Alliansen arbetsvillkoret till a-kassan

VAD ÄR ARBETSVILLKORET?

Arbetsvillkoret är ett av de krav och regler som krävs för att en person ska kvalificera sig för a-kassan. I korthet så lyder arbetsvillkoret  att man måste ha jobbat minst 80 timmar i månaden under en 12-månaders period för att kvalificera sig för arbetslöshetsersättning. Denna tolvmånaders period kallas ramtiden. Det krävs mer än arbetsvillkoret för att kvalificera sig för a-kassa.

Det nya arbetsvillkoret började gälla 2007 och var en del av Moderaternas och Alliansens propositionen “En arbetslöshetsförsäkring för arbete” som hade blivit godkänt i riksdagen. Propositionen “En arbetslöshetsförsäkring för arbete” innehöll många förändringar för a-kassan. Den dåvarande moderatiske arbetsmarknadsministern  Sven-Otto Littorin deklarerade:

” Målet är att öka sysselsättningen. Vi menar att allas vilja till arbete måste tas till vara och utanförskapet brytas.”

 

sven_otto_littorin_arbetsmarknadsminister_arbetsvillkoret

Till höger Moderaternas dåvarande arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin. Sven Otto deklarerade bl.a. om förändringar i arbetsvillkoret för a-kassan 2007. Foto: Henrik ishihara

ALLIANSENS FÖRSÄMRINGAR I ARBETSVILLKORET

Före Alliansen så var arbetsvillkoret baserat på sex månader och krav på att ha jobbat 70 timmar per månad samt att man varit medlem i a-kassan 12 månader. En av åtgärderna från Alliansens sida var att skärpa villkoren och de nya reglerna blev att man måste ha jobbat 80 timmar under minst sex månader under en tolv-månaders period.

 Socialdemokraternas Ylva Johansson skriver på sin blogg:

“Regeringen ändrade arbetsvillkoret i försäkringen från 70 timmar per månad till 80 timmar. Det kan tyckas vara en liten förändring men gjorde i ett slag att i princip alla som arbetar halvtid uteslöts från någon ersättning eftersom de allra flesta branscher har en normalarbetstid som ligger något under 40 timmar per vecka.”

Man tog även bort den s.k. hjälpregeln. Det gjorde att några dagars sjukskrivning, eller vab-dagar, under den senaste 12-månadersperioden kunde göra att man hamnade under gränsen för arbetsvillkoret. Och de flesta av oss råkar ut för en influensa eller sjuka barn någon gång per år.”

Alliansen består av partierna Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centern. Partiledare är Anna Kinberg-Batra, Annie Lööf, Göran Hägglund och Jan Björklund. När Alliansen lanserades 2006 så var Lars Leijonborg partiledare för FP samt Maud Olofsson för Centerpartiet.

 

 

 

 

 

Foto: Alliansen Wikimedia  Fotot på Alliansen från Wikimedia

 

 

Be the first to comment on "Alliansen arbetsvillkoret till a-kassan"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.