HUR STOPPAR VI GLOBALISTERNAS AGENDOR?

Februari 2023

Dave Cullen från kanalen Computing Forever pratar om  Agenda 2030 samt World Economic Forum och vad som kommer att ske om globalisterna får igenom alla sina agendor.   Videon har automatiserad svensk översättning och nedanstående text är ett utdrag ut videon. 

 

BORT FRÅN LANDSBYGDEN OCH IN I SMARTA STÄDER

   Cullen menar att ett av målen med agenda 2030/21 är att folkmassorna ska bort från landsbygden och sedan fösas ihop i smarta städer. I dessa smarta städer/15-minutersstäder kan eliten övervaka massorna med avancerad teknologi  och införa ett socialt kreditsystem modell Kina.

   De smarta städerna kommer att vara kontantlösa och alla ekonomiska transaktioner kommer att övervakas. Sakernas Internet innebär att vi alltid är uppkopplade oavsett om vi vill det eller inte och de som motsätter sig denna  agenda kommer att utestängas från samhälleliga tjänster.

KONTROLL ÖVER LIVETS NÖDVÄNDIGHETER

   Eliten kommer regelbundet med videos som innehåller modeord såsom smarta lösningar, integritet, innovation, hållbarhet, miljömässighet, ren energi, jämlikhet och så vidare. De riktar alltid in sig på planetära resurser som alla behöver för att överleva: mat, vatten, naturen, hälsovården, pengar, elektricitet, jordbruk och industrin.

   För den som kan läsa mellan raderna så är det uppenbart att de vill kontrollera alla dessa saker som de pratar så fint om. När de har fått kontrollen över allt detta kan de diktera dig precis hur de vill.

ÅR 2030 ÄGER VI INGENTING

   I  Juni 2019 skrev World Economic Forum och Förenta Nationerna en avtal om att accelerera implementerandet av Agenda 2030 och hållbar utveckling. WEF:s fjärde industriella revolution samklingar uppenbarligen  med FN:s Agenda 2030.

   År 2016 kom WEF med budskapet “året är 2030, jag äger ingenting, har inget privatliv  och jag har aldrig varit lyckligare”. Men dessa regler kommer givetvis inte att gälla för teknokraterna själva. Andra budskap i samma video är att du kommer att hyra det som du vill ha och dessa saker kommer att levereras med drönare (Stockholm Stad har i skrivande stund blivit testprojekt åt EU gällande drönarleveranser – se länk 2). 

   De vill inte att vi ska äga någonting men någon måste vara ägare och det kommer teknokraterna att vara. The Great Reset är egentligen en stor överföring av välstånd till de rikaste  där man vill upphäva äganderätten (under förevändningarna biologisk mångfald och klimatförändringar).

   I en artikel från WEF ett antal år sedan visar de tydligt vad deras agenda är: I en reklamvideo berättar en person om hur dennes liv är år 2030. Personen ifråga säger att denne inte äger någonting, inte äger en bil eller ett hus, inte några småprylar eller ens kläder.

   Personen säger att många av sakerna i framtidens samhälle blev gratis så vi behövde inte äga några saker överhuvudtaget.  Priserna för kollektivtrafiken blev så låga att vi  inte längre behövde äga en bil, eller så kunde vi beställa en förarlös bil.  Man behöver inte betala någon hyra eftersom någon annan nyttjar lägenheten när man själv inte behöver den.

 

REFERENSER

Computing Forever kanal

EU:s drönarprojekt i Stockholm

Artikel om år 2030 där vi inte äger någonting.

Be the first to comment on "HUR STOPPAR VI GLOBALISTERNAS AGENDOR?"

Leave a comment

Your email address will not be published.




This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.