Alliansen sänkte ersättningsnivån

Alliansen vann riksdagsvalet 2006. Alliansen – med Fredrik Reinfeldt i spetsen – pratade om utanförskap och arbetslöshet och Alliansen var de som skulle tacka detta problem. En av de saker som Alliansen riktade in sig på var a-kassan.

ALLIANSEN VINNER RIKSDAGSVALET 2006

Alliansen vann riksdagsvalet 2006. Det var partierna Centerpartiet, Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna som tog befälet. Partiledare var Fredrik Reinfeldt, Maud Olofsson, Lars Leijonborg och Göran Hägglund. Det pratades om utanförskap och massarbetslöshet och Alliansen skulle bli de som skulle tackla detta problem.

“EN ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRING FÖR ARBETE”

Alliansen började fokusera på a-kassan. Alliansen ansåg  att arbetslöshets-försäkringen var alltför generös och detta hindrade folk att jobba och dra in pengar till statskassan. I propositionen “En arbetslöshetsförsäkring för arbete” som Alliansen/regeringen lämnade in till riksdagen 2006 så stod det bl.a. följande: (sidan 17).

“En alltför generös arbetslöshetsförsäkring riskerar däremot att motverka människors vilja att vid arbetslöshet hitta ett nytt arbete.”

 Alliansens lösning på detta problem löd  (sidan 23):

Regeringens förslag: Arbetslöshetsersättning skall lämnas med ett belopp som motsvarar följande procentsatser av den sökandes dagsförtjänst under normalarbetstiden,– 80 procent från och med dag 1 till och med dag 200 av ersättnings-perioden,– 70 procent från och med dag 201 till och med dag 300 av ersättningsperioden, och– 65 procent från och med dag 301 av ersättningsperioden.


Anders_Borg_finansminister_moderaterna

” Sverige har haft väldigt generösa ersättningar (a-kassan) och nu ska vi strama upp det lite grann.” Säger f.d. Finansministern Moderaterna Anders Borg i en intervju med Ekot 2012.

DAGPENNINGEN FÖRE ALLIANSENS INTÅG

Den summa du får ut i ersättning per dag  vid arbetslöshet kallas dagpenning. Före Alliansen så var reglerna vid arbetslöshet att man fick ut 80 % av sin tidigare inkomst eller så fick man ut 80 % av maxbeloppet i arbetslöshets-försäkringen vilket är 18 700 kronor. Dagpenningen de första 100 dagarna var 730 kronor och genomsnittstiden en månad är 22 dagar.  730 kronor i ersättning de första 100 dagarna kallades “förhöjd dagpenning”.

Ersättningen blir alltså 80 % av 18 700 kronor och sedan skatt på det. Alltså  cirka 10 500 kronor netto. Men detta gällde bara om man kvalificerar sig för maxbeloppet i a-kassan. Efter 100 dagars arbetslöshet så sänktes ersättningsnivån till 680 kronor per dag. Dvs efter 100 dagar så fick du ut ungefär ungefär 8 400 kronor efter skatt om du maxade.

Man måste ha tjänat 18 700 kronor per månad under ett års tid för att kvalificera sig för maxbeloppet.

Anna_Kinberg_Batra_moderaterna_partiledare

Anna Kinberg-Batra Moderaterna blev orolig över att Stefan Löfven lovade att höja taket i a-kassan så hon skrev en kritisk artikel i SvD

 ALLIANSEN SÄNKTE ERSÄTTNINGSNIVÅN I A-KASSAN

Den alliansstyrda regeringens förslag klubbades igenom i riksdagen och år 2007 så började Alliansens förslag att gälla. Alliansens åtgärder  blev att man tog  bort den förhöjda dagpenningen (730 kronor) och således var det 680 kronor per dag som gällde från dag ett. Således blev maxbeloppet i a-kassan cirka 8 400 kronor netto (om man maxar).

Åtgärd nummer två var att 680 kr per dag endast gäller i 200 dagar.  Efter det så sänktes ersättningsnivån till 70 %. Efter dag 300 så sänktes nivån till 65 %. Före Alliansen så fick man alltså 80 % av inkomsten under hela arbetslös-hetsperioden.

Motiveringen till denna lagändring ang, arbetslöshetsförsäkringen kunde man läsa i propositionen (sidan 25).

“Detta för att ge den som är arbetslös incitament att så snabbt som möjligt återgå i arbete och för att ge arbetsförmedlingarna motiv att bidra till detsamma.”

Incitament  = sporre, morot, motiv för att göra något.


REGERINGEN TOG BORT CHANS TILL FÖRLÄNGD A-KASSA

Alliansen passade även på i samma veva att ta bort möjligheten till förlängd a-kassa efter 300 dagar. Var man fortfarande arbetslös efter 300 dagar så hamnade man i det som kallas jobb-och utvecklingsgarantin.  Den kritik som jobb jobb-och utvecklingsgarantin tagit emot är  legendarisk.  Jobb-och utvecklingsgarantin  är ett kapitel i sig självt som jag inte tänker gå in på djupare i denna artikel.  Ersättningen under Jobb-och utvecklingsgarantin är 65 %.

 

Värt att nämna också är att före Alliansens bärsärk gentemot arbetslöshetsförsäkringen så fick cirka 55 % ut 80 % av sin tidigare inkomst. År 2014 är det ungefär 10 % som får ut 80 % av sin tidigare inkomst

ersättning_arbetslös_a-kassa

Den gröna linjen visar hur många som får ut 80 % i ersättning vid arbetslöshet.

 

Sajter om arbetslöshetsförsäkringen:

Arbetslöshetskassornas samorganisation    Arbetslöshetskassornas samorganisation  ar en gemensam knutpunkt för a-kassorna samt informerar vad som gäller ang. arbetslöshetsförsäkringen.

Foton/bilder:
Annie Lööf Centerpartiet Alliansen  Annie Lööf Centerpartiet. Foto Albin Olsson.
Alliansen riksdagsvalet 2010    Alliansen före riksdagsvalen 2010. Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Göran Hägglund och Maud Olofsson. Foto: Vogler.
Anders Borg Finansminister Moderaterna  Anders Borg f.d. Finansminister Moderaterna. Foto: Magnus Fröderberg
Anna Kinberg-Batra Moderaterna   Anna Kinberg-Batra Partiledare Moderaterna. Foto: Frankie Fouganthin.

Be the first to comment on "Alliansen sänkte ersättningsnivån"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.