ALLIANSENS BUDGET 2019 # NATURVÅRDSVERKET

Alliansens budget röstades igenom med hjälp av Sverigedemokraterna.  En sak som Alliansens budget för 2019 innebär är mindre pengar till Naturvårdsverket. 

Alliansens budget innebär nedskärningar på upp till 40 % för Naturvårdsverket. Neddragningarna kommer att drabba arbetet med “klimatomställningen” som Naturvårdsverket  håller på med.

Klimatomställningen handlar bland annat om projekt som går ut på att skydda och vårda värdefull natur (genom att stjäla marken från folk), Klimatomställningen handlar om att sänka koldioxidutläppen (genom att göra det svindyrt att köra och äga ett fordon), Klimatomställningen prioriterar den “biologiska mångfalden”,’och  man satsar på våtmarker och inventeringar av nyckelbiotoper (och förbjuder skogsägare att avverka skog på sin egen mark).  Med andra ord, Naturvårdsverket är en oas för alla Sveriges miljöextremister.

Maria Malmer-Stengard som är moderaternas miljö-och jordbrukspolitiska person säger att nyckelbiotopsinventeringen har skapat stora bekymmer för landets skogsägare.

– Den har skapat en rättsosäkerhet eftersom många skogsägare i praktiken har stoppats från att bruka sin skog utan att ersättning har utgått. Vi vill stoppa denna inventering fram till dess att den kan ske på ett rättssäkert sätt.

 Alliansen passar även på att sänka skatten på arbete och på diesel som används i jord-och skogsbruk.

Relaterat:

https://www.dn.se/ekonomi/kritik-mot-nedskarningar-for-miljo-och-klimat-i-nya-budgeten/

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

Be the first to comment on "ALLIANSENS BUDGET 2019 # NATURVÅRDSVERKET"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.