ALLIANSEN FÖRSÄMRADE A-KASSAN

UTRÄKNINGEN AV ERSÄTTNINGEN VID ARBETSLÖSHET FÖRE ALLIANSEN

Före Alliansens regler i arbetslöshetsförsäkringen så gällde följande:  den inkomstrelaterade ersättningen kunde baserades på sex månader före arbetslösheten. Eller så kunde ersättningen baseras på arbete inom hela ramtiden (tolv månader) beroende på vad som var fördelaktigast för den sökande!

Före Alliansen och Moderaternas välde  så hade man också en hjälpregel för a-kassan. Hjälpregeln innebar att om en person hade varit sjuk, haft vård av barn (VAB), tjänstledig så påverkade detta inte uträkningen av ersättningen av a-kassan.  I och med Alliansens nya regler från januari 2007 så togs hjälp-regeln bort. Detta innebär att all frånvaro under ramtiden kommer att sänka din ersättning från a-kassan. Dvs. har du varit arbetslös, haft deltidsjobb, haft tillfällig föräldrasjukpenning (VAB), tjänstledighet, sjukpenning, sjukdom etc under ramtiden så kommer du att få ett lägre tak i din ersättning från a-kassan.

 

ALLIANSEN KOMPLICERAR  REGLERNA

Alliansen och Moderaterna krånglade till  processen när man blev arbetslös, både för den arbetslöse, arbetsgivaren och för a-kassorna. När man blir arbetslös ska man skicka in ett arbetsgivarintyg till sin arbetslöshetskassa. I arbetsgivarintyget ska arbetsgivaren/arbetsgivarna fylla i hur mycket man har arbetat de senaste tolv månaderna. Före Alliansen var det relativt lätt för en arbetsgivare att fylla i en sådan blankett men Alliansen och Moderaterna ville komplicera det hela och gjorde ifyllandet av arbetsgivarintyget krångligare.

Den första komplikationen var som sagt att ramtiden blev tolv månader istället för sex månader. Om du var heltidsanställd och sjuk en vecka då och då så påverkade inte detta din normalarbetstid. Men Alliansen ändrade på denna regel och varje frånvaro som du har under ramtiden påverkar din ersättningsnivå i a-kassan negativt. Alliansen såg till att ett arbetsgivarintyg måste innehålla information om övertid, mertid och ifyllnadstid vilket inte behövdes före januari 2007 och vilket komplicerar både för den arbetslöse, arbetsgivaren och för a-kassorna. Enligt a-kassorna så är uppemot 80 % av intygen felaktigt ifyllda p.g.a. dess komplexitet.


FÖRSVÅRAT ARBETE FÖR A-KASSORNA

Nya regler från 2009 innebar nytt krångel för a-kassorna. Alliansen krävde detaljerade uppgifter som gjorde a-kassornas jobb betydligt betungande och gjorde så att utredningen om en person är berättigad till a-kassa eller inte drog ut på tiden. Alliansen tog bort schablon-uträkningar redan 2007. Vill du läsa om de komplikationer som Alliansen och Moderaterna infört så kan du läsa samorg och deras rapport om just detta. (obs inte helt lättläst rapport. Jag gav upp.).

 
krångliga regler i a-kassan  Alliansen har krånglat till regelverket för arbetslöshetsförsäkringen.
Arbetsgvarintyg mm. försvårar  Uppåt 90 % av intygen a-kassorna får in är felaktigt ifyllda p.g.a. krångliga regelverk.

Foto:

Foto på Alliansen. Fotograf Claes.  Foto på Alliansen i Göteborg 2010.
Foto kalkylator från Wikipedia

 

Be the first to comment on "ALLIANSEN FÖRSÄMRADE A-KASSAN"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.