HEMMET FÖR GAMLA GÖRS OM TILL FLYKTINGBOENDE

Mars 2018

Äldrehemmet i Enskededalen är inte anpassat för äldrevård menar Arbetsmiljöverket. Däremot så passar hemmet bra som boende för nyanlända som kommer att flytta in i stället.

Läs mer:

Sthlm direkt: hemmet för gamla blir boende för nyanlända

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.