AGENDA 2030 – FÖRLUSTEN AV ÄGANDERÄTTEN

Juli 2017 I USA har extrema miljölagar skapats som innebär att myndigheter bestämmer vad amerikanarna får göra och inte göra med sin egen mark och med sina saker. Lagarna har sitt ursprung i Agenda 21. I USA så har extrema miljö-och egendoms lagar skapats som innebär att amerikanarna inte själva får bestämma över sina gårdar…

This content is for Standard members only.
Login Join Now