AGENDA 2030 – INTRODUKTION

agenda 2030 sverige

4/12-2016

Pia Hellertz har skrivit ett antal artiklar om Förenta Nationernas Agenda 2030 och hållbar utveckling. Denna artikel är del ett i serien. Hållbar utveckling = sustainable development.

Pia Hellertz:

FN:s Agenda 2030 låter som en underbar vision för världen, en vision som är omöjlig att vara kritisk till. Ja t.o.m. otänkbar att vara kritisk till. Att läsa målen för denna agenda är nästan som att läsa poesi. Men är den en agenda för att allt ska bli bättre eller är det som många kritiker säger – en agenda med helt andra mörkare intentioner? Handlar det om att på ett odemokratiskt sätt driva igenom en globaliseringsagenda, en världsregering, the New World Order?

agenda 21 2030_sustainable development_united nations

Ovanstående bild visar de 17 målen för hållbar utveckling. “Sustainable development” = hållbar utveckling. SDG är en förkortning för “Sustainable Development Goals”. Man pratar ofta om det “Glokala Sverige” vilket är direkt från denna agenda.  I Sverige installerar man denna agenda genom att först rikta sig till storföretag, kommuner och utbildningsinstitutioner. Någon offentlig debatt om Agenda 2030 har inte förekommit.

 AGENDA 2030

Den 25-27 september 2015 samlades 193 ledare för FN:s medlemsstater för att fira 70-årsdagen av FN. De markerade tillfället genom att den 25 september anta och underteckna Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Mera känd som Agenda 2030. Detta dokument beskriver en omvälvande vision för planeten Jordens framtid och tar upp teman som att utrota världens fattigdom och hunger, förbättra hälsa och utbildning, göra städerna mer hållbara, bekämpa klimatförändringen, skydda hav och skogar och utveckla en global ekonomisk planering för att kunna genomföra allt detta, men det är ingen ny plan.

MILJÖKONFERENS I STOCKHOLM 1972

Det hela började redan år 1972 när FN genomförde en konferens omkring miljön i Stockholm där 69 nationer deltog. År 1987 presenterades den s.k. Bruntlandrapporten. Report of the World Commission on Environment and Development: Our common Future (“Vår gemensamma framtid”). Det är en rapport som skrevs av Världskommissionen för Miljö och utveckling på uppdrag av FN. Kommissionen leddes av Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Bruntland. Här myntades begreppet “Sustainable Development” (hållbar utveckling). Arbetsgruppens uppgift var att utarbeta förslag till långsiktiga miljöstrategier för en hållbar utveckling. Dessa skulle sedan fungera som överordnade mål för miljöarbetet.

På Earth Summit i Rio de Janeiro år 1992 undertecknade 179 av världens länder Agenda 21. Enligt FN finns det 193 självständiga stater i världen. Agenda 21 kom att omfatta åtta mål, de s.k. millenniemålen:

1) Halvera jordens fattigdom och hunger.
2) Se till att alla barn får gå i grundskola.
3) Öka jämställdheten mellan kvinnor och män.
4) Minska barnadödligheten.
5) Förbättra mödrahälsan.
6) Stoppa spridningen av HIV och Aids.
7) säkra en hållbar utveckling. 
8) Öka samarbetet kring bistånd och handel.

MAURICE STRONG

 Värd för Earth Summit var Maurice Strong, en kanadensisk olje- och affärsmiljardär som under lång tid varit frontman för familljerna Rothschilds och Rockefellers intressen. Strong har varit ledare för det fabricerade klimathot som så framgångsrikt har implementerats i hela världen. Bland annat med Al Gore som var vicepresident under Bill Clinton, bland annat med sin film “En obekväm sanning”. Strong var medlem i Romklubben, i Bilderbergsgruppen, i Trilaterala Kommissionen och i Council of Foreign Relations. Dessa är världens mäktigaste grupper när det gäller planering av  och införandet av en ny världsekonomi och en världsregering.

Club of Rome eller Romklubben är en mäktig tankesmedja skapad av David Rockefeller. I en av deras böcker deklarerar de: “När vi sökte efter en gemensam fiende som vi kunde enas mot kom vi på iden att föroreningar, hotet om global uppvärmning, vattenbrist, svält och liknande saker skulle kunna duga. Dessa fenomen skulle innebära ett gemensamt hot som alla måste ställa upp och  motarbeta. Alla dessa fenomen är skapade av människan själv och dessa problem kan endast övervinnas genom att människan ändrar på sina vanor och ändrar sin attityd. Den verkliga fienden är således människan själv”.

AGENDA 2030 UNDERSKRIFT ÅR 2015

I och med avtalet om Agenda 2030 den 25 september 2015 utvidgades intentionerna och målen förändrades och blev många fler. Från 8 till 17 mål med 169 delmål. Ett problem som flera kritiker för fram är att det inte finns någon adekvat definition av begreppet “hållbar”.  På hemsidan Hållbarhetsforum görs ett försök att definiera. Däremot presenterade Maurice Strong, som beskrivs som grundaren av FN:s miljöprogram,  en definition på vad hållbart inte är:

“Nuvarande livsstilar och konsumtionsmönster hos den rika medelklassen – som omfattar hög köttkonsumtion, användning av fossila bränslen, vitvaror, luftkonditionering och förortsbostäder – är inte hållbart. Är inte det enda hoppet för planeten att industrialiserade civilisationer kollapsar? Är det inte vårt ansvar att själva åstadkomma detta?”

maurice strong agenda 21

Oljemiljardären och Rockefellers närmsta man Maurice Strong menade att köttätande, fossila bränslen och boende på landsbygden var ohållbart. 

USA:s statssekreterare John Kerry sa i Wien juli 2016 att “luftkonditionering och kylskåp är ett så stort hot mot livet att det är värre än det terroristhot som grupper som ISIS utgör”.

För en mer ingående beskrivning av den historiska processen hänvisar jag till Pia Hellertz bok “Att leka Gud – om klimatdebatten, geoengineering och en ny världsordning”.

ICLEI

ICLEI – International Council for Local Environmental Initiatives bildades år 1990 för att implementera Agenda 21 på lokal nivå. Kommuner uppmanas att bli medlemmar. På hemsidan ICLEI Europe listas de kommuner som är medlemmar.  CONCORD Sverige är en av 28 nationella plattformar i CONCORD Europa, som samlar drygt 2 400 civilsamhälleorganisastioner i Europa. CONCORD Sverige har för närvarande fem arbetsgrupper i Sverige varav en av dem arbetar för att “Säkerställa att Agenda 2030 genomförs och följs upp i Sverige och i EU samt på global nivå”.

NYTT SPRÅK
Innan jag går in på analysen av de 17 målen vill jag nämna det nya språk som Agenda21/2030 fört in. “Hållbar utveckling” är det vanligaste och förekommer i alla möjliga sammanhang. Andra begrepp är smart regionalisering, mänsklig bosättning, stakeholders, biologisk mångfald, multikulturell, koldioxidavtryck, klimatförändring och många fler.

Fortsättning:

JMM: Pia Hellertz Agenda 2030 mål 1

 

DONERA VIA SWISH: 076-9387471.

PRENUMERERA/SUBSCRIBE (GRATIS/FREE)


MariaGershuni [Public domain], via Wikimedia Commons

Lymantria [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Be the first to comment on "AGENDA 2030 – INTRODUKTION"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.