SABOTAGET AV HYRESRÄTTEN

21/10-2016
 

 I Sverige har vi haft bruksvärdessystemet som har reglerat hyresavgifterna för hyresrätten. Bruksvärdessystemet innebär olika faktorer som avgör en lägenhets hyra. I bruksvärdessystemet ingår hyresreglering (ett högsta tak för hyran) i Sverige men den regleringen verkar försvinna mer och mer. Vi har också haft en bostadspolitik tidigare i Sverige som har inneburit att staten har värnat om att hyrorna ska hållas på en skälig nivå. Även detta fenomen börjar avta mer och mer. När det gäller bostadsmarknaden i Sverige så kan vi alltså konstatera att vi har fått många avregleringar och att marknadsekonomin har tagit fäste. Vilket resulterar i höjda hyror och privatiseringar. Detta har dock inte skett av en slump. 

 2006 så tog Alliansen bort investeringsstödet.(Investeringsstödet gjorde det mer lönsamt för byggbolag att bygga hyresrätter). Detta resulterade i att byggandet av hyresrätter minskade snabbt.  Byggandet av hyresrätter halverades under Alliansens mandat. Detta har nu resulterat i att efterfrågan på hyresrätter är väldigt stor och därför kan fastighetsbolag trissa upp priserna för hyra. Alliansen ville ha marknadsekonomi. Detta har resulterat i att nyproducerade hyresrätter ofta kan ha väldigt hög hyra – inte minst i centrala delar.

Moderaterna passade även på att ta bort tillståndsplikten gällande allmännyttiga bostadsföretag. Tillståndsplikten innebar att politiker inte kunde sälja iväg allmännyttans lägenheter – den var en s.k. “stopplag”. Efter det så blev det utförsäljning av allmännyttan.   Under Alliansens mandat så såldes tiotusentals hyresrätter av allmännyttan bort.

Nyligen försökte den rödgröna regeringen få till stånd blocköverskridande överenskommelser ang. bostadsbyggandet av hyresrätter i Sverige. Alliansen hoppade av dessa samtal därför att regeringen delvis har infört investeringsstödet igen. Att regeringen har infört investeringsstöd innebär nämligen att det blir ett tak för hur hög hyran ska vara i kommande hyresrätter.  I förhandlingar i riksdagen så stoppar Alliansen nybyggandet av hyresrätter. Alliansen har också sålt ut mark som skulle ha använts till byggandet av hyresrätter. Istället byggs där nu bostadsrätter. Alliansen vill ta bort hyressubventioner eftersom de är “ineffektiva”. De vill ha fortsatt marknadshyror på nyproduktion.

Boverket stödjder marknadsekonomi/nyliberalism vad gäller hyresrätten i Sverige där de försöker få bort bruksvärdesprincipen. Boverket klagar mer på att våra hyresrätter inte används “mer effektivt”. Boverket har skrivit “Hyreslägenheterna utnyttjas ineffektivt eftersom lägenheterna inte fördelas efter betalningsvilja. Det blir en allokeringsrelaterad effektivitetsförlust”.

 

Referenser

Vänsterpartiet vill bygga hyresrätter

Dagens samhälle: moderaterna stoppar bygge av hyresrätter

 

 

Be the first to comment on "SABOTAGET AV HYRESRÄTTEN"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.