att minska kostnaderna för sjukfrånvaron och stimulera människor att återgå till arbete. För att åstadkomma detta behöver ett ekonomiskt utrymme skapas för att bland annat kunna sänka skatterna för människor med låga och genomsnittliga inkomster och därmed stärka drivkrafterna för arbete. Detta är mycket mer angeläget än att sjukförsäkringen ger en hög ersättning till dem som har höga inkomster. Regeringen föreslår av detta skäl att det nyligen höjda inkomsttaket i sjukförsäkringen återgår från tio till sju och en halvt prisbasbelopp.”

fredrik_reinfeldt_moderaterna_sjukpenningen

– Vi kan inte ha stora grupper av arbetsföra människor som vi skattefinansierar ersättning för. Det tynger de offentliga finanserna och deras arbetsförmåga används inte. Det gör att vi inte får in resurser och då klarar vi inte våra välfärdsambitioner säger  Fredrik Reinfeldt i en intervju med Svenska Dagbladet.Foto: Frankie Fouganthin.

 

ALLIANSEN OCH SJUKFÖRSÄKRINGEN – SLUTKOMMENTAR

2007 var startskottet för Moderaternas och Alliansens reformering av Försäkringskassan och ligger till grund för den Försäkringskassa vi har idag i Sverige. Det skulle bli ännu värre inskränkningar i socialförsäkringarna allteftersom åren gick och Alliansen vidtog den ena åtgärden efter den andra. Efter ett tag kom historierna om  folk som har blivit utförsäkrade från Försäkringskassan – även fast de var svårt sjuka.

Andra sajter/artiklar om Försäkringskassan och Alliansen:
sjukförsäkringen_karensdagar_sjukpenning  Artikel i Dagens Nyheter om försämringar i a-kassa och sjukförsäkringen 2007

 Foton:

Regeringen Reinfeldt Wikipedia    Foto på regeringen Reinfeldt 2006 Rosenbad.
Anders Borg Finansminister Moderaterna Wikimedia   Anders Borg Finansminister Moderaterna  budgetproposition Wikipedia.

 

DONERA VIA SWISH: 076-9387471.

[wpedon id=”30178″]

PRENUMERERA/SUBSCRIBE (GRATIS/FREE)


 

Be the first to comment on "FÖRSÄMRINGEN AV SJUKFÖRSÄKRINGEN"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.