KOMMER KLIMATAGENDAN ATT AVINDUSTRIALISERA SVERIGE?

April 2022

Förenta Nationernas Agenda 2030 och hållbar utveckling är själva källan till den globala klimathysteri som vi nu bevittnar. Nu attackeras energisystem, matproduktion och industrier och allt görs i syfte att “rädda planeten”. Får klimatförespråkarna sin vilja igenom kan hela samhällen komma att nedmonteras.

DEN GLOBALA KLIMATHYSTERIN

   Klimathysterin i Sverige och världen över är  total. Hela samhällen ska “ställas om”i syfte att “rädda planeten”. Landsbygdsbor blir påtvingade vindkraftsverk som påstås rädda planeten men som förstör deras livskvalite. Det pågår ett medvetet krig mot bilismen där det blir dyrare och krångligare att äga bil och där syftet är att så få som möjligt ska kunna ha bil.  Sist men inte minst har vi skenande elpriser som bland annat beror på att sosseregeringen har kopplat upp Sverige mot EU:s energinät, Energiunionen. Källan bakom klimathysterin är Förenta Nationernas Agenda 2030, en agenda som har potentialen att nedmontera fungerande samhällen.  Hållbar utveckling = sustainable development.vindkraft_annika strandhäll_kommunernas vetorätt_socialdemokraterna

Ett sätt att rädda planeten, enligt socialdemokraterna, är att bygga vindkraft överallt. Nu vill man köra över bångstyriga kommuner som säger nej till vindkraftsbygge genom att ta bort kommunernas vetorätt. Efter åtta år vid makten har socialdemokraterna skapat ett  energisystem med skenande elpriser. 

AGENDA 21 OCH HÅLLBAR UTVECKLING

   I ovanstående video blir författaren Tom Deweeze intervjuad av Paud Dragu från John Birch Society gällande Agenda 2030 och hållbar utveckling. Deweeze har i decennier arbetat med att upplysa folk om vad hållbar utveckling egentligen handlar om och han har skrivit böcker om ämnet i fråga. 

   Deweeze säger att Agenda 2030 startade med Agenda 21 som torgfördes år 1992 i Rio De Janeiro Brasilien i det som kallades Earth Summit (FN-konferensen om miljö och utveckling).  Sverige skrev under avtalet. De sade på detta möte att Agenda 21 var “en omfattande plan för en omorganisering av hela världen”. Man skulle fokusera på miljö och klimat och det var i och med detta möte som ideerna om global uppvärmning lanserades.

agenda 21 och hållbar utveckling sverige_höga elpriser _bränslepriser_socialdemokraterna

Startskottet för den globala klimathysterin kan sägas vara undertecknandet av Agenda 21 under konferensen Earth Summit i Rio de Janeiro år 1992. Sverige skrev under avtalet. 

 EN PÅHITTAD KATASTROF

   Deweeze menar att de använder sig av skrämselpropaganda  om planetens undergång så att folk avsäger sig sina fri- och rättigheter för att förment rädda klimat och miljö. Globalisterna säger det finns en 90 % konsensus  hos  vetenskapsmännen men Deweeze menar att detta är politisk propaganda som inte har någon vetenskap bakom sig överhuvudtaget.

   Vart tionde år säger de att planeten komer att gå under. Sedan när 10 år passerat och planeten fortfarande står kvar så lägger man på ytterligare 10 år. Inga öar har hamnat under vatten. Denna planet har kalla och varma perioder och detta är helt naturligt. De så kallade klimatförändringarna kan spåras till solens beteende. När solens yta är lugn kan vi få en kallare period och vice versa. På 70-talet sade de att jorden kallnar och plötsligt hade vi en en global kris. Sedan blev jorden uppvärmd och vi hade en ny kris. Detta är orsaken till varför man ändrade namn från global uppvärmning till klimatförändringar.

agenda 2030 sverige_höga elpriser_socialdemokraterna

Al Gore är en välkänd figur inom klimatrörelsen. Han är också känd för att ha misslyckade prognoser gällande klimatet. 

EN BILFIENTLIG AGENDA

   Deweeze menar att en sak som dessa så kallade miljövänner vill är att folk ska sluta köra bil. De vill bygga om städerna så att vi bor tillsammans i höghus, där vi kan promenera eller cykla  till jobbet istället för att ta bil. Ett sätt att få folk att sluta använda bilen är att göra bränslet så dyrt att de inte har råd att använda bilen. Samtidigt pushar man för elektrifierade bilar.

stockholms stad_ agenda 2030_ bensin dieselpriser

Bild ovan: Stockholms stads budgetförslag baseras uteslutande på FN:s Agenda 2030 och hållbar utveckling. I rapporten är man öppen med att man vill ha mindre bilism i Stockholm. Deras metod för att få stockholmarna att minska sin bilism är att göra det så dyrt och krångligt som möjligt att äga bil genom regleringar, högre utgifter, högre bränslepriser med mera. 

Bild ovan: en del av Agenda 2030 är att bygga gröna höghus där vi odlar vår egen mat. Man vill att folk ska skippa bilen och istället gå, cykla eller åka kollektivt. Bilar är “dåliga” och därför ser man till att bygga få parkeringsplatser vid nybyggnation. 

ETT AVINDUSTRIALISERAT SAMHÄLLE

   Det första som Biden gjorde var att stänga ned pipelines för olja och gas i USA och sedan  implementera stränga restriktioner mot oljeborrning. Det som Bidenadministrationen pushar är alternativa energikällor såsom vindkraft och solkraft. Man vill uppnå nollutsläpp för växthusgaser.  De har stängt ned kolgruvor  och man vill stänga ned kärnkraftverk.

   Dessa vindkraftverk genererar väldigt lite energi och genererar ingenting om det inte blåser. När du installerar tusentals vindkraftverk och solpaneler så måste man bygga en infrastruktur för detta som i sin tur förstör flora och fauna. Vindkraft förstör fågellivet.  Det som de gör för att “skydda miljön” förstör istället miljön.  I USA håller nu bränslepriserna på att skena iväg och det beror bland annat på att miljöförkämparna håller på att ta bort olja och gas. 

socialdemokraterna_höga elpriser_dieselpriser_kärnkraft

Regeringen Andersson  vill inte sänka skatter relaterade till de höga bensin-och dieselpriserna. Socialdemokraterna har även varit drivande på att blanda in biodrivmedel i bränslet, vilket resulterat i höjda bränslepriser samt mer bränsleslukande bilar. Biodrivmedel baseras på  ett EU-direktiv. 

ATT FÅNGA UPP KOLDIOXID

   I Iowa vill man bygga en pipeline  som går genom stora områden med majsbälten. Pipelinen ska gå rakt igenom majsmarkerna och inte på sidan om som man ofta försöker göra när man bygger pipelines. Denna pipeline ska även gå igenom andra delstater. Syftet med denna pipeline är att fånga koldioxid som sedan åker ned i marken. Med detta projekt förstör de naturen eftersom växter och djur behöver koldioxid. 

   Företag skickar ut brev till farmare i USA där de meddelar att denna pipeline kommer att gå över deras marker. Om farmarna inte går med på detta projekt  kan de istället bli tvingade att gå med på det. Allt detta kan resultera i att dessa farmar måste stängas ned. Hur ska vi då kunna producera vår egen  mat? De håller på att förstöra vårt energisystem och samtidigt göra så att vi inte kan producera vår egen mat – och allt görs i namnet av att “skydda miljön”.

   Bill Gates har köpt upp stora arealer markområden i USA samtidigt som han pushar för syntetiskt kött. Får Gates sin vilja igenom kommer maten vi äter i framtiden att produceras i fabriker. Kom även ihåg att Bill Gates vill använda geoengineering där man blockerar solens ljus att nå jorden i syfte att “rädda oss” från klimatförändringarna.

hållbart stockholm_agenda 2030_hållbar utveckling_ cikrulär ekonomi

Bild ovan: En del i Agenda 2030 och hållbar utveckling går ut på att vi överförbrukar jordens resurser (hur nu det är möjligt?). Därför marknadsför nu Stockholms stad iden om cirkulär ekonomi som innebär att vi inte ska köpa så mycket moderna saker utan istället använda de gamla prylarna så långe det går. Moderna prylar kommer att straffbeskattas.  Planeten har räddats.

Bild ovan: Paul Dragu intervjuar Tom Deweeze. 

Ifrågasätt aldrig vetenskapen.

 

REFERENSER

Stockholm Stad vill ha mindre bilism

John Birch Society på Rumble

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

Be the first to comment on "KOMMER KLIMATAGENDAN ATT AVINDUSTRIALISERA SVERIGE?"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.